Adobe Experience Manager ca serviciu cloud | Descrierea produsului

În vigoare începând cu 30 iulie 2020

Ce este Adobe Experience Manager Sites („AEM Sites”)?

AEM Sites reprezintă o platformă de gestionare a conţinutului şi a experienţei pentru furnizarea de experienţe digitale pe diverse canale către Clienţi. AEM Sites le permit organizaţiilor să creeze şi să gestioneze experienţele digitale la scară pe toate canalele.

Produse şi servicii

Metrică licenţă

AEM Sites: serviciu cloud

Vizualizări ale paginii pe lună

AEM Sites: limitări ale produselor

 • Vizualizări ale paginii. Clientul poate utiliza un număr maxim de vizualizări ale paginii egal cu cel autorizat în Comanda de vânzare. Vizualizările paginii sunt o combinaţie de vizualizări ale paginii şi de Apelări API, unde 5 Apelări API se contorizează ca o vizualizare a paginii. 
 • Utilizatori simultani. Clientul poate utiliza:
  • până la 20 de utilizatori simultani cu AEM Sites licenţiat cu până la 5 milioane de vizualizări ale paginii; sau
  • până la 40 de utilizatori simultani cu AEM Sites licenţiat pentru 5 milioane sau mai multe vizualizări ale paginii. 
 • Medii. Clientul poate implementa 1 mediu de producţie, 1 mediu de testare şi 1 mediu de dezvoltare, toate partajând acelaşi depozit de coduri.
 • Spaţiu de stocare. Clientul poate utiliza un spaţiu de stocare de până la 1 TB pentru mediul de producţie, 1 TB pentru mediul de testare şi 200 GB pentru mediul de dezvoltare.
 • I/O reţea. Clientul poate utiliza:
  • până la 25 TB I/O reţea pe an cu AEM Sites licenţiat cu până la 5 milioane de vizualizări ale paginii; sau
  • până la 50 TB I/O reţea pe an cu AEM Sites licenţiat pentru 5 milioane sau mai multe vizualizări ale paginii.
 • Funcţionalităţi suplimentare. Clientul poate accesa funcţionalităţile bibliotecii media ale AEM Assets şi fragmentele de experienţă, pentru utilizarea cu AEM Sites.

Ce este Adobe Experience Manager Assets („AEM Assets”)?

AEM Assets este un sistem de gestionare a materialelor digitale care permite Clientului să partajeze şi să distribuie materiale digitale. Utilizatorii pot gestiona, stoca şi accesa imagini, clipuri video, documente, clipuri audio şi materiale media numeroase pentru a fi utilizate în mediul web, în ​​format tipărit şi pentru distribuţie digitală.

Produse şi servicii

Metrică licenţă

AEM Assets: Cloud Service

Per utilizator standard pe an

AEM Assets: limitări ale produselor

 • Utilizatori standard. Clientul poate utiliza un număr maxim de utilizatori standard egal cu cel autorizat în Comanda de vânzare.
 • Medii. Clientul poate implementa 1 mediu de producţie, 1 mediu de testare şi 1 mediu de dezvoltare, toate partajând acelaşi depozit de coduri.
 • Spaţiu de stocare. Clientul poate utiliza spaţiul de stocare: 
  • până la 1 TB pentru mediul de producţie, 1 TB pentru mediul de testare şi 200 GB pentru mediul de dezvoltare, cu AEM Assets licenţiat pentru 10 – 24 de utilizatori standard; şi
  • până la 5 TB pentru mediul de producţie, 5 TB pentru mediul de testare şi 200 GB pentru mediul de dezvoltare, cu AEM Assets licenţiat pentru 25 sau mai mulţi utilizatori standard.
 • I/O reţea. Clientul poate utiliza:
  • până la 25 TB de I/O reţea pe an cu AEM Assets licenţiat pentru 10 – 24 de utilizatori standard; sau
  • până la 50 TB de I/O reţea pe an cu AEM Assets licenţiat pentru 25 sau mai mulţi utilizatori standard.
 • Portalul mărcii. Clientul poate accesa şi utiliza portalul mărcii pentru distribuirea materialelor. Portalul mărcii include 500 de utilizatori de bază şi maximum 10 TB de spaţiu de stocare la cerere.
 • Smart Content Services. Clientul poate accesa şi utiliza Smart Content Services.
 • Limitări suplimentare. Clientul nu este licenţiat să utilizeze fragmentele de experienţă sau serviciile de conţinut.

Componente add-on

Produse şi servicii

Metrică licenţă

Componentă add-on de aplicabilitate pentru produse şi servicii

Mediu Sandbox

Pentru fiecare

AEM Sites sau AEM Assets

Mediu de dezvoltare

Pentru fiecare

AEM Sites sau AEM Assets

Spaţiu de stocare

Per terabyte pe an

AEM Sites sau AEM Assets

Utilizator simultan

Per pachet de 20 de utilizatori simultani

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Vizualizări ale paginii pe lună

AEM Sites

Asset Share

Pentru fiecare

AEM Assets

Utilizator de bază

Per utilizator de bază pe an

AEM Assets

Dynamic Media

Vizualizări ale paginii pe lună

AEM Sites sau AEM Assets

Spaţiu de stocare Cloud Service Dynamic Media

Per terabyte pe an

Dynamic Media

Componente add-on: limitări ale produselor

Mediu Sandbox. Mediile Sandbox pot fi licenţiate în mod independent numai pentru cazurile de utilizare neincluse în producţie şi nu pentru a executa caracteristici sau funcţii ale AEM Sites sau AEM Assets. Fiecare mediu inclus cu un mediu Sandbox are un spaţiu de stocare limitat la 200 GB.

Mediu de dezvoltare. Mediile suplimentare de dezvoltare pot fi adăugate numai la un mediu neinclus în producţie al AEM Sites sau AEM Assets şi nu pot fi utilizate independent pentru a executa caracteristici sau funcţii ale AEM Sites sau AEM Assets. Mediile de dezvoltare trebuie să fie licenţiate separat, pentru a fi utilizate cu un mediu de producţie desemnat care partajează aceeaşi bază de cod şi nu pot fi partajate cu mai multe implementări AEM Sites sau AEM Assets. Fiecare mediu suplimentar de dezvoltare include un spaţiu de stocare de maximum 200 GB.

Spaţiu de stocare. Spaţiul de stocare poate fi adăugat unui mediu de producţie, de testare sau de dezvoltare al AEM Sites sau AEM Assets.

Utilizator simultan. Pachetele de utilizatori simultani pot fi adăugate numai la AEM Sites. Pachetele de utilizatori simultani trebuie să fie licenţiate separat pentru fiecare implementare AEM Sites şi nu pot fi partajate cu mai multe implementări AEM Sites. 

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework poate fi adăugată numai la AEM Sites. Clientul poate utiliza un număr maxim de Vizualizări ale paginii egal cu cel autorizat în Comanda de vânzare. La integrarea cu o platformă terţă parte de comerţ electronic, Commerce Integration Framework include şi posibilitatea de utilizare a Serviciilor la cerere I/O Runtime.

Asset Share. Asset Share poate fi adăugat numai la AEM Assets. Assets Share trebuie să fie licenţiat separat pentru fiecare implementare AEM Assets şi nu poate fi partajat cu mai multe implementări AEM Assets. Asset Share include utilizarea funcţionalităţilor AEM Sites numai la crearea unui portal media personalizat, pentru facilitarea distribuirii materialelor digitale ale Clientului stocate în AEM Assets, către grupuri interne sau externe.

Utilizator de bază. Utilizatorii de bază pot fi adăugaţi numai la AEM Assets, pentru a accesa AEM Assets şi portalul mărcii.

Dynamic Media. Dynamic Media poate fi adăugat la AEM Sites sau AEM Assets. Dynamic Media este oferit cu un spaţiu de stocare total sau la cerere de 1 TB. Accesul la unele caracteristici şi funcţionalităţi incluse în Dynamic Media poate fi furnizat prin interfeţe alternative, care pot avea marca Adobe Scene7 sau Dynamic Media Classic. Adobe poate, din proprie iniţiativă, să actualizeze marca interfeţelor alternative şi să consolideze aceste caracteristici şi funcţionalităţi într-o singură interfaţă de acces. Atunci când Dynamic Media este licenţiat ca o componentă add-on la AEM Sites, Clientul poate accesa şi utiliza AEM Assets din cadrul mediului AEM Sites, numai pentru conţinutul Clientului care va fi livrat de Dynamic Media.

Spaţiu de stocare Cloud Service Dynamic Media. Spaţiul de stocare Cloud Service Dynamic Media poate fi adăugat numai la Dynamic Media. 

Definiţii

Componentele add-on reprezintă produsele şi serviciile suplimentare care pot fi licenţiate de către Client şi care pot fi identificate în Comanda de vânzare.

Apelare API înseamnă o solicitare a unei interfeţe de programare a aplicaţiilor (API) HTTP, pentru obţinerea sau modificarea datelor de către o aplicaţie care utilizează un Client HTTP pentru efectuarea solicitării. 

Portalul mărcii se referă la serviciul la cerere pentru portalul mărcii. Portalul mărcii funcţionează într-un mediu cu entităţi multiple, în afara mediului AEM Assets. Drept urmare, portalul mărcii nu este furnizat în conformitate cu procentul minim de funcţionare pentru AEM Assets. 

Utilizatori simultani se referă la numărul de utilizatori conectaţi şi activi (de exemplu, care efectuează cel puţin o operaţiune) în mediul de producţie al AEM Sites, în acelaşi interval de 30 de minute. Pachetul neconvenţional, nepersonalizat AEM Sites implementat ca un serviciu cloud a fost conceput pentru a susţine un anumit număr de utilizatori simultani (aşa cum reiese din descrierea AEM Sites) pe baza sarcinii medii impuse de utilizatori în mediul de producţie. Dacă numărul utilizatorilor simultani depăşeşte în orice moment numărul de utilizatori simultani specificat în descrierea AEM Sites sau dacă sarcina medie a Clientului impusă de utilizator în mediul de producţie depăşeşte media anticipată de Adobe, Clientul poate întâmpina limitări ale performanţei în timpul activităţii de creaţie. Dacă sarcina medie a Clientului impusă de utilizator şi care este plasată în mediul de producţie se situează sub media anticipată de Adobe, implementarea AEM Sites poate susţine un număr mai mare decât cel specificat de utilizatori simultani (aşa cum reiese din descrierea AEM Sites).

Servicii de conţinut înseamnă un set de funcţionalităţi pentru prezentarea conţinutului definit de utilizator în format JSON, cu ajutorul interfeţelor API.

Mediu de dezvoltare se referă la mediul neinclus în producţie destinat executării funcţiilor de implementare, cum ar fi proiectarea, scrierea de cod, testarea şi asigurarea calităţii. 

Utilizator de bază se referă la o persoană care poate utiliza sau accesa Asset Share sau portalul mărcii. Licenţele pentru utilizatorii de bază nu pot fi utilizate simultan (de exemplu, acelaşi ID de conectare nu poate fi utilizat de mai mult de un utilizator sau de un computer la un moment dat) sau de mai mulţi utilizatori.

Biblioteca media se referă la următoarele funcţionalităţi disponibile în AEM Assets pentru utilizarea la nivel individual de materiale digitale: stocarea de materiale digitale pregătite pentru utilizare, în sprijinul sistemului de administrare a conţinutului web al Clientului; administrarea proprietăţilor metadatelor în fila Proprietăţi de bază; accesarea funcţiilor Cronologie (inclusiv vizualizarea comentariilor, gestionarea versiunilor de materiale, lansarea fluxurilor de lucru şi vizualizarea Activităţilor); adăugarea de comentarii prin intermediul pictogramei Annotate; administrarea randărilor statice; precum şi pentru web şi utilizare digitală. Utilizarea oricărei alte caracteristici AEM Assets necesită o licenţă completă AEM Assets.

Vizualizarea paginii se referă la o singură vizualizare a unui e-mail sau a unei pagini web a unui site de internet, inclusiv la vizualizări ale ecranelor aplicaţiilor, stărilor ecranelor aplicaţiilor, paginilor web pentru mobil şi ale paginilor reţelelor de socializare. Vizualizările paginii se contorizează atunci când o pagină web este încărcată sau actualizată, o aplicaţie este încărcată sau atunci când conţinutul este redat sau afişat printr-un e-mail deschis sau vizualizat, care declanşează activitatea serverului de origine. 

Mediu de producţie se referă la mediul în care conţinutul este disponibil publicului vizat de Client. 

Mediu Sandbox înseamnă un program pentru implementarea instanţelor disponibile ale unui mediu de dezvoltare, de testare şi de producţie, pentru cazuri de utilizare neincluse în producţie (de exemplu, dovada conceptului, demonstraţii şi instruire). Mediile Sandbox şi mediile incluse nu sunt furnizate în conformitate cu procentul minim de funcţionare pentru AEM Sites sau AEM Assets.

Smart Content Services se referă la serviciul la cerere Smart Content Services. Clientul poate alege să trimită imaginile etichetate către Smart Content Services pentru procesare. Clientul acceptă că o astfel de procesare va permite ca Smart Content Services să înveţe şi să replice metodologia de etichetare a Clienţilor atunci când procesează imagini viitoare. Smart Content Services funcţionează într-un mediu cu entităţi multiple, în afara mediului AEM Assets. Drept urmare, Smart Content Services nu este furnizat în conformitate cu procentul minim de funcţionare pentru AEM Assets.

Mediu de testare se referă la mediul utilizat pentru a confirma modificările aplicaţiilor, înainte de a fi trimise în mediul de producţie, prin intermediul unui proces de implementare. 

Utilizator standard înseamnă o persoană (un angajat permanent sau temporar al Clientului) care poate utiliza sau accesa Produsele şi Serviciile şi include persoanele care pot accesa Produsele şi Serviciile în mod programatic (cum ar fi prin utilizarea unei interfeţe API), indiferent de scopul urmărit. Licenţele pentru utilizatorii standard nu pot fi utilizate simultan (adică acelaşi ID de conectare nu poate fi utilizat de mai mult de un utilizator standard sau de un computer la un moment dat) sau de mai mulţi utilizatori standard.

Spaţiu de stocare se referă la totalul spaţiului combinat de stocare disponibil în orice moment, pentru toate datele active din mediul de producţie, mediul de testare şi mediul de implementare. 

 Adobe

Obțineți ajutor mai rapid și mai ușor

Utilizator nou?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Conferința despre creativitate

14 – 16 octombrie, Miami Beach și online

Adobe MAX

Conferința despre creativitate

14 – 16 octombrie, Miami Beach și online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Conferința despre creativitate

14 – 16 octombrie, Miami Beach și online

Adobe MAX

Conferința despre creativitate

14 – 16 octombrie, Miami Beach și online