W programie Premiere Pro, After Effects i Audition wprowadzono zmiany terminologiczne

Język równości: aby lepiej odzwierciedlić najważniejsze wartości firmy Adobe promujące różnorodność i integrację, zastąpimy wykluczający język i obrazy referencyjne w programach Premiere Pro, After Effects i Audition.

Zmiany te zostały wprowadzone w wersji programu After Effects wydanej w październiku 2020 r. Zmiany wprowadzające język równości zostały uwzględnione w najnowszych udostępnionych publicznie wersjach beta programów Premiere Pro i Audition. Będą także dostępne w wersjach wydawanych w 2021 r.

Zmiany terminologiczne w programie Premiere Pro

Zostały uwzględnione w najnowszych udostępnionych publicznie wersjach beta i będą dostępne w wersjach wydawanych w 2021 r.

Poprzednia nazwa Nowa nazwa Lokalizacja Opis
Główny klip Klip źródłowy Ikona w panelu Projekt Klip źródłowy to reprezentacja fragmentu materiału multimedialnego w panelu Projekt.  Klipu źródłowego i dowolnych jego części można używać wielokrotnie w jednej sekwencji lub wielu sekwencjach.
Efekt klipu głównego Efekt klipu źródłowego Panel sterowania efektów Efekt dodany jako Efekt klipu źródłowego, który będzie miał zastosowanie do wszystkich wystąpień tego klipu w całym projekcie.  
Generuj klip źródłowy dla multimediów
 • Menu Edycja
 • Skróty klawiaturowe
Uzyskaj dostęp za pomocą polecenia lub skrótu klawiaturowego (z możliwością dostosowania).
Ponownie połącz klipy źródłowe
 
 • Menu Edycja
 • Skróty klawiaturowe
Można uzyskać dostęp za pomocą polecenia lub skrótu klawiaturowego (z możliwością dostosowania).
Style główne Style Panel Podstawowa obróbka grafiki Użyj opcji Style, aby zastosować wstępne ustawienia stylów do tekstu i tytułów.
Grafika główna Grafika źródłowa Menu Grafika Użyj opcji Uaktualnij do grafiki źródłowej, aby utworzyć klip źródłowy z klipu graficznego w sekwencji w panelu Projekt.
Menu kontekstowe Klip Użyj opcji Uaktualnij do grafiki źródłowej, aby utworzyć klip źródłowy z klipu graficznego w sekwencji w panelu Projekt.
Główna ścieżka audio Miksuj ścieżkę
 • Panel Sekwencja
 • Panel Mikser audio
Użyj opcji Miksuj ścieżkę, aby połączyć dane wyjściowe wielu ścieżek audio i magistrali.
Lista blokad Lista ograniczeń
Raport zgodności systemu Na Liście ograniczeń znajdują się nieaktualne sterowniki, które mogą powodować problemy z programem Premiere Pro.
Wczytywanie wtyczek

Identyfikuje wtyczki, które powodują problemy w programie Premiere Pro.

Oprócz zmian wprowadzających język równości, Ustawienia domyślne Lumetri będą miały nowe obrazy referencyjne (w tym opcję użycia miniatury bieżącego klipu) w panelu Efekty. Ustawień tych można użyć w celu dopasowania kolorów w poszczególnych klipach wideo lub w całych sekwencjach.

W programie Premiere Pro i Audition wprowadzono zmiany terminologiczne

Zostały uwzględnione w najnowszych udostępnionych publicznie wersjach beta i będą dostępne w wersjach wydawanych w 2021 r.

Poprzednia nazwa

Nowa nazwa

Lokalizacja

Opis

Wzmocnienie główne

Wzmocnienie

 • Korektor graficzny 10-pasmowy
 • Korektor graficzny 20-pasmowy
 • Korektor graficzny 30-pasmowy
 • Korektor parametryczny
 • Filtr naukowy

Użyj opcji Wzmocnienie, aby zmienić poziomy wejściowe dźwięku w różnych efektach audio.

Ulepszaj mowę: męski

Ulepszaj mowę: niski ton

Panel Podstawowe dźwięki

Użyj tego efektu, aby zastosować domyślne filtry audio i kompresję w celu ulepszenia brzmienia niskich głosów.

Ulepszaj mowę: damski

Ulepszaj mowę: wysoki ton

Panel Podstawowe dźwięki

Użyj tego efektu, aby zastosować domyślne filtry audio i kompresję w celu ulepszenia brzmienia wysokich głosów.

Zegar główny

Zegar

Preferencje sprzętu audio

Użyj opcji Preferencje > Sprzęt audio, aby wybrać wejście i wyjście, do którego ma być synchronizowany inny sprzęt audio.

GŁÓWNY

CZAS BIEŻĄCY

Panel Kod czasowy

Wyświetla bieżący czas w sekwencji.

GŁ.

CZAS

Panel Kod czasowy

Zminimalizowany wyświetlacz bieżącego czasu w sekwencji.

Zmiany terminologiczne w programie After Effects

Wydanie z października 2020 (wersja 17.5)

Właściwości główne w programie After Effects to teraz Właściwości podstawowe. Właściwości podstawowe są widoczne na osi czasu w kompozycji zagnieżdżonej.

Użyj opcji Właściwości podstawowe w programie After Effects, aby zmienić właściwości kompozycji zagnieżdżonej bez jej otwierania, powielania wstępnie ułożonych warstw czy zmieniania jej w żaden inny sposób.

Zmiany terminologiczne w programie Audition

Zostały uwzględnione w najnowszych udostępnionych publicznie wersjach beta i będą dostępne w wersjach wydawanych w 2021 r.

Szablon główny w programie Audition zostanie zmieniony na Szablon. Użyj opcji Szablon, aby dostosować parametry regulacji dźwięku w panelu Essential Sound.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online