Pytania dotyczące rozliczeń | Zakup aplikacji Adobe | Tylko Android Market

Jeśli masz pytania do firmy Adobe dotyczące zakupów aplikacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi Google Wallet. Zaloguj się do usługi Google Wallet i przejdź do historii transakcji. Wyświetl szczegóły zamówienia dotyczące transakcji i kliknij łącze, by skontaktować się z firmą Adobe. 

Oto szczegółowe instrukcje na temat tego procesu:

  1. Wejdź na stronę http://wallet.google.com/

  2. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń użytych do zakupu aplikacji Adobe w sklepie Android Market. Po zalogowaniu nastąpi przekierowanie do usługi Google Wallet.

  3. Otwórz sekcję Transakcje przy użyciu łącza w lewej części strony.

  4. Wyszukaj transakcję Adobe, której dotyczy wątpliwość, i kliknij opcję Wyświetl zamówienie.

  5. Kliknij łącze w górnej części szczegółów zamówienia, by skontaktować się z firma Adobe.

  6. Wpisz pytanie na formularzu i kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail. W przypadku pytań dotyczących przedsprzedaży opublikuj pytanie na forum Adobe Creative Cloud.

 

 
 

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?