Šta je pokriveno
Naučite da aktivirate ili deaktivirate Adobe aplikacije.
Na ovoj stranici

  Aktivirajte aplikaciju

  Aktivacija – povezivanje aplikacije sa važećom korisničkom licencom – se odvija automatski kod većine aplikacija. U nekim slučajevima, potrebno je da aktivirate aplikaciju ručno pre nego što možete da je koristite. Izaberite svoj proizvod iz menija sa leve strane da biste saznali kako da aktivirate aplikaciju.
   

  Creative Cloud, Acrobat DC


  Uz dobe Creative Cloud, Acrobat Pro DC ili Acrobat Standard DC, možete da se prijavite da biste aktivirali svoj softver.

  1. Postarajte se da računar bude povezan sa internetom.

  2. Pokrenite aplikaciju.

  3. Izaberite Pomoć > Prijavljivanje. (Ako je ova opcija zatamnjena, već ste prijavljeni i nije potrebno da aktivirate vaš softver.)

  4. Prijavite se koristeći svoj Adobe ID i lozinku da biste aktivirali svoj proizvod.

   Ako nemate Adobe ID, videćete opciju za kreiranje. Pratite uputstva na ekranu.

   Savet:

   Za detaljnija uputstva u vezi sa aktiviranjem Creative Cloud aplikacija i usluga, pogledajte Prijavite se i odjavite se da biste aktivirali Creative Cloud aplikacije.

   Naišli ste na problem? Pogledajte Rešavanje problema u vezi sa aktivacijom i deaktivacijom.

  Acrobat XI, X


  Adobe Acrobat XI i X se automatski aktiviraju čim softver detektuje vezu sa internetom.

  Ako je potrebno da svoj softver aktivirate ručno (na primer, ako ste ga deaktivirali na jednom računaru tako da možete da ga aktivirate na drugom), pratite korake u odeljku Creative Suite u nastavku.
   

  Creative Suite 6 i stariji


  CS6
  : Prijavite se koristeći svoj Adobe ID i lozinku da biste aktivirali svoj softver u roku od prvih sedam dana korišćenja. Da biste to učinili, pratite korake u nastavku.

  CS5.5, CS5, CS4, CS3 i stariji: Aktivacija se odvija automatski čim softver detektuje vezu sa internetom ili će vas softver upitati da ga aktivirate tokom instalacije. Da biste ručno aktivirali softver, pratite korake u nastavku.

  Da biste ručno aktivirali softver:
  1. Postarajte se da računar bude povezan sa internetom.

  2. Pokrenite aplikaciju.

  3. Izaberite Pomoć > Aktiviraj. (Ako je ova opcija zatamnjena, već ste aktivirali svoj softver.)

  4. Prijavite se koristeći svoj Adobe ID i lozinku da biste aktivirali svoj softver.

   Ako nemate Adobe ID, videćete opciju za kreiranje. Pratite uputstva na ekranu.

  Savet:

  Naišli ste na problem? Pogledajte Rešavanje problema u vezi sa aktivacijom i deaktivacijom.
   

  Flash Player, Acrobat Reader i Shockwave Player


  Nije potrebno da aktivirate ove proizvode. Ako vam je potrebna pomoć u vezi sa ovim proizvodima, posetite sledeće sajtove:


  Deaktivirajte aplikaciju

  Deaktivacijom, aplikacija se razdvaja od važeće korisničke licence. Kada se deaktivira, aplikaciju možete ponovo da aktivirate u bilo kom trenutku ako želite. Nije potrebno da deinstalirate aplikaciju sa svog računara da biste je deaktivirali. Deinstalacijom aplikacije ne dolazi do njene deaktivacije.

  Pojedinačna licenca za softver kompanije Adobe vam omogućava da instalirate aplikacije na dva računara - na primer, kod kuće i na poslu. Ako želite da instalirate aplikaciju na trećem računaru, prvo morate da deaktivirate jednu instalaciju aplikacije. Objasnićemo vam kako.
   

  Creative Cloud, Acrobat DC

  Možete da deaktivirate aplikaciju Creative Cloud ili Acrobat DC putem odjavljivanja iz aplikacije ili deaktiviranjem uređaja sa vašeg naloga na adobe.com.

  Odjavite se iz aplikacije
  1. Postarajte se da računar bude povezan sa internetom.

  2. Pokrenite aplikaciju.

  3. Izaberite Pomoć > Odjavljivanje.

  4. Kliknite na Odjava.

  Savet:

  Za detaljnija uputstva u vezi sa aktiviranjem Creative Cloud aplikacija i usluga, pogledajte Prijavite se i odjavite se da biste aktivirali Creative Cloud aplikacije.

  Naišli ste na problem? Pogledajte Rešavanje problema u vezi sa aktivacijom i deaktivacijom.
   

  Deaktivirajte uređaj
  1. Pristupite svom Adobe ID nalogu na mreži, i prijavite se koristeći Adobe ID i lozinku.

   Savet:

   Vaš Adobe ID je adresa e-pošte koju ste koristili prilikom kupovine Adobe članstva, aplikacije ili usluge.

  2. U odeljku Paketi i proizvodi, kliknite na Uredi paket.

   Uredi paket
  3. U delu Aktivirani uređaji kliknite na x pored uređaja koji želite da deaktivirate.

   Kliknite pored uređaja koji želite da deaktivirate
  4. Kliknite na Deaktiviraj.

   Kliknite na Deaktiviraj

   Da biste ponovo aktivirali uređaj, jednostavno pokrenite Adobe aplikaciju na tom računaru. Trebalo bi da se pojavi poruka sa zahtevom da se prijavite. U suprotnom, izaberite Pomoć > Prijavljivanje.

   Napomena:

   Zapamtite, najviše dva uređaja mogu biti aktivirana u isto vreme. Vodite računa da ste se prijavili na Adobe aplikacije na još samo jednom uređaju pre prijavljivanja (aktiviranja) na drugom uređaju.

  Acrobat XI/X, Creative Suite 6 i stariji
   

  1. Postarajte se da računar bude povezan sa internetom.

  2. Pokrenite aplikaciju.

  3. Izaberite Pomoć > Deaktiviraj.

  4. Izaberite jednu od sledećih opcija:

   • Deaktivirajte ili Suspendujte aktivaciju: Ove opcije deaktiviraju softver, ali zadržavaju informacije o licenciranju na vašem računaru. Izaberite jednu od ovih opcija ako želite da privremeno deaktivirate softver i planirate da ga ponovo aktivirate na ovom računaru.
   • Deaktiviraj trajno: Ova opcija deaktivira softver i briše podatke o licenci sa vašeg računara. Ako želite da koristite softver na ovom računaru ponovo, ponovo unesite serijski broj.
  Savet:

  Naišli ste na problem? Pogledajte Rešavanje problema u vezi sa aktivacijom i deaktivacijom.


   
  Povratak na vrh

  Često postavljana pitanja

  Šta je aktivacija?

  Aktivacija je proces putem koga kompanija Adobe overava vašu licencu za softver u cilju sprečavanja prevare i zloupotrebe proizvoda i usluga kompanije Adobe. Aktivacija obuhvata slanje informacija kompaniji Adobe u različitim trenucima, kao što je prilikom preuzimanja, instalacije, deinstalacije, registracije serijskog broja, pokretanja i tokom provera postojanja novije verzije softvera kompanije Adobe. Adobe takođe može koristiti ove informacije, samostalno ili zajedno sa drugim informacijama koje komnpanija poseduje u cilju (i) nuđenja odgovarajućih opcija za obnovu licence, i (ii) u cilju pomaganja boljeg razumevanja upotrebe softvera kompanije Adobe, tako da možemo komunicirati i zadržati svoje korisnike.

  Koje informacije se šalju kompaniji Adobe tokom aktivacije?

  Tokom aktivacije, kompanija Adobe može primiti sledeće vrste informacija:

  Identifikatori (ID-jevi)
  • Jedinstveni ID-jevi (koje generiše kompanija Adobe) posebni za vaš računar i za licentu koju ste kupili za softver. Ovi ID-jvi se ne mogu koristiti za lociranje vašeg računara ili ličnu identifikaciju.
  • Vaš Adobe ID, ako ste prijavljeni na Adobe kao deo instalacije, ažuriranja ili korišćenja Adobe softvera. Adobe ID vas lično identifikuje i upućuje na sve informacije koje ste pružili kompaniji Adobe prilikom kreiranja ili korišćenja Adobe naloga. Ako vi ili vaša kompanija koristi administratora ili drugu ovlašćenu stranu za gorenavedeno, kompanija Adobe takođe može da primi i Adobe ID za tu stranu.
  Informacije o instaliranim proizvodima kompanije Adobe
  • Serijski brojevi povezani sa licencama za instalirane proizvode
  • Naziv proizvoda i broj verzije, kupljena vrsta licence
  • Verzija Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom povezana sa softverom
  • Broj pokretanja aplikacije kompanije Adobe od poslednje aktivacije, za svaku aplikaciju koj aje povezana sa licencom proizvoda
  Informacije o operativnom sistemu
  • Vrsta operativnog sistema i verzija
  • Lokalna podešavanja (jezički dijalekg i pismo) u upotrebi
  • Lokalno vreme na računaru (uključujući vremensku zonu)
  • Naziv računara
  • MAC adresa
  IP adresa

  Kompanija Adobe prima vašu IP adresu koju vam dodeljuje dobavljač internet usluge kao deo procesa slanja podataka za aktivaciju kompaniji Adobe.