Eligibilitatea organizaţiilor non-profit

Adobe oferă reduceri de preţuri pentru organizaţii non-profit, la nivel global, prin intermediul programelor noastre VIP (Value Incentive Plan) şi TLP (Transactional Licensing Program). Vedeţi dacă organizaţia dvs. este eligibilă pentru a obţine preţuri Adobe pentru organizaţii non-profit.

Organizaţii eligibile

O organizaţie non-profit şi neguvernamentală din Statele Unite trebuie să fie atestată ca o organizaţie caritabilă publică 501(c)(3) astfel cum este recunoscut de Serviciul fiscal intern (Internal Revenue Service - IRS). În afara Statelor Unite, o organizaţie trebuie să fie atestată sau înregistrată ca o organizaţie caritabilă publică conform legilor locale relevante (şi după caz, să deţină un certificat de scutire fiscală), sau, în cazul în care astfel de legi locale nu există, atunci organizaţia trebuie să fie un echivalent al unei organizaţii caritabile publice din Statele Unite. Organizaţiile eligibile trebuie de asemenea să funcţioneze fără scop lucrativ şi să aibă misiunea de a aduce beneficii comunităţii locale care pot să includă, dar nu sunt limitate la:

 • Furnizarea de ajutoare către săraci
 • Sprijinirea educaţiei
 • Îmbunătăţirea bunăstării sociale şi a comunităţii
 • Păstrarea culturii
 • Conservarea sau restaurarea mediului
 • Promovarea drepturilor omului

Organizaţii ineligibile

Fără a aduce atingere celor de mai sus, următoarele tipuri de clienţi atestaţi sau înregistraţi ca organizaţii non-profit nu sunt eligibile pentru acordarea de preţuri Adobe pentru organizaţii non-profit:

 • Organizaţii care nu au obţinut statutul de organizaţie caritabilă recunoscută în ţara aferentă
 • Fundaţii private
 • Spitale, clinici, sau unităţi care furnizează îngrijire medicală directă (cu excepţia FQHC-urilor în Statele Unite)
 • Sisteme pentru managementul sănătăţii, HMO-uri, PPO-uri, sau alte organizaţii legate de servicii de sănătateLaboratoare de cercetare finanţate de guvern
 • Organizaţii sau agenţii guvernamentale, inclusiv organizaţii guvernamentale internaţionale şi Entităţi ale Naţiunilor Unite
 • Şcoli, facultăţi şi universităţi
 • Organizaţii politice sau de lobby
 • Organizaţii sindicale sau fraternale
 • Asociaţii pentru comerţ şi schimb şi
 • Persoane fizice

Politica privind combaterea discriminării

Organizaţiile care discriminează privind angajarea, remunerarea, accesul la instruire sau servicii, rezilierea, promovarea şi/sau ieşirea la pensie în funcţie de rasă, culoare, sex, naţionalitate, religie, vârstă, dizabilităţi, identitatea sau exprimarea genului, stare civilă, graviditate, orientare sexuală, apartenenţa politică, participarea în cadrul unei organizaţii sindicale, sau statutul de veteran, cu excepţiile prevăzute de lege, nu sunt eligibile pentru participarea la acest program.

Identificarea corespunzătoare

O organizaţie trebuie să îşi poată dovedi starea de scutire fiscală cu ajutorul documentelor fiscale curente din ţara de rezidenţă.