Politica privind durata de funcționare pentru asistență

Vedeți o listă completă cu Produsele Adobe pentru întreprinderi și perioadele de asistență tehnică acoperite conform noii Politici privind durata de funcționare pentru asistență.

Întreținere pentru întreprinderi și opțiuni de asistență

 • Programe principale de asistență și întreținere pentru întreprinderi

  Programele existente Întreținere și asistență și cele anterioare Asistență platinum, Întreținere și asistență premium, oferă maxim cinci ani (variază per produs, de obicei de la 3 la 5 ani (consultați grila cu produse)) de asistență pentru produs de la data de valabilitate generală a unui produs, începând cu emiterea unei versiuni de produs „.0” (o „versiune rădăcină”). Asistență pentru toate derivatele — versiuni localizate, actualizări minore, alte sisteme de operare etc. - pentru o versiune rădăcină se termină cu asistența pentru versiunea rădăcină. Aceasta include versiuni punct și dublu punct și produse conectoare.

 • Întreținere și asistență extinse

  Această opțiune de program oferă organizației dvs. doi ani suplimentari de Servicii de întreținere și asistență după sfârșitul Perioadei de asistență principale. Întreținere și asistență extinse, ce oferă organizației dvs. timpul suplimentar valoros de care s-ar putea să aveți nevoie pentru a planifica migrația la tehnologia cea mai recentă de la Adobe.

 • Asistență pentru produse vechi

  Clienții pot utiliza această opțiune pentru a primi un an suplimentar de ajutor. Autoasistența online îi va asista la abordarea întrebărilor legate de produs.

Planificați în prealabil: Adobe poate ajuta organizația dvs. să determine ce are nevoie

Dacă organizația dvs. ia în considerare achiziționarea unui contract pentru Întreținere și asistență, sau dorește să adauge una dintre noile opțiuni de asistență la acordul de asistență curent, informații privind produse, servicii și privind datele duratei de funcționare pentru asistență sunt la un clic sau un apel distanță.

 • Vizualizați o grilă care prezintă care produse sunt acoperite și diferitele perioade de asistență aferente.
 • Contactați reprezentantul contului dvs. Adobe pentru a vă ajuta să determinați programul de asistență personalizat pentru nevoile organizației dvs.
 • Dacă nu știți cine este reprezentantul contului dvs. Adobe și doriți să vorbiți cu unul, apelați 888-649-2990.

1Notă privind contractul

Programele opționale anunțate în cadrul Politicii de asistenţă Adobe sunt disponibile astăzi, însă pentru clienții existenți acestea vor intra în vigoare la data următorii reînnoiri a contractului dvs. de întreținere și asistență. Adobe va continua să comunice cu minim 12 luni în avans atunci când un produs se apropie de sfârșitul duratei de funcționare pentru asistență. Între timp, contractul/contractele dvs. de întreținere și asistență existente vor rămâne în vigoare și nemodificate.

Vă rugăm să lucrați împreună cu reprezentantul dvs. Adobe pentru detalii privind taxa de asistență anuală. Întreținerea și asistența în curs este disponibilă pentru dvs. în următoarele condiții:

Reînnoiri. La reînnoirea Întreținerii și asistenței pentru orice produse software comerciale Adobe listate în lista de produse Adobe, cu condiția că versiunea software-ului nu a ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare, taxa anuală de Asistență va fi, (i) pentru Termenul inițial, Taxa anuală de asistență stabilită în cadrul achiziției inițiale, (ii) pentru primul termen de reînnoire, dacă este reînnoită astfel, Taxa anuală de asistență stabilită de achiziția inițială mărită cu trei procente (3%), (iii) pentru cel deal doilea și până la cel de-al patrulea termen de reînnoire, dacă este astfel reînnoită, Taxa anuală de asistență pentru termenul de reînnoire imediat precedent mărită cu trei procente (3%), (iv) iar pentru al cincilea și următoarele termene de reînnoire, valoarea mai mică între 20% din Prețul de listare curent la momentul respectiv pentru software sau Taxa anuală de asistență pentru termenul de reînnoire imediat precedent mărit cu Indexul de preț pentru consumator (CPI)*, pentru perioada de 12 luni precedentă față de data reînnoirii.

Asistență extinsă. Dacă versiunea unui Program licențiat de Client va atinge Sfârșitul duratei de funcționare astfel cum este definită în Secțiunea 1 e) de mai sus, Clientul poate opta să achiziționeze Asistență extinsă pentru o perioadă suplimentară maximă de doi ani (2) de la Data sfârșitului duratei de funcționare, cu condiția că Asistența extinsă este disponibilă pentru versiunea respectivă a Programului. Informații privind Programele care au fost sau care în curând vor ajunge la datele de valabilitate pentru Sfârșitul duratei de funcționare și Asistență extinsă în funcție de versiunea de produs sunt publicate pe site-ul web Adobe la www.adobe.com/ro/support. În cazul în care clientul optează să achiziționeze Asistență extinsă, Taxa anuală de asistență pentru primul an și sau reînnoire (cel de-al doilea an), vor fi 25% suplimentare din taxa de Asistență anuală pentru termenul de reînnoire actual.

Dacă asistența extinsă este reînnoită, taxa de reînnoire ar fi Taxa anuală de asistență achitată pentru anul anterior mărită cu Indexul de preț pentru consumator (CPI)* pentru perioada de 12 luni precedentă față de data reînnoirii. În cazul în care Clientul actualizează la următoarea versiune majoră a Software-ului (de exemplu, actualizare de la 4.0 la 5.0), Taxa anuală de asistență pentru versiunea actualizată va fi valoarea mai mică între douăzeci de procente (20%) din Prețul de listare curent pentru versiunea actualizată astfel, sau Taxa anuală de asistență pentru ultimul termen de reînnoire înainte de reînnoirea în baza Asistenței extinse mărită cu Indexul de preț pentru consumator (CPI)* aplicabil, pentru perioada de 12 luni precedentă față de data reînnoirii.

* pentru SUA și Mexic, CPI este astfel cum este publicat de United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.Pentru Canada, CPI este astfel cum este publicat de Bank of Canada

Reziliere.

 1. Adobe va furniza Serviciile de asistență de mai sus în baza acestui contract pentru un termen de un (1) an de la Serviciile de asistență („Data începerii”) („Termenul inițial”). Prezentul Acord se va reînnoi automat pentru termene ulterioare de câte un (1) an cu excepția cazului în care o parte furnizează către cealaltă parte notificare scrisă privind dorința sa de a nu reînnoi cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de sfârșitul termenului curent la momentul respectiv. Dacă nicio parte nu furnizează către cealaltă parte o astfel de notificare în scris privind dorința de a nu reînnoi, o factură cu Taxa anuală de asistență (astfel cum este definită mai jos) va fi trimisă către Client din partea Adobe. Dacă acest Acord expiră, Clientul poate fi supus la taxe suplimentare înainte de reimplementarea Serviciilor de asistență din prezenta.
 2. Serviciile de asistență pot fi reziliate de Adobe pentru: neefectuarea plății din partea Clientului pentru Serviciile de asistență; utilizarea abuzivă sau frauduloasă a Serviciilor de asistență din partea Clientului; sau pentru Încălcarea licenței sau a Drepturilor proprietare. Dacă Adobe reziliază Serviciile de asistență drept rezultat al unei încălcări a Licenței, sau a Drepturilor proprietare, clientul va înceta imediat utilizarea Software-ului, va șterge Software-ul de pe toate sistemele de computere aferente și va returna către Adobe orice dispozitive de stocare care conțin software-ul precum și orice materiale aferente. Secțiunile 2, 5, 7 și 8 vor fi aplicabile și după expirarea sau rezilierea prezentului Acord. Când Serviciile de asistență expiră, Clientul va avea utilizarea continuă a Software-ului pe care l-a primit în baza prezentului acord, sub condiția respectării în continuare a termenilor și condițiilor prezentului Acord și/sau a acordului de licență relevant încheiat cu Adobe.

2Notă privind produsele

Noua Politică de asistenţă Adobe nu se va aplica pentru toate produsele Adobe. De exemplu, politica nu se va aplica pentru produsele Adobe pentru care Adobe a comunicat deja o dată de încetare a Asistenței Adobe, iar în unele cazuri Adobe poate determina aplicarea unei cronologii de asistență alternative pe baza nevoilor clientului, sau pentru care Adobe decide să aplice o cronologie de asistență alternativă conform propriei sale discreții.

Sigla Adobe

Conectați-vă la cont