Za većinu Creative Cloud planova, članstvo se automatski obnavlja. Da biste isključili automatsku obnovu, jednostavno otkažite članstvo.

Godišnji plan

Vaše članstvo će biti automatski obnovljeno svake godine na dan godišnje pretplate sve dok je ne otkažete. Obavestićemo vas kada se datum 12-mesečnog obnavljanja približi i daćemo vam savet o promenama do kojih može da dođe.

Mesečni plan

Cena navedena u trenutku kupovine će biti naplaćivana svakog meseca dok ne otkažete. Mesečna cena je podložna promeni, ali uvek ćemo vas unapred obavestiti.

Kako da isključite automatsko obnavljanje

Da biste isključili automatsku obnovu, jednostavno otkažite članstvo. Saznajte više o tome kako da otkažete članstvo.

 

Kako utvrditi datum obnove

  1. Pristupite Adobe ID nalogu i prijavite se koristeći Adobe ID i lozinku ili preko naloga na društvenoj mreži (Facebook ili Google).

  2. U opciji Planovi i proizvodi kliknite na Upravljaj planom.

    Upravljaj planom
  3. Pod opcijom Detalji plana pronaći ćete datum obnavljanja pretplate koji je naveden ispod tipa plana.

    Detalji plana

Ovaj rad ima negeneričku licencu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0  Twitter™ i Facebook objave nisu pokrivene uslovima za Creative Commons.

Pravne napomene   |   Smernice za privatnost na mreži