Salvarea, vizualizarea și căutarea în PDF-uri

Salvarea PDF-urilor

Dacă autorul PDF-ului a activat salvarea locală, puteți să salvați o copie a unui fișier PDF sau a unui Portofoliu de PDF-uri.

Browser Web

 • Pentru a salva un PDF, faceți clic pe pictograma Salvare fișier din bara de instrumente a afișajului frontal (Heads Up Display, HUD) din partea de jos a vizualizării PDF.

Bara de instrumente HUD dintr-un browser web
Bara de instrumente HUD dintr-un browser web

Aplicația Acrobat Reader

 • Pentru a salva un PDF, selectați Fișier > Salvare sau faceți clic pe pictograma Salvare fișier din bara de instrumente a afișajului frontal (Heads Up Display, HUD) din partea de jos a PDF-ului. Se afișează caseta de dialog Salvare ca. Selectați locația unde doriți să salvați PDF-ul și apoi faceți clic pe Salvare.

Notă: în mod implicit, operația de salvare afișează caseta de dialog Salvare ca doar prima dată. Nu veți mai vedea această casetă de dialog pentru salvarea modificărilor ulterioare la același fișier atunci când este deschis în Reader. Acest comportament implicit al Reader este controlat de setarea modului de protecție a acestuia și previne orice intervenție asupra unui PDF atunci când acesta este deschis în Reader. Pentru a dezactiva Modul protejat pentru Reader (nerecomandat), mergeți la > Preferințe > Securitate (Sporită) și deselectați caseta de validare Activare Mod Protejat la pornire.

 • Pentru a crea o copie a unui PDF, alegeți Fișier > Salvare ca.
 • Pentru a salva PDF-ul ca text accesibil, alegeți Fișier > Salvare în altă formă > Text.

De ce nu pot să salvez un fișier PDF?

Deoarece autorul PDF-ului a dezactivat salvarea locală pentru securitate, protecția drepturilor de autor sau din alte motive.

Dacă trebuie să salvați PDF-ul, contactați autorul și solicitați-i să activeze salvarea locală. Pentru mai multe informații, consultați Acordarea permisiunii utilizatorilor Reader să salveze datele formularului în Asistența Acrobat.

Vizualizarea și navigarea în PDF-uri

Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

 • În Acrobat Reader, pentru a mări sau a micșora pagina, utilizați opțiunile de zoom, mărire și potrivire din bara de instrumente HUD din partea de jos a vizualizării PDF.
Bara de instrumente HUD
Bara de instrumente HUD conține opțiunile: Selecție, Zoom, Mărire, Miniatură pagină și Potrivire pagină

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de navigare rapidă disponibile în bara de instrumente principală și panoul de navigare din stânga.

Navigați rapid cu aceste opțiuni
Navigați rapid cu aceste opțiuni

A. Pentru a accesa o anumită pagină, specificați numărul paginii și apăsați Enter. B. Pentru a naviga rapid la pagina următoare și anterioară. C. Pentru a naviga vizual, faceți clic pe pictograma Miniaturi de pagini din panoul de navigare din stânga. D. Pentru a ajunge la zonele de interes, faceți clic pe pictograma Semne de carte din panoul de navigare din stânga. 

Pentru a seta opțiuni de derulare și de vizualizare a mai multor pagini, alegeți meniul Vizualizare > Afișare pagină. În browser, faceți clic dreapta pe bara de instrumente Acrobat Reader RC și alegeți Afișare pagină.

Mărirea unei zone specifice

 • Faceți clic dreapta pe document și alegeți Zoom cadru de selecție din meniul pop-up. Apoi, trageți peste zona pe care doriți să o măriți.

 • (doar aplicația Acrobat Reader, fără browser) Din meniul Vizualizare > Zoom, alegeți Zoom dinamic , Panoramare și zoom sau Instrument Lupă . Pentru mai multe informații despre fiecare opțiune, consultați Reglarea vizualizării PDF-urilor în Asistență Acrobat.

Căutarea de informații într-un PDF

Pentru a căuta conținut pe pagină, procedați după cum urmează:

 • Faceți clic dreapta pe document și alegeți Căutare din meniul pop-up. În colțul din dreapta sus al ferestrei documentului, introduceți termenul de căutare și faceți clic pe butoanele Următor sau Anterior pentru a naviga la fiecare instanță.
Faceți clic dreapta pe document și alegeți Căutare
Pentru a afișa caseta de căutare, faceți clic dreapta în document și alegeți Căutare.

 • Pentru a efectua o căutare mai complexă după cuvinte întregi, fraze, comentarii și alte opțiuni, procedați după cum urmează:

  • Într-un browser web, apăsați Ctrl+Shift+F pentru a deschide panoul Căutare avansată.

  • În aplicația Acrobat Reader, alegeți Editare > Căutare avansată.

  În partea de jos a panoului de căutare, faceți clic pe Afișare mai multe opțiuni pentru a vă personaliza în continuare căutarea. Pentru mai multe informații, consultați Opțiuni de căutare avansată în Asistență Acrobat.

Vizualizarea și căutarea într-un portofoliu de PDF-uri

Un Portofoliu de PDF-uri este o colecție de fișiere în formate diferite, create în aplicații diferite. Puteți utiliza instrumentele de căutare Reader pentru a căuta text în întregul Portofoliu de PDF-uri. Introduceți textul pe care doriți să îl căutați în caseta Căutare din bara de instrumente Portofoliu de PDF-uri. Rezultatele căutării afișează toate fișierele în care a fost găsit textul.

 • Pentru fișierele PDF, expandați lista pentru a vedea rezultatele în context. Faceți clic pe un rezultat al căutării pentru a vă deplasa la locația textului în PDF.

 • Pentru alte tipuri de fișiere, faceți clic pe Deschidere, apoi căutați fișierul.

Sigla Adobe

Conectați-vă la cont