Jeśli masz pytania do firmy Adobe dotyczące zakupów aplikacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi Google Wallet. Zaloguj się do usługi Google Wallet i przejdź do historii transakcji. Wyświetl szczegóły zamówienia dotyczące transakcji i kliknij łącze, by skontaktować się z firmą Adobe. 

Oto szczegółowe instrukcje na temat tego procesu:

  1. Wejdź na stronę http://wallet.google.com/

    Zaloguj się do usługi Google Wallet
  2. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń użytych do zakupu aplikacji Adobe w sklepie Android Market. Po zalogowaniu nastąpi przekierowanie do usługi Google Wallet.

    Transakcje Google Wallet
  3. Otwórz sekcję Transakcje przy użyciu łącza w lewej części strony.

  4. Wyszukaj transakcję Adobe, której dotyczy wątpliwość, i kliknij opcję Wyświetl zamówienie.

  5. Kliknij łącze w górnej części szczegółów zamówienia, by skontaktować się z firma Adobe.

  6. Wpisz pytanie na formularzu i kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail. W przypadku pytań dotyczących przedsprzedaży opublikuj pytanie na forum Adobe Creative Cloud.

 

 
 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online