Dnia 15 grudnia firma Adobe wyłączyła serwer aktywacyjny dla wielu produktów marki Macromedia:

 • Captivate (wersja 1.0)
 • Contribute (wersje 2.0 i 3.0)
 • Flash Paper (wersja 2.0)
 • FreeHand MX
 • Director MX 2004
 • Dreamweaver MX 2004
 • Fireworks MX 2004
 • Flash MX 2004
 • Macromedia Studio MX 2004

W przypadku zainstalowania tych produktów aktywacja nie będzie możliwa i spowoduje wyświetlenie błędu (patrz poniższy zrzut ekranu):

Komunikat o niepowodzeniu aktywacji

Uwaga:

Na ekranie użytkownika ikona lub nazwa produktu mogą być inne. Jednak treść wyświetlanego komunikatu ostrzegawczego jest taka sama.

Wykonaj poniższe kroki, aby naprawić taki błąd:

 1. Wybierz opcję „Aktywuj przez telefon”, aby tymczasowo przełączyć ekran. Na następnym ekranie kliknij poniżej widoczne łącze „Można również przeprowadzić aktywację przez Internet”, aby powrócić do ekranu Wprowadź numer seryjny.

  Wybierz opcję Aktywuj przez telefon
 2. Po wyświetleniu monitu wpisz nowy numer seryjny.

  Wpisz numer seryjny
 3. Na poniższej liście wybierz odpowiedni numer i wpisz go w polu numeru seryjnego. Zapamiętaj ten numer seryjny do wykorzystania w przyszłości. 

  Produkt Platforma  Numer seryjny 
  Captivate 1.0         Win CAD100-56042-68297-35422
  Contribute 2.0        Mac CTD200-58042-60375-59091
  Contribute 2.0       Win CTD200-58042-60375-59091
  Contribute 3.0                 Mac CTD300-57733-52324-08489
  Contribute 3.0 Win CTD300-57733-52324-08489
  FlashPaper 2.0 Win FPD200-52016-69247-71242
  Director MX 2004 Win DRD100-50836-87264-59396
  Director MX 2004 Mac DRD100-50836-87264-59396
  Dreamweaver MX 2004  Mac DWD700-56626-60325-58074
  Dreamweaver MX 2004 Win DWD700-56626-60325-58074
  Fireworks MX 2004 Mac FWD700-59515-38218-96725
  Fireworks MX 2004 Win FWD700-59515-38218-96725
  Flash MX 2004 Mac FLD700-59705-99286-82099
  Flash MX 2004 Win FLD700-59705-99286-82099
  FreeHand MX Mac FHD110-58402-67227-68568
  Freehand MX Win FHD110-58402-67227-68568
  Macromedia Studio MX 2004 Win WSD700-53923-79263-98262
  Macromedia Studio MX 2004 Mac WSD700-53923-79263-98262
 4. Po wprowadzeniu numeru seryjnego kliknij przycisk Kontynuuj.

  Komunikat o ukończeniu aktywacji

Potrzebujesz pomocy?

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online