Brzo pronađite serijski broj svog proizvoda da biste mogli da ga ponovo instalirate ili nadogradite.

Ako aplikacija Creative Cloud traži serijski broj

Aplikacije Creative Cloud ne zahtevaju serijski broj. Ako se od vas traži da ukucate serijski broj pri pokretanju aplikacije Creative Cloud, radi se o grešci. Za pomoć pri rešavanju ovog problema, pogledajte Rešavanje problema kada Creative Cloud aplikacija traži serijski broj.

Ako ste obavili kupovinu na lokaciji Adobe.com ili registrovali svoj proizvod

Ako ste preuzeli svoj proizvod sa lokacije Adobe.com ili ste ga registrovali, pronalaženje vašeg serijskog broja je jednostavno. Adobe za vas vodi beleške.

Da biste videli listu svojih registrovanih proizvoda i njihove serijske brojeve, pratite ove korake:

 1. Pristupite svom Adobe ID nalogu, i prijavite se koristeći Adobe ID i lozinku.

  Vaš Adobe ID je jedinstvena e-adresa koju ste prvi put koristili kada ste započeli članstvo ili kada ste kupili Adobe aplikaciju ili uslugu. Ako ste upotrebili društveni (Facebook ili Google) nalog da napravite svoj Adobe ID nalog, vaš Adobe ID je isti kao i e-adresa koja je povezana sa vašim društvenim nalogom. Za više informacija, pogledajte Upravljanje nalogom Adobe ID

 2. Na navigacionoj traci na vrhu strane Upravljanje nalogom, izaberite Planovi i proizvodi.

 3. U odeljku Istorija porudžbine, izaberite Pogledaj svoje porudžbine.

  Prikaz porudžbina
 4. U odeljku Istorija porudžbine, izaberite željeni broj porudžbine. 

  Izaberite broj narudžbine
 5. Na ekranu Broj porudžbine, izaberite Pogledaj sva preuzimanja ili Preuzimanja i serijski brojevi.

  Ekran broja narudžbine
 6. Pronađite svoj serijski broj na listi preuzimanja. 

  Pronađite serijski broj

Ako imate pakovanje proizvoda ili kôd za preuzimanje od prodavca

Ako imate pakovanje proizvoda ili kôd za preuzimanje od prodavca, pogledajte sledeću tabelu za informacije o pronalaženju serijskog broja.

Na koji način ste kupili proizvod?

Gde je vaš kôd ili serijski broj?

Pripejd kartica, kutija sa proizvodom ili od prodavca

Pogledajte odeljak u nastavku: Pripejd kartica, kutija sa proizvodom ili od prodavca.

Kao proizvod za studenta ili nastavnika

Pogledajte Serijski brojevi, kôdovi za preuzimanje i kôdovi za proizvode | Verzije za studenta i nastavnika.

Kao licencu za veću količinu 

Svoj serijski broj možete da pronađete na veb-sajtu za licenciranje kompanije Adobe.

Kao deo paketa Creative Suite 6 (CS6 proizvodi)

Serijski broj nije potreban za instalaciju ili pokretanje aplikacije Creative Suite 6. Umesto toga, idite na stranicu Adobe naloga i prijavite se koristeći svoj Adobe ID i lozinku.

Ako imate kôd za preuzimanje, idite na Preuzmite kupovinu. Prijavite se koristeći svoj Adobe ID i lozinku, unesite svoj kôd za preuzimanje, pratite uputstva na ekranu i instalirajte svoj proizvod.

Ako instalirate sa diskova, unesite svoj Adobe ID kada instalaciona alatka to od vas zatraži. (Ako instalirate pre nego što ste preuzeli svoj kôd, otkažite, preuzmite svoj kôd i počnite ponovo.)

 

ColdFusion Server, Flash Communication Server ili JRun

Pogledajte odeljak u nastavku: ColdFusion Server, Flash Communication Server ili JRun.

Pripejd kartica, kutija sa proizvodom ili od prodavca

Ako ste kupili proizvod koristeći pripejd karticu, imate proizvod u kutiji ili ste ga kupili od prodavca, objasnićemo vam kako da pronađete svoj serijski broj.

Šta imate?   Gde je vaš kôd ili serijski broj?
Pripejd kartica

Pronađite svoj kôd za preuzimanje ispod folije koja se grebe na zadnjoj strani kartice.

Za detaljna uputstva pogledajte Pomoći za preuzimanje kôda.

Kutija sa proizvodom

Serijski broj

Pronađite svoj serijski broj na omotu diska ili kutiji proizvoda. Serijski broj je numerički kod od 24 cifre.

Napomena: Za Elements proizvode, serijski broj se nalazi na DVD omotu za Windows.

Kod za preuzimanje

Pronađite svoj kod za preuzimanje na letku unutar kutije. Kod za preuzimanje je alfanumerički kod od 22 cifre.

Za detaljna uputstva pogledajte Pomoć za preuzimanje koda.

E-pismo od prodavca

Pronađite kôd za preuzimanje ili serijski broj u e-pismu.

Ako dobijete kôd za preuzimanje, pogledajte Pomoć za kôd za preuzimanje.

ColdFusion

Da saznate koji je vaš serijski broj, kontaktirajte tim podrške za ColdFusion.

Nevažeći ili povučeni serijski broj

Ako dobijete poruku kada pokušavate sa instalirate Creative Suite 6, koja navodi da je serijski broj koji koristite povučen, ili da je nevažeći, to je zbog toga što je serijski broj koji pokušavate da koristite blokirao Adobe. Adobe blokira serijske brojeve za koje se zna da ih nije izdala kompanija Adobe, ili je poznato da su ih upotrebili neovlašćeni prodavci u cilju prevare kako bi napravili falsifikovani softver. Nažalost, znaćete da je serijski broj blokiran iz ovog razloga samo onda kada ponovo aktivirate ili ponovo instalirate Adobe softver.

Da saznate više i rešite ovaj problem, posetite ovu stranicu.

Ovaj rad ima negeneričku licencu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0  Twitter™ i Facebook objave nisu pokrivene uslovima za Creative Commons.

Pravne napomene   |   Smernice za privatnost na mreži