Marcaje, note, evidențieri și sublinieri în Adobe Digital Editions

Adăugați marcaje, note și porțiuni evidențiate ale textului din documentele deschise în Adobe Digital Editions.

Puteți adăuga marcaje, evidențieri și note la documente în Adobe Digital Editions.

Notă:

Sublinierea nu este acceptată în Adobe Digital Editions.

Utilizarea de marcaje

Pentru a adăuga un marcaj, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

 • Selectați Adăugare marcaj din meniul Citire. 
 • Faceți clic pe Adăugare marcaj.
 • Utilizați scurtăturile de la tastatură Ctrl+B (pentru Windows) și Cmd+B (pentru Mac).

Pentru a sări la un marcaj, efectuați următoarele:

 1. Faceți clic pe Afișare/Ascundere panou de navigare pe bara de instrumente de sus pentru a afișa panoul de navigare.
 2. În Panoul de navigare, faceți clic pe fila Marcaje.
 3. Faceți clic pe marcaj pentru a sări la o pagină marcată specifică.

Pentru a elimina un marcaj, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

 • Dacă sunteți pe pagina marcată, faceți clic pe pictograma Eliminare marcaj din partea de sus a ecranului.
 • Pentru a elimina un marcaj de pe o altă pagină, faceți pe Afișare/Ascundere panou de navigare pentru a afișa panoul de navigare.Marcajele apar în panoul de navigare. Pentru a șterge un marcaj, selectați-l și apăsați pe Delete (Ștergere). Puteți de asemenea să selectați un marcaj din Panoul de navigare, să faceți clic pe pictograma Setări și să selectați Ștergere elemente selectate.
Ștergerea unui marcaj
Ștergerea unui marcaj

Pentru a redenumi un marcaj, selectați marcajul din Panoul de navigare (astfel cum este prezentat în captura de ecran de mai sus), faceți clic pe pictograma Setări și selectați Redenumire.

Introduceți un nume pentru marcaj.

Utilizarea evidențierilor

Pentru a evidenția text, selectați textul și faceți clic dreapta pentru a selecta Evidențiere din meniul pop-up.

Pentru a sări la textul evidențiat, efectuați următoarele:

 1. Faceți clic pe Afișare/Ascundere panou de navigare pe bara de instrumente de sus pentru a afișa panoul de navigare.
 2. În Panoul de navigare, faceți clic pe fila Marcaje.
 3. Faceți clic pe evidențiere pentru a sări la text evidențiat specific.

Pentru a elimina evidențieri, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

 • Faceți clic pe Afișare/Ascundere panou de navigare și selectați fila Marcaje. Selectați evidențierea din Panoul de navigare și apăsați tasta Delete (Ștergere) de la tastatură.Puteți de asemenea să selectați o evidențiere din Panoul de navigare, să faceți clic pe pictograma Setări și să selectați Ștergere elemente selectate.
 • Faceți dublu clic pe textul evidențiat pentru a deschide dialogul Opțiuni notă. Faceți clic pe pictograma Setări și selectați Ștergere evidențiere.
Ștergerea evidențierilor
Ștergerea evidențierilor

Pentru a redenumi o evidențiere, selectați evidențierea din Panoul de navigare, faceți clic pe pictograma Setări și selectați Redenumire. Introduceți un nume pentru evidențiere.

Utilizarea notelor și adnotărilor

Pentru a adăuga o notă la (adnota) un text, selectați textul, faceți clic dreapta pentru a selecta Adăugare notă la text din meniul pop-up, apoi introduceți notele sau adnotările dvs. în nota galbenă care apare.

Pentru a vizualiza lista de note și a sări la o notă specifică, efectuați următoarele acțiuni:

 1. Faceți clic pe Afișare/Ascundere panou de navigare. 
 2. În Panoul de navigare, faceți clic pe fila Marcaje.
 3. Faceți clic pe notă pentru a sări la o notă specifică.

Pentru a elimina notele, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

 • Faceți clic pe Afișare/Ascundere panou de navigare și selectați fila Marcaje. Selectați nota din Panoul de navigare și apăsați tasta Delete (Ștergere) de la tastatură.Puteți de asemenea să selectați o notă din Panoul de navigare, să faceți clic pe pictograma Setări și să selectați Ștergere elemente selectate.
 • Din dialogul Opțiuni notă, faceți clic pe pictograma Setări și selectați Golire notă.

Pentru a redenumi o notă, selectați nota din Panoul de navigare, faceți clic pe pictograma Setări și selectați Redenumire. Introduceți un nume pentru notă.

Sigla Adobe

Conectați-vă la cont