W przypadku przeprowadzki do innego państwa można zmienić kraj powiązany z identyfikatorem Adobe ID użytkownika. Procedura różni się w zależności od tego, czy:

 • Masz aktywną subskrypcję oraz
 • Czy przenosisz się do lub z kraju obsługiwanego przez firmę Digital River, autoryzowanego sprzedawcę produktów firmy Adobe.

Jeśli nie masz aktywnej subskrypcji

 

Kraj można samodzielnie zmienić przy zakupie subskrypcji. Patrz Zmiana kraju w przypadku braku aktywnej subskrypcji.

Jeżeli nie masz aktywnej subskrypcji i przenosisz się do lub z kraju obsługiwanego przez firmę Digital River.

Listę krajów obsługiwanych przez firmę Digital River można znaleźć w tym dokumencie.

Kraj można zmienić samodzielnie, tworząc nowy identyfikator Adobe ID przy użyciu aktualnego adresu e-mail. Patrz Zmiana kraju w przypadku braku aktywnej subskrypcji (kraje obsługiwane przez firmę Digital River).

 

Jeśli masz aktywną subskrypcję (zakupioną bezpośrednio w firmie Adobe lub za pośrednictwem Digital River) Skontaktuj się z nami, aby zmienić kraj powiązany z identyfikatorem Adobe ID.

Zmiana kraju w przypadku braku aktywnej subskrypcji.

Jeśli nie masz aktywnej subskrypcji, możesz samodzielnie zmienić kraj w momencie subskrybowania planu. Zmianę tę można wprowadzić podczas zakupu subskrypcji.

 1. Kup subskrypcję, na przykład Creative Cloud All Apps, na stronie planów Creative Cloud lub w katalogu produktów.

  Zakup subskrypcji
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż zostanie wyświetlona strona płatności.

  Strona płatności
 3. Zmień kraj na stronie płatności. Poniższy przykład dotyczy zmiany kraju ze Stanów Zjednoczonych na Wielką Brytanię. 

  Jeśli nie możesz zmienić kraju, skontaktuj się z nami

  Zmiana kraju

  Zostanie wyświetlony monit o odświeżenie strony, tak aby zostały uwzględnione aktualne informacje dotyczące nowego kraju. Wybierz przycisk OK.

  Monit o odświeżenie strony
 4. Na zaktualizowanej stronie płatności wprowadź nowy adres. Waluta i szczegóły dotyczące podatku zmienią się zgodnie z nowo wybranym krajem. 

  Wprowadzanie nowego adresu
 5. Aby dokonać zakupu po aktualizacji kraju i adresu, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jeśli przenosisz się do lub z kraju obsługiwanego przez Digital River

Digital River to zatwierdzony przez firmę Adobe sprzedawca świadczący usługi w wielu krajach. Listę krajów obsługiwanych przez firmę Digital River można znaleźć w tym dokumencie.

Jeśli przenosisz się do lub z kraju obsługiwanego przez firmę Digital River, kraj można zmienić, wykonując poniższe instrukcje.

 

Zmiana kraju w przypadku braku aktywnej subskrypcji (kraje obsługiwane przez firmę Digital River)

Utwórz nowy identyfikator Adobe ID przy użyciu adresu e-mail powiązanego z obecnym identyfikatorem Adobe ID. Tworząc nowy identyfikator Adobe ID, użyj adresu w kraju, do którego się przenosisz.

 1. Powiąż istniejący identyfikator Adobe ID z innym, ale prawidłowym adresem e-mail. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zmiana adresu e-mail identyfikatora Adobe ID.

  Uwaga:

  Nie należy powiązywać obecnego identyfikatora Adobe ID z nieprawidłowym adresem e-mail.

 2. Po zwolnieniu pierwotnie użytego adresu e-mail można utworzyć nowy identyfikator Adobe ID z tym adresem, podając obecny kraj zamieszkania.

Zmiana kraju w przypadku aktywnej subskrypcji

Jeśli masz aktywną subskrypcję (zakupioną bezpośrednio w firmie Adobe lub za pośrednictwem firmy Digital River), skontaktuj się z nami, aby zmienić kraj powiązany z identyfikatorem Adobe ID.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online