Adobe Primetime Ad Currency Optimization | Descrierea produsului

Ultima actualizare: 11 iunie 2019

Ce este Adobe Primetime Ad Currency Optimization?

Adobe Primetime Ad Currency Optimization este un serviciu care utilizează algoritmi avansați de machine learning pentru a crea Date de optimizare utilizând datele transmise de către client. Datele de optimizare sunt plasate în platforma de direcționare a clienților, pentru a fi utilizate de către aceștia în direcționarea campaniilor către grupurile demografice selectate.

Produs sau serviciu

Metrică licență

Implementare

Ad Currency Optimization

Cost pe mia de afișări (DPM)

Servicii la cerere

Limitări ale produselor

Pentru campaniile rulate pe playerul video proprietar al clientului, pe site-uri web și pe aplicații pentru mobil deținute și utilizate.

Definiții

Pixel de utilizare Adobe înseamnă pixelul de afișare Adobe furnizat Clientului de către Adobe pentru a înregistra afișările livrate utilizând Datele de optimizare. Codul distribuit include Pixelul de utilizare Adobe.

Campanie înseamnă o campanie publicitară asociată cu Datele de optimizare și care trebuie măsurată de un Furnizor de monedă.  

Furnizor de monedă înseamnă un furnizor care oferă măsurători și informații publicitare referitoare la direcționarea reclamelor.  

Afișare înseamnă măsurarea unui răspuns de la un sistem de furnizare a anunțurilor video la o solicitare de anunțuri, de la o gazdă pentru conținut video digital, după cum este prevăzut în secțiunea 4.1 („Contorizarea afișărilor”) din Instrucțiunile privind măsurarea afișărilor video digitale ale Interactive Advertising Bureau 2018 (IAB).

Date de optimizare înseamnă datele segmentelor create de Serviciile la cerere din datele pseudonimizate ale utilizatorului oferite de client, după cum sunt optimizate de datele obținute de la Furnizorii de monedă.

ID pseudonimizat înseamnă un identificator unic, precum un ID de vizitator sau de dispozitiv mobil, care este asociat cu un consumator individual, gospodărie, grup, organizație sau dispozitiv, care, în forma sa originală sau așa cum este modificat de Client, se asigură că datele nu pot fi (i) utilizate, în sine sau în combinație cu alte informații, de către Adobe sau o terță parte pentru a identifica o persoană fizică specifică sau (ii) reconstituite, ținând cont de tehnologia disponibilă în prezent.

Date pseudonimizate ale clientului înseamnă datele privind comportamentul de vizualizare la nivel de utilizator al clientului și ale ID-urilor pseudonimizate corelate. Datele clienților includ datele pseudonimizate ale acestora.

Platforma de direcționare înseamnă orice entitate (de exemplu, o platformă pentru cerere, un server publicitar sau o platformă de gestionare a conținutului) care a încheiat un acord cu clientul, autorizând această entitate să acceseze și să utilizeze datele transmise.

Date transmise înseamnă orice date importate în serviciile la cerere din alte surse (de exemplu, Adobe Analytics) și orice date exportate de la serviciile la cerere.  Cu excepția Datelor de optimizare, Datele transmise sunt Date ale clienților.

 Adobe

Obțineți ajutor mai rapid și mai ușor

Utilizator nou?