Digital Publishing Solution (DPS 2015) este acum parte din Adobe Experience Manager Mobile.

În cazul în care cardurile nu apar aşa cum vă aşteptaţi în structura dvs., verificaţi unele dintre cauzele cele mai comune:

  • Ordinea regulilor de mapare nu este corectă: Asiguraţi-vă că regulile generale de mapare se află în partea de jos a listei şi că regulile de mapare specifice se află în partea de sus. Atunci când creaţi o regulă, aceasta este adăugată în partea de sus a listei. După ce adăugaţi regulile, verificaţi de două ori pentru a vă asigura că apar în ordinea corectă.
  • Un card are prea multe coloane: Dacă un card are mai multe coloane decât structura în care apare, conţinutul de mapare către card nu apare pe pagina de navigare la care se aplică structura. Asiguraţi-vă că respectivul card nu include mai multe coloane decât structura sa.
  • Efectuaţi testarea cu conţinut publicat: Dacă testaţi structura şi cardurile cu conţinut publicat, aţi putea vedea că pagina de navigare nu se actualizează pe aplicaţie timp de trei-cinci minute. În cazul conţinutului publicat, există o întârziere în timp ce activele sunt extrase pe serverele de descărcare. Adobe vă recomandă ca, atunci când vă construiţi şi testaţi structurile, să utilizaţi o aplicaţie de previzualizare. După ce efectuaţi o modificare, utilizaţi pictograma Previzualizare, astfel încât modificările să apară mai repede.