În vigoare începând cu 8 aprilie 2019

Ce este Adobe Experience Manager Sites 6.5 („AEM Sites”)?

AEM Sites reprezintă o platformă de gestionare a conţinutului şi a experienţei pentru furnizarea de experienţe digitale pe diverse canale către clienţi. AEM Sites le permit organizaţiilor să creeze şi să gestioneze experienţele digitale la scară pe toate canalele.

Produse şi servicii Metrică licenţă Implementare
AEM Sites Pentru pachetul de bază AEM Sites Software local
Componente add-on:
Alte instanţe Per instanţă Software local
Utilizatori Per utilizator Software local
Comerţ Per instanţă Software local
AEM Assets Per instanţă Software local
Resurse media şi video dinamice  Trafic anual de vizualizare pagină Servicii la cerere
Resurse media personalizate Trafic anual de vizualizare pagină Servicii la cerere
Portalul mărcii Per utilizator portal marcă Servicii la cerere
Serviciile inteligente de conţinut Pachetul de bază al Serviciilor inteligente de conţinut Servicii la cerere
AEM Screens Standard Per player Software local
AEM Screens Premium Per player Software local

AEM Sites: limitări ale produselor

1.  AEM Sites

Licenţiere.  Un pachet de bază separat AEM Sites trebuie să fie licenţiat pentru fiecare implementare AEM pentru AEM Sites. AEM Sites includ utilizarea funcţionalităţilor bibliotecii media ale AEM Assets. AEM Sites nu includ licenţe pentru utilizatori, deoarece trebuie să fie licenţiate separat.

2.  Componente add-on AEM Sites

Alte instanţe. Alte instanţe pot fi adăugate numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Sites a fost licenţiat şi nu poate fi utilizat independent pentru a executa caracteristici sau funcţii ale AEM Sites.

Utilizatori. Licenţele de utilizator pot fi adăugate numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Sites a fost licenţiat.  

Comerţ. Instanţele de comerţ pot fi adăugate numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Sites a fost licenţiat.  Instanţele de comerţ trebuie să fie licenţiate într-o cantitate egală cu numărul total de instanţe de autor şi de publicare implementate ca parte a implementării AEM în care funcţionalitatea Comerţ sau orice parte a acesteia este utilizată sau a fost activată anterior (chiar dacă nu este utilizată continuu).

AEM Assets. Instanţele AEM Assets pot fi adăugate numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Sites a fost licenţiat. Utilizarea AEM Assets este limitată la compatibilitatea cu un sistem de gestionare a conţinutului web.

  • Pentru AEM Sites:
    • când este utilizată caracteristica de partajare a materialelor, instanţa AEM Assets trebuie să fie licenţiată într-o cantitate egală cu numărul total de instanţe de autor şi de publicare implementate ca parte a implementării AEM în care funcţionalitatea AEM Assets sau orice parte a acesteia este utilizată sau a fost activată anterior (chiar dacă nu este utilizată continuu); sau 
    • când nu este utilizată caracteristica de partajare a materialelor, instanţele AEM Assets trebuie să fie licenţiate într-o cantitate egală cu numărul total de instanţe de autor şi de publicare implementate ca parte a implementării AEM în care funcţionalitatea AEM Assets sau orice parte a acesteia este utilizată sau a fost activată anterior (chiar dacă nu este utilizată continuu). 

Resurse media şi video dinamice. Resursele media şi video dinamice pot fi adăugate doar la o implementare a AEM în care un pachet de bază AEM Sites şi o componentă add-on AEM Assets au fost licenţiate. Utilizarea şabloanelor Dynamic Banner este limitată doar la utilizarea segmentată, nu la personalizarea de tip 1:1. Solicitările iniţiale de server pentru bannere nu pot depăşi 30% din totalul solicitărilor aferente contului. În cazul în care solicitările iniţiale depăşesc 30% din totalul solicitărilor, Clientul trebuie să cumpere o componentă add-on personalizată de media. Resursele media şi video dinamice sunt furnizate cu spaţiu de 60 GB pentru stocare la cerere. Accesul la unele caracteristici şi funcţionalităţi incluse în Resursele media şi video dinamice poate fi furnizat prin interfeţe alternative, care pot fi marcate ca Adobe Scene7 sau Dynamic Media Classic. Adobe poate, din proprie iniţiativă, să actualizeze marca interfeţelor alternative şi să consolideze aceste caracteristici şi funcţionalităţi într-o singură interfaţă de acces.

Resurse media personalizate. Resursele media personalizate pot fi adăugate doar la o implementare a AEM în care un pachet de bază AEM Sites şi o componentă add-on AEM Assets au fost licenţiate. Resursele media personalizate sunt furnizate cu spaţiu de 60 GB pentru stocare la cerere. Funcţionalitatea Resurse media şi video dinamice inclusă în resursele media personalizate (când este licenţiată separat de resursele media şi video dinamice) poate fi utilizată numai pentru a-i permite Clientului să utilizeze componentele Visual Configurator şi componentele de şabloane 1:1 ale resurselor media personalizate. Accesul la unele caracteristici şi funcţionalităţi incluse în resursele media personalizate poate fi furnizat prin interfeţe alternative, care pot fi marcate ca Adobe Scene7 sau Dynamic Media Classic. Adobe poate, din proprie iniţiativă, să actualizeze marca interfeţelor alternative şi să consolideze aceste caracteristici şi funcţionalităţi într-o singură interfaţă de acces.

Portalul mărcii. Portalul mărcii poate fi adăugat doar la o implementare a AEM în care un pachet de bază AEM Sites şi o componentă add-on AEM Assets au fost licenţiate. Portalul mărcii este prevăzut cu 10 TB de stocare pe bază de servicii la cerere pentru fiecare client, indiferent de numărul de utilizatori licenţiaţi ai portalului mărcii. Fiecare utilizator al portalului mărcii care se conectează la interfaţa de utilizator a portalului mărcii în cursul unei perioade de 12 luni aferente termenului de licenţiere este socotit a fi utilizator unic al portalului mărcii.

Serviciile inteligente de conţinut. Pachetul de bază al Serviciilor inteligente de conţinut poate fi adăugat doar la o implementare a AEM în care un pachet de bază AEM Sites şi o componentă add-on AEM Assets au fost licenţiate. Utilizarea Serviciilor inteligente de conţinut este limitată la maxim 2 milioane de imagini etichetate pe an. Imaginile duplicate procesate şi etichetate vor fi considerate, fiecare în parte, drept o imagine etichetată.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard poate fi adăugat numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Sites a fost licenţiat. AEM Screens Standard trebuie să fie utilizat numai pentru a gestiona conţinutul video şi de imagine care este difuzat de pe AEM Screens către player la orele şi datele programate. AEM Screens Standards nu includ drepturi de administrare a conţinutului inteligent, interactiv, personalizat sau dinamic. AEM Screens Standard este licenţiat pentru fiecare utilizator şi trebuie să fie licenţiat într-o cantitate egală cu numărul total de utilizatori în care funcţionalitatea AEM Screens Standard sau orice parte a acesteia este utilizată sau a fost activată anterior (chiar dacă nu este utilizată continuu). AEM Screens Standard nu include toţi utilizatorii.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium poate fi adăugat numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Sites a fost licenţiat. AEM Screens Premium include toate capacităţile AEM Screens Standard şi poate fi, de asemenea, utilizat pentru a administra conţinut inteligent, interactiv, personalizat sau dinamic, care poate necesita o determinare automată a faptului dacă să se afişeze sau nu conţinut dinamic. AEM Screens Premium este licenţiat pentru fiecare utilizator şi trebuie să fie licenţiat într-o cantitate egală cu numărul total de utilizatori în care funcţionalitatea AEM Screens Premium sau orice parte a acesteia este utilizată sau a fost activată anterior (chiar dacă nu este utilizată continuu). AEM Screens Premium nu include toţi utilizatorii. AEM Screens Premium include funcţionalităţi care le permit utilizatorilor să folosească aplicaţii interactiv sau tactil.
 

AEM Sites: definiţii

Implementarea AEM se referă la o instanţă de autor independentă sau un cluster asociat de instanţe de autor, cu un număr neprecizat de instanţe de publicare conectate.

Pachetul de bază AEM Sites se referă la o instanţă de autor, o instanţă de publicare şi la un număr nelimitat de instanţe de dispecer.

Traficul anual de vizualizare pagină se referă la numărul total de vizualizări ale paginii într-o perioadă de 12 luni.

Caracteristica de partajare a materialelor se referă la setul secundar de funcţionalităţi AEM Assets care facilitează distribuirea materialelor digitale ale Clientului stocate în cadrul AEM Assets către grupuri interne şi externe prin intermediul „Paginii de partajare a materialelor” (adică al unei pagini utilizate pentru a căuta materiale pe baza metadatelor asociate).  Accesul pe pagina de partajare a materialelor nu este limitat la numărul de utilizatori.

Instanţa de autor se referă la mediul în care utilizatorii pot accesa şi gestiona conţinutul site-ului Clientului.

Utilizatorul portalului mărcii se referă la o persoană care poate utiliza sau accesa interfaţa de utilizare a portalului mărcii. Licenţele pentru utilizatorii portalului mărcii nu pot fi utilizate concomitent (adică acelaşi cod de conectare nu poate fi utilizat de mai mult de un membru activ sau de un computer la un moment dat) sau de mai mulţi utilizatori.

Instanţa de dispecer se referă la mediul pentru instrumentul de tip cache sau load balancing pentru un mediu dinamic de creaţie web. Pentru instrumentul de tip cache, instanţa de dispecer funcţionează ca parte a unui server HTTP care stochează conţinut static web la maxim şi accesează motorul de aşezare în pagină la minim. În cadrul unui rol de tip load-balancing, instanţa de dispecer distribuie încărcarea pe diferite instanţe grupate.

Instanţa se referă la o copie de software local instanţiată şi executată într-un proces de maşină virtuală Java pe un singur computer fizic sau într-un mediu virtual. Fiecare instanţă poate fi desemnată fie ca instanţă de autor, fie ca instanţă de publicare, dar fiecare va fi considerată separat ca o singură instanţă.

Biblioteca media se referă la următoarele funcţionalităţi disponibile în AEM Assets pentru utilizarea la nivel individual de materiale digitale: stocarea de materiale digitale în sprijinul sistemului de administrare a conţinutului web al Clientului; administrarea proprietăţilor metadatelor în fila Proprietăţi de bază; accesarea funcţiilor Cronologie (inclusiv vizualizarea comentariilor, gestionarea versiunilor de materiale, lansarea fluxurilor de lucru şi vizualizarea activităţilor); adăugarea de comentarii prin intermediul pictogramei Annotate; administrarea randărilor statice; şi partajarea fişierelor Creative Cloud prin linkul Share. Utilizarea oricărei alte caracteristici AEM Assets necesită o licenţă completă AEM Assets.

Vizualizare pagină se referă la o singură vizualizare a unui e-mail sau a unei pagini web a unui site de internet, inclusiv la vizualizări de ecran de aplicaţie, la stări de ecran ale aplicaţiilor, la pagini web mobile şi la pagini de reţele sociale.  Vizualizările de pagini apar de fiecare dată când o pagină web este încărcată sau actualizată, când o aplicaţie este încărcată sau când conţinutul este redat sau este afişat printr-un e-mail deschis sau vizualizat.

Player se referă la un computer media digital pe care este instalată aplicaţia AEM Screens în scopul administrării conţinutului şi a experienţelor pe un panou de afişare conectat. Un Player poate susţine numai până la 25 de afişaje şi nu poate fi utilizat pentru a retransmite conţinut pe mai multe ecrane.

Apelul principal de server se referă la fiecare vizualizare de pagină, link de ieşire, descărcare, link al clientului sau la orice alt eveniment de pe site-urile Clientului, în măsura în care clientul etichetează, permite să se eticheteze sau determină etichetarea unor astfel de vizualizări de pagină, linkuri de ieşire, descărcări, linkuri personalizate şi alte evenimente în scopul accesării şi utilizării Adobe Analytics Essentials for Sites. Fiecare vizualizare marcată de pagină, link de ieşire, solicitare de container de campanie, descărcare, link personalizat sau orice alt eveniment va fi considerat ca un apel principal de server.

Instanţa de publicare se referă la mediul în care conţinutul este disponibil publicului vizat de Client.

Pachetul de bază al Serviciilor inteligente de conţinut se referă la accesul la Serviciilor inteligente de conţinut.

Utilizatorul are sensul prezentat în Termenii generali, dar include şi persoane fizice care pot accesa programele şi produsele în mod programatic (cum ar fi prin utilizarea unui API), indiferent de scopul urmărit.

Visual Configurator se referă la o tehnologie şi la un cadru de redare a imaginilor în timp real pentru a permite soluţiilor de configurare vizuală online ale Clienţilor efecte de personalizare şi individualizare, cum ar fi redarea în timp real a culorilor, texturilor, suprafeţelor, modelelor, monogramelor, gravurilor în cadrul imaginilor sau al prezentării produselor. Licenţa Clientului pentru Visual Configurator include 10 instanţe de Scene7 Image Authoring.

Şabloane 1:1 se referă la bannere media îmbogăţite, asamblate dinamic şi livrate în format 1: 1 pentru vizitatorii site-urilor vizate. şabloanele 1: 1 sunt necesare pentru bannere dinamice foarte bine direcţionate sau pentru e-mailuri personalizate de tip 1: 1 în cadrul cărora solicitările iniţiale ale serverului depăşesc 30% din totalul solicitărilor contului.

Ce înseamnă Adobe Experience Manager Assets 6.5 („AEM Assets”)?

AEM Assets este un instrument digital de administrare a materialelor care este integrat cu platforma Adobe Experience Manager şi care îi permite Clientului să partajeze şi să distribuie materiale digitale. Utilizatorii pot gestiona, stoca şi accesa imagini, clipuri video, documente, clipuri audio şi materiale media numeroase pentru a fi utilizate în mediul web, în ​​format tipărit şi pentru distribuţie digitală.

Produse şi servicii Metrică licenţă Implementare
AEM Assets Pentru pachetul de bază AEM Assets Software local
Componente add-on:
Alte instanţe Per instanţă Software local
Utilizatori Per utilizator Software local
Comerţ Per instanţă Software local 
Resurse media şi video dinamice Trafic anual de vizualizare pagină Servicii la cerere
Resurse media personalizate Trafic anual de vizualizare pagină Servicii la cerere
Staţie de lucru de creare a imaginilor Per instanţă Software local
Portalul mărcii Per utilizator portal marcă Servicii la cerere
Serviciile inteligente de conţinut Pachetul de bază al Serviciilor inteligente de conţinut Servicii la cerere
AEM Screens Standard Per player Software local
AEM Screens Premium Per player Software local

AEM Assets: limitări ale produselor

1.  AEM Assets

Licenţiere. Un pachet de bază separat AEM Assets trebuie să fie licenţiat pentru fiecare implementare AEM pentru AEM Assets.  AEM Assets nu include licenţe pentru utilizatori, deoarece trebuie să fie licenţiate separat. AEM Assets nu include utilizarea fragmentelor de conţinut, a fragmentelor de experienţă şi a serviciilor de conţinut.

Caracteristica de partajare a materialelor. Utilizarea caracteristicii de partajare a materialelor necesită o instanţă de publicare.  Funcţionalitatea AEM Sites inclusă pentru a fi utilizată împreună cu caracteristica Asset Share poate fi utilizată numai pentru a facilita utilizarea de către Client a caracteristicii Asset Share.

2.  Componente add-on AEM Assets

Alte instanţe. Alte instanţe pot fi adăugate numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Assets a fost licenţiat şi nu poate fi utilizat independent pentru a executa caracteristici sau funcţii ale AEM Assets.

Utilizatori. Licenţele suplimentare de utilizator pot fi adăugate numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Assets a fost licenţiat. 

Comerţ. Instanţele de comerţ pot fi adăugate numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Assets a fost licenţiat. Instanţele de comerţ trebuie să fie licenţiate într-o cantitate egală cu numărul total de instanţe de autor şi de publicare implementate ca parte a implementării AEM în care funcţionalitatea Comerţ sau orice parte a acesteia este utilizată sau a fost activată anterior (chiar dacă nu este utilizată continuu).

Resurse media şi video dinamice. Resursele media şi video dinamice pot fi adăugate numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Assets a fost licenţiat. Utilizarea şabloanelor Dynamic Banner este limitată doar la utilizarea segmentată, nu la personalizarea de tip 1:1.  Solicitările iniţiale de server pentru bannere nu pot depăşi 30% din totalul solicitărilor aferente contului.  În cazul în care solicitările iniţiale depăşesc 30% din totalul solicitărilor, Clientul trebuie să cumpere o componentă add-on personalizată de media. Resursele media şi video dinamice sunt furnizate cu spaţiu de 60 GB pentru stocare la cerere. Accesul la unele caracteristici şi funcţionalităţi incluse în Resursele media şi video dinamice poate fi furnizat prin interfeţe alternative, care pot fi marcate ca Adobe Scene7 sau Dynamic Media Classic. Adobe poate, din proprie iniţiativă, să actualizeze marca interfeţelor alternative şi să consolideze aceste caracteristici şi funcţionalităţi într-o singură interfaţă de acces.

Resurse media personalizate. Resursele media personalizate pot fi adăugate numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Assets a fost licenţiat. Resursele media personalizate sunt furnizate cu spaţiu de 60 GB pentru stocare la cerere. Funcţionalitatea Resurse media şi video dinamice inclusă în resursele media personalizate (când este licenţiată separat de resursele media şi video dinamice) poate fi utilizată numai pentru a-i permite Clientului să utilizeze componentele Visual Configurator şi componentele de şabloane 1:1 ale resurselor media personalizate. Accesul la unele caracteristici şi funcţionalităţi incluse în resursele media personalizate poate fi furnizat prin interfeţe alternative, care pot fi marcate ca Adobe Scene7 sau Dynamic Media Classic. Adobe poate, din proprie iniţiativă, să actualizeze marca interfeţelor alternative şi să consolideze aceste caracteristici şi funcţionalităţi într-o singură interfaţă de acces.

Staţie de lucru de creare a imaginilor. Instanţele Staţie de lucru de creare a imaginilor pot fi adăugate numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Assets a fost licenţiat. Clientul nu trebuie să instaleze o Staţie de lucru de creare a imaginilor pe niciun server, sistem partajat sau găzduit care permite ca staţia de lucru pentru autorizarea imaginilor să fie utilizată sau accesată de mai multe computere sau să fie accesată de mai mulţi utilizatori.

Portalul mărcii. Portalul mărcii poate fi adăugat numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Assets a fost licenţiat. Portalul mărcii este prevăzut cu 10 TB de stocare pe bază de servicii la cerere pentru fiecare client, indiferent de numărul de utilizatori licenţiaţi ai portalului mărcii. Fiecare utilizator al portalului mărcii care se conectează la interfaţa de utilizator a portalului mărcii în cursul unei perioade de 12 luni aferente termenului de licenţiere este socotit a fi utilizator unic al portalului mărcii.

Serviciile inteligente de conţinut. Pachetul de bază al Serviciilor inteligente de conţinut poate fi adăugat numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Assets a fost licenţiat. Utilizarea Serviciilor inteligente de conţinut este limitată la maxim 2 milioane de imagini etichetate pe an. Imaginile duplicate procesate şi etichetate vor fi considerate, fiecare în parte, drept o imagine etichetată. Clientul poate alege să trimită imaginile etichetate către Serviciile inteligente de conţinut pentru procesare. Clientul acceptă că o astfel de procesare va permite ca Serviciile inteligente de conţinut să înveţe şi să replice metodologia de etichetare a Clienţilor atunci când procesează imagini viitoare.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard poate fi adăugat numai la o implementare AEM în care un pachet AEM Assets a fost licenţiat. AEM Screens Standard trebuie să fie utilizat numai pentru a gestiona conţinutul video şi de imagine care este difuzat de pe AEM Screens către player la orele şi datele programate. AEM Screens Standards nu includ drepturi de administrare a conţinutului inteligent, interactiv, personalizat sau dinamic. AEM Screens Standard este licenţiat pentru fiecare utilizator şi trebuie să fie licenţiat într-o cantitate egală cu numărul total de utilizatori în care funcţionalitatea AEM Screens Standard sau orice parte a acesteia este utilizată sau a fost activată anterior (chiar dacă nu este utilizată continuu). AEM Screens Standard nu include toţi utilizatorii. AEM Screens Standard include funcţionalitatea AEM Sites care trebuie utilizată numai pentru a facilita utilizarea de către Client a AEM Screens Standard. 

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium poate fi adăugat numai la o implementare AEM în care un pachet de bază AEM Assets a fost licenţiat. AEM Screens Premium include toate capacităţile AEM Screens Standard şi poate fi, de asemenea, utilizat pentru a administra conţinut inteligent, interactiv, personalizat sau dinamic, care poate necesita o determinare automată a faptului dacă să se afişeze sau nu conţinut dinamic. AEM Screens Premium este licenţiat pentru fiecare utilizator şi trebuie să fie licenţiat într-o cantitate egală cu numărul total de utilizatori în care funcţionalitatea AEM Screens Premium sau orice parte a acesteia este utilizată sau a fost activată anterior (chiar dacă nu este utilizată continuu). AEM Screens Premium nu include toţi utilizatorii. AEM Screens Premium include funcţionalitatea AEM Sites care trebuie utilizată numai pentru a facilita utilizarea de către Client a AEM Screens Premium. AEM Screens Premium include funcţionalităţi care le permit utilizatorilor să folosească aplicaţii interactiv sau tactil.

AEM Assets: Definiţii

Pachetul de bază AEM Assets se referă la o instanţă de autor.

Implementarea AEM se referă la o instanţă de autor independentă sau un cluster asociat de instanţe de autor, cu un număr neprecizat de instanţe de publicare conectate.

Traficul anual de vizualizare pagină se referă la numărul total de vizualizări ale paginii într-o perioadă de 12 luni.

Caracteristica de partajare a materialelor se referă la setul secundar de funcţionalităţi AEM Assets care facilitează distribuirea materialelor digitale ale Clientului stocate în cadrul AEM Assets către grupuri interne şi externe prin intermediul „Paginii de partajare a materialelor” (adică al unei pagini utilizate pentru a căuta materiale pe baza metadatelor asociate).  Accesul pe pagina de partajare a materialelor nu este limitat la numărul de utilizatori.

Instanţa de autor se referă la mediul în care utilizatorii pot accesa şi gestiona conţinutul site-ului Clientului.

Portalul mărcii se referă la serviciul la cerere pentru portalul mărcii. Stocarea pe bază de servicii la cerere pentru portalul mărcii este considerată ca parte a capacităţii totale de stocare a Clientului.

Utilizatorul portalului mărcii se referă la o persoană care poate utiliza sau accesa interfaţa de utilizare a portalului mărcii. Licenţele pentru utilizatorii portalului mărcii nu pot fi utilizate concomitent (adică acelaşi cod de conectare nu poate fi utilizat de mai mult de un membru activ sau de un computer la un moment dat) sau de mai mulţi utilizatori.

Instanţa de dispecer se referă la mediul pentru instrumentul de tip cache sau load balancing pentru un mediu dinamic de creaţie web. Pentru instrumentul de tip cache, instanţa de dispecer funcţionează ca parte a unui server HTTP care stochează conţinut static web la maxim şi accesează motorul de aşezare în pagină la minim. În cadrul unui rol de tip load-balancing, instanţa de dispecer distribuie încărcarea pe diferite instanţe grupate.

Instanţa se referă la o copie de software local instanţiată şi executată într-un proces de maşină virtuală Java pe un singur computer fizic sau într-un mediu virtual. Fiecare instanţă poate fi desemnată fie ca instanţă de autor, fie ca instanţă de publicare, dar fiecare va fi considerată separat ca o singură instanţă.

Vizualizare pagină se referă la o singură vizualizare a unui e-mail sau a unei pagini web a unui site de internet, inclusiv la vizualizări de ecran de aplicaţie, la stări de ecran ale aplicaţiilor, la pagini web mobile şi la pagini de reţele sociale.  Vizualizările de pagini apar de fiecare dată când o pagină web este încărcată sau actualizată, când o aplicaţie este încărcată sau când conţinutul este redat sau este afişat printr-un e-mail deschis sau vizualizat.

Player se referă la un computer media digital pe care este instalată aplicaţia AEM Screens în scopul administrării conţinutului şi a experienţelor pe un panou de afişare conectat. Un Player poate susţine numai până la 25 de afişaje şi nu poate fi utilizat pentru a retransmite conţinut pe mai multe ecrane.

Apelul principal de server se referă la fiecare vizualizare de pagină, link de ieşire, descărcare, link al clientului sau la orice alt eveniment de pe site-urile Clientului, în măsura în care Clientul etichetează, permite să se eticheteze sau determină etichetarea unor astfel de vizualizări de pagină, linkuri de ieşire, descărcări, linkuri personalizate şi alte evenimente în scopul accesării şi utilizării Adobe Analytics Essentials for Assets. Fiecare vizualizare marcată de pagină, link de ieşire, solicitare de container de campanie, descărcare, link personalizat sau orice alt eveniment va fi considerat ca un apel principal de server.

Instanţa de publicare se referă la mediul în care conţinutul este disponibil publicului vizat de Client.

Serviciile inteligente de conţinut se referă la Serviciilor inteligente de conţinut, oferite la cerere.

Pachetul de bază al Serviciilor inteligente de conţinut se referă la accesul la Serviciile inteligente de conţinut.

Utilizatorul are sensul prezentat în Termenii generali, dar include şi persoane fizice care pot accesa programele şi produsele în mod programatic (cum ar fi prin utilizarea unui API), indiferent de scopul urmărit.

Visual Configurator se referă la o tehnologie şi la un cadru de redare a imaginilor în timp real pentru a permite soluţiilor de configurare vizuală online ale Clienţilor efecte de personalizare şi individualizare, cum ar fi redarea în timp real a culorilor, texturilor, suprafeţelor, modelelor, monogramelor, gravurilor în cadrul imaginilor sau al prezentării produselor. Licenţa Clientului pentru Visual Configurator include 10 instanţe de Scene7 Image Authoring.

Şabloane 1:1 se referă la bannere media îmbogăţite, asamblate dinamic şi livrate în format 1: 1 pentru vizitatorii site-urilor vizate. şabloanele 1: 1 sunt necesare pentru bannere dinamice foarte bine direcţionate sau pentru e-mailuri personalizate de tip 1: 1 în cadrul cărora solicitările iniţiale ale serverului depăşesc 30% din totalul solicitărilor contului.

Ce înseamnă Adobe Experience Manager Forms 6.5 („AEM Forms”)?

AEM Forms este un document de întreprindere şi o platformă de formular care îi permite Clientului să capteze şi să proceseze informaţii, să furnizeze comunicări personalizate şi să protejeze şi să urmărească informaţiile. AEM Forms extinde procesele de activitate către o forţă de muncă mobilă şi către clienţi prin extinderea accesului la servicii pentru utilizatorii echipaţi cu un desktop, un laptop, un smartphone sau o tabletă.

Produse şi servicii Metrică licenţă Implementare
AEM Forms
Trimiterea formularelor şi redarea documentelor Software local
Componente add-on:
AEM Forms Document Security Per destinatar Software local

AEM Forms: limitări ale produselor

1.  AEM Forms

Licenţiere. AEM Forms sunt limitate la numărul de depuneri ale formularelor şi de redare a documentelor identificate în comanda de vânzări. AEM Forms include utilizarea funcţionalităţilor bibliotecii media ale AEM Assets.

Portalul AEM Forms.

  • Funcţionalitatea AEM Sites inclusă ca parte a portalului AEM Forms (până la 2 instanţe ale AEM Sites) poate fi utilizată numai pentru crearea, gestionarea, administrarea şi livrarea formularelor şi documentelor pe un site web, cum ar fi crearea şi personalizarea unei pagini web asociat cu căutarea, afişarea, preluarea şi prelucrarea formularelor şi documentelor, precum şi pentru redactarea de e-mailuri care fac trimitere la documente livrate pe un site web.  Clientul nu poate utiliza funcţionalitatea AEM Sites inclusă ca parte a portalului AEM Forms pentru a publica conţinut web sau pentru a gestiona site-uri web care nu au legătură cu procesarea formularelor sau cu afişarea documentelor.
  • Funcţionalitatea AEM Assets inclusă ca parte a portalului AEM Forms poate fi utilizată în elaborarea formularelor, documentelor şi a corespondenţă şi a paginilor web asociate ale portalului AEM Forms, dar nu poate fi utilizată pentru stocarea şi administrarea materialelor generale.
  • În cazul în care Clientul combină o instanţă AEM Sites cu alte caracteristici AEM Forms pe acelaşi computer, această combinaţie va fi considerată drept utilizare a unei instanţe AEM Sites suplimentară utilizării AEM Forms.

Extensii Reader. Pentru fiecare pachet de bază AEM Forms licenţiat de Client:

  • Clientul poate utiliza Reader Extensions pentru până la 100 de documente unice şi poate implementa aceste documente pentru un număr nelimitat de destinatari.
  • Clientul poate utiliza Reader Extensions pentru un număr nelimitat de documente atunci când documentul a fost redat de către un PDF Forms Rendering Engine chiar înainte de implementarea acestuia pentru un destinatar. În acest scenariu de utilizare nelimitat, documentul Reader Extended poate să nu fie postat pe un site sau implementat altfel pentru mai mult de un singur destinatar fără a redirecţiona documentul utilizând PDF Forms Rendering Engine.

Fonturi.  Pentru fonturi menţionate ca fiind „licenţiate pentru imprimare şi încorporare de previzualizare” aici: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, Clientul poate încorpora copii ale software-ului de fonturi distribuit Clientului pentru a fi utilizate cu AEM Forms în cadrul documentelor Clientului numai în scopul imprimării şi vizualizării documentelor.

AEM Forms Designer/Workbench. Copiile pentru Adobe AEM Forms Designer şi AEM Forms Workbench pot fi utilizate numai de către Client pe computere desktop sau pe laptop pentru a fi accesate împreună cu AEM Forms.  

Certificatele digitale. Orice achiziţie, utilizare sau folosire a certificatelor digitale emise de autorităţile de certificare ale unor terţe părţi în legătură cu utilizarea de către Client a AEM Forms se face la decizia, cu riscul şi pe responsabilitatea exclusivă a Clientului.

Adobe Acrobat Professional. Orice Adobe Acrobat Professional furnizat Clientului împreună cu AEM Forms poate fi instalat numai pe calculatoare pe care AEM Forms a fost instalat şi poate fi utilizat doar indirect, în măsura în care AEM Forms PDF Generator este conceput să acceseze programele Adobe Acrobat Professional aşa cum se precizează în documentaţie.

2.  AEM Forms: Componente add-on

AEM Forms Document Security. Fiecare destinatar este licenţiat pentru o singură implementare AEM. Clientul nu trebuie să dezactiveze sau să interfereze cu notificările electronice sau cu casetele de dialog privind confidenţialitatea sau procesul de urmărire care apar în software-ul folosit pentru vizualizarea fişierelor electronice care au fost procesate prin intermediul AEM Forms Document Security.

AEM Forms: definiţii

Implementarea AEM se referă la o instanţă de autor independentă sau un cluster asociat de instanţe de autor, cu un număr neprecizat de instanţe de publicare conectate.

Portalul AEM Forms se referă la un modul AEM Forms care permite accesul limitat la AEM Sites şi la funcţionalitatea AEM Assets pentru utilizarea lor împreună cu AEM Forms.  Un număr rezonabil de licenţe pentru utilizatori sunt incluse în portalul AEM Forms, însă aceşti utilizatori sunt autorizaţi să utilizeze AEM Sites şi AEM Assets în limitele portalului AEM Forms şi nu sunt autorizaţi să acceseze funcţionalitatea completă AEM Sites şi AEM Assets.

Instanţa de autor se referă la mediul în care utilizatorii pot accesa şi gestiona conţinutul site-ului Clientului.

Deploy se referă la furnizarea sau punerea la dispoziţie, direct sau indirect, prin orice mijloace, a unui document către una sau mai multe persoane sau entităţi, inclusiv beneficiari. Un document care a fost implementat va fi considerat a rămâne implementat până când acesta nu mai este disponibil pentru distribuire.

Instanţa de dispecer se referă la mediul pentru instrumentul de tip cache sau load balancing pentru un mediu dinamic de creaţie web. Pentru instrumentul de tip cache, instanţa de dispecer funcţionează ca parte a unui server HTTP care stochează conţinut static web la maxim şi accesează motorul de aşezare în pagină la minim. În cadrul unui rol de tip load-balancing, instanţa de dispecer distribuie încărcarea pe diferite instanţe grupate.

Document se referă la un fişier electronic sau imprimat care este procesat sau generat de AEM Forms, inclusiv documentele care conţin câmpuri de date în care pot fi introduse şi salvate datele.  Un document va fi considerat „unic”, cu excepţia cazului în care este o copie identică a unui document implementat, este o traducere directă a unui document implementat, diferă de alte documente implementate numai în ceea ce priveşte corectarea erorilor tipografice sau conţine personalizări anterioare implementării informaţiilor despre destinatari (de exemplu, numele, adresa, numărul de cont etc.) şi diferenţe similare care nu modifică scopul fundamental de activitate al documentului.

Redarea documentului se referă la redarea unui document prin combinarea unui şablon şi a datelor, semnând sau certificând digital un document, sau conversia unui document dintr-un format în altul, indiferent de lungimea sau de formatul final al documentului.

Form Submission se referă la transmiterea de date din orice formular, de orice tip, creat de AEM Forms şi care are ca rezultat transmiterea de date către o bază de date sau către orice alt spaţiu de stocare, indiferent de locaţie. În cazul în care un formular este alcătuit din mai multe pagini sau diapozitive, transmiterea formularului este considerată ca activitate unică de Form Submission. Formularele completate parţial nu se iau în considerare ca transmiteri de formular: numai depunerea formularului final este considerată drept activitate de Form Submission. Fiecare formular dintr-un set de formule se consideră ca o activitate individuală de Form Submission.

Instanţa se referă la o copie de software local instanţiată şi executată într-un proces de maşină virtuală Java pe un singur computer fizic sau într-un mediu virtual. Fiecare instanţă poate fi desemnată fie ca instanţă de autor, fie ca instanţă de publicare, dar fiecare va fi considerată separat ca o singură instanţă.

Biblioteca media se referă la următoarele funcţionalităţi disponibile în AEM Assets pentru utilizarea la nivel individual de materiale digitale: stocarea de materiale digitale în sprijinul sistemului de administrare a conţinutului web al Clientului; administrarea proprietăţilor metadatelor în fila Proprietăţi de bază; accesarea funcţiilor Cronologie (inclusiv vizualizarea comentariilor, gestionarea versiunilor de materiale, lansarea fluxurilor de lucru şi vizualizarea activităţilor); adăugarea de comentarii prin intermediul pictogramei Annotate; administrarea randărilor statice; şi partajarea fişierelor Creative Cloud prin linkul Share. Utilizarea oricărei alte caracteristici AEM Assets necesită o licenţă completă AEM Assets.

PDF Forms Rendering Engine se referă la componenta bazată pe server pentru AEM Forms care redă şi implementează dinamic un formular PDF pentru completarea, salvarea şi trimiterea acestuia.

Instanţa de procesare se referă la mediul în care se desfăşoară operaţiuni de procesare în timp real, care nu se produc la nivelul instanţei de publicare.

Reader Extensions se referă la un modul AEM Forms care, atunci când este folosit în documente, îi permite Clientului să activeze funcţii suplimentare de Reader în Adobe Acrobat Reader.

Reader Features se referă la:

(a) o anumită tehnologie încorporată în fişiere PDF de Adobe Forms care activează caracteristicile din software-ul Adobe Acrobat Reader, care nu ar fi disponibil altfel (de exemplu, capacitatea de a salva documentele la nivel local sau de a adăuga adnotări); şi

(b) metadate (stocate pe un computer şi/sau încorporate într-un fişier electronic cu un format de fişier acceptat) care conţine sau se referă la drepturi de acces şi utilizare concepute să fie impuse de Adobe Forms Rights Management direct sau prin intermediul unor aplicaţii de software acceptate.

Instanţa de publicare se referă la mediul în care conţinutul este disponibil publicului vizat de Client.

Destinatar se referă la o persoană căreia Clientul îi trimite direct sau indirect documente. Licenţele pentru destinatar nu pot fi partajate sau utilizate de mai mult de un singur destinatar în mod individual, dar pot fi realocate:

(a)    atunci când beneficiarii noi înlocuiesc foştii beneficiari care şi-au încheiat angajamentul faţă de Client; sau

(b)    cu acordul scris al Adobe.

Utilizatorul are sensul prezentat în Termenii generali, dar include şi persoane fizice care pot accesa programele şi produsele în mod programatic (cum ar fi prin utilizarea unui API), indiferent de scopul urmărit.

Această lucrare este oferită sub licență Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 Ne-adaptată Creative Commons  Postările pe Twitter™ şi Facebook nu sunt acoperite de condiţiile de licenţiere Creative Commons.

Prevederi legale   |   Politică de confidențialitate online