Digital Publishing Solution (DPS 2015) este acum parte din Adobe Experience Manager Mobile.

Servere din lista albă utilizate pentru funcţionalitatea Adobe Experience Manager Mobile

Departamentele IT pot include în lista albă serverele implicate în furnizarea funcţionalităţii Adobe Experience Manager Mobile. Astfel, comunicaţiile cu serverele nu sunt împiedicate şi nu necesită autentificarea utilizatorului. Mai jos, se regăsesc serverele pe care le utilizează componentele Adobe Experience Manager Mobile.

Aceste domenii utilizează configuraţii de adrese IP dinamice. Prin urmare, includerea în lista albă pe baza adreselor IP obţinute dintr-o interogare DNS de la un moment dat nu este fiabilă. Adresele IP pentru aceste intrări DNS sunt eliminate şi adăugate în orice moment, pe baza metodelor de defectare în stare sigură Amazon's Web Services (AWS) şi a capacităţilor specifice serverelor extensibile.

Portalul Adobe Experience Manager Mobile

Portalul Adobe Experience Manager Mobile:

 • http://aemmobile.adobe.com
 • https://aemmobile.adobe.com
 • https://adobedigitalpublishingportal.d1.sc.omtrdc.net
 • https://ps*.pubnub.com (poate diferi în funcţie de echilibrarea sarcinii, de exemplu, https://ps14.pubnub.com)
 • https://dpm.demdex.net
 • https://adobe.demdex.net
 • https://wwwimages2.adobe.com
Serviciul de autentificare/gestionare a conturilor:
 • https://ims-na1.adobelogin.com (serviciul de gestionare a identităţii)
 • https://amas.publish.adobe.io (serviciul de autorizare şi gestionare a conturilor)
Serviciile de conţinut/publicare:
 • https://pecs.publish.adobe.io (serviciul de producător)
 • https://ings.publish.adobe.io (serviciul de ingestie)
 • https://ps.publish.adobe.io (serviciul de produs)
Serviciul de migrare:
 • https://migs.publish.adobe.io
 • https://geo*.adobe.com (poate diferi, de exemplu, https://geo2.adobe.com)
 • https://universal.iperceptions.com
 • https://origin.adobe-dcfs.com
Serviciul de statistici:
 • http://www.adobe.com/ro
 • https://www.adobe.com/ro
 • https://mobilemarketing.adobe.com
 • https://omniture.tt.omtrdc.net
 • https://adobe.tt.omtrdc.net
 • https://my.omniture.com
 • https://www.omniture-static.com
 • https://sc-css-1.omniture.com
 • https://scripts.omniture.com
Serviciul Generator de aplicaţii:
 • https://ab.publish.adobe.io
 • https://dps-ab-prod-s3-service-*.s3.amazonaws.com (poate diferi, de exemplu, https://dps-ab-prod-s3-service-1xe1vppi79wya.s3.amazonaws.com)
 • https://s3.amazonaws.com
Serviciul de notificări push:
 • https://rps.publish.adobe.io
Fonturi:
 • https://fonts.adobe.com
 • https://use.typekit.net
 • https://p.typekit.net
Înregistrarea în jurnal a depanărilor:
 • https://sstats.adobe.com
 • https://universal.iperceptions.com
Altele:
 • https://helpx.adobe.com/ro (asistenţă)
 • https://api.behance.net (integrare Behance)
 • https://assets.adobedtm.com
 • https://universal.iperceptions.com
 • https://*.vo.msecnd.net (poate diferi, de exemplu, https://az452423.vo.msecnd.net)
 • https://*.cloudfront.net (poate diferi, de exemplu, https://d13itkw33a7sus.cloudfront.net)
 

Aplicaţii Adobe Experience Manager Mobile (inclusiv Adobe Preflight)

 • http://adobepublish*.sc.omtrdc.net (serviciul de statistici; poate diferi în funcţie de centrul de date utilizat de o anumită aplicaţie, de exemplu, http://adobepublishdallas1.sc.omtrdc.net)
 • https://edge.publish.adobe.com (sursa descărcărilor de conţinut)
 • https://mobile-collector.newrelic.com (jurnale de performanţă şi erori fatale)
 • https://es.publish.adobe.com (serviciul de desemnare)
 • https://cs.publish.adobe.com (serviciul de configurare)
 • https://rps.publish.adobe.io (serviciul de push îmbogăţit)
 • https://logs.aemmobile.adobe.com (înregistrarea în jurnal a depanărilor)

 

Vizualizator web Adobe Experience Manager Mobile

 • https://viewer.aemmobile.adobe.com
 • https://edge.publish.adobe.com (sursa conţinutului)
 • https://es.publish.adobe.com (serviciul de desemnare)
 • http://adobedigitalpublishingjupiter*.sc.omtrdc.net (serviciul de statistici; poate diferi în funcţie de locaţia centrului de date, de exemplu, http://adobedigitalpublishingjupitersanjose.sc.omtrdc.net)