Usługa Siri używa tego samego skrótu klawiaturowego co narzędzie Powiększanie

Skrót spacja-Cmd w systemie MacOS Sierra uruchamia usługę Siri oraz narzędzie Powiększ. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.

Odnośne aplikacje

Odnośne systemy operacyjne

Adobe Photoshop, Adobe XD, InDesign, Animate i Photoshop Elements

MacOS Sierra (wersja 10.12)

Problem

Skrót spacja-Cmd w systemie MacOS Sierra (10.12) jednocześnie uruchamia usługę Siri oraz narzędzie Powiększ.

Obejścia problemów

Zmiana skrót klawiaturowego usługi Siri. Aby przeprowadzić tę operację, wykonaj czynności opisane w dokumentacji pomocy Apple:

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?