Przekroczono maksymalną liczbę aktywacji przy uruchamianiu subskrypcji lub produktów Creative Cloud

Problem

Przy uruchamianiu subskrypcji lub produktów Creative Cloud pojawia się błąd o przekroczeniu maksymalnej liczby aktywacji.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Dezaktywacja poprzednich komputerów.

Ten błąd wskazuje, że konto zostało już uaktywnione na dwóch innych komputerach, a trwająca próba jest realizowana dla trzeciego urządzenia.Przed dalszą pracą dezaktywuj konto na jednym z poprzednich urządzeń.Jeśli masz dostęp do komputerów z poprzednimi aktywacjami, w aplikacji uruchomionej na nich polecenie Pomoc > Dezaktywuj.Dezaktywację możesz także przeprowadzić, wykonując poniższe czynności. 

  1. Uruchom produkt firmy Adobe.

  2. Na ekranie „Przekroczono maksymalną liczbę aktywacji” kliknij przycisk Kontynuuj.

  3. Na ekranie Wymagane logowanie kliknij przycisk Zaloguj się.

  4. Wpisz identyfikator Adobe ID powiązany z członkostwem i kliknij przycisk Zaloguj się.

Po aktywacji pojawi się ekran z podziękowaniem.Jeśli wystąpi dowolny z następujących błędów, wykonaj poniższe czynności.

  • Spróbuj ponownie. Niedopasowanie identyfikatora Adobe ID — w identyfikatorze Adobe ID nie ma subskrypcji dla uruchamianego produktu.Aby zmienić identyfikator Adobe ID, kliknij polecenie Zaloguj się. Aby naprawić subskrypcje, otwórz stronę My Adobe.
  • Subskrypcja zawieszona — godzina w komputerze różni się od godziny w strefie czasowej subskrypcji o więcej niż trzy dni.Skoryguj zegar systemowy.
  • Subskrypcja wygasła — Twoja subskrypcja wygasła. Aby ją naprawić, otwórz stronę My Adobe.
  • Niepowodzenie aktywacji 194:110 — zainicjowano już proces „Dezaktywuj wszystko” w ciągu minionych 72 godzin.  Proces można powtórzyć pod koniec 72-godzinnego okresu.Ewentualnie można poprosić o wsparcie dział pomocy technicznej firmy Adobe.
  • Niepowodzenie aktywacji — skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe, aby uzyskać pomoc.

Rozwiązanie 2: Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe.

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe, aby uzyskać pomoc. Pamiętaj, aby przygotować identyfikator Adobe ID.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto