Naučite da aktivirate ili deaktivirate Adobe aplikacije.

Aktivirajte aplikaciju

Šta je aktivacija?

Aktivacija – povezivanje aplikacije sa važećom korisničkom licencom – se odvija automatski kod većine aplikacija. U nekim slučajevima, potrebno je da aktivirate aplikaciju ručno pre nego što možete da je koristite. Pronađite svoj proizvod u odeljcima ispod da biste saznali kako da aktivirate svoju aplikaciju.

Creative Cloud, Acrobat DC

Sa Adobe Creative Cloud, Acrobat Pro DC ili Acrobat Standard DC, jednostavno se prijavite da aktivirate softver (na primer Photoshop, Lightroom, Illustrator ili Acrobat DC). Pokrenite aplikaciju i izaberite Pomoć > Prijava (vaš Adobe ID). Ili, prijavite se preko Creative Cloud desktop aplikacije.

Creative Suite 6 i stariji

CS6: Prijavite se koristeći svoj Adobe ID i lozinku da biste aktivirali svoj softver u roku od prvih sedam dana korišćenja. Da biste to učinili, pratite korake u nastavku.

CS5.5, CS5, CS4, CS3 i stariji: Aktivacija se odvija automatski čim softver detektuje vezu sa internetom ili će vas softver upitati da ga aktivirate tokom instalacije. Da biste ručno aktivirali softver, pratite korake u nastavku.

Da biste ručno aktivirali softver:

Napomena:

Za informacije o tome kako da aktivirate CS2 aplikacije, uključujući Acrobat 7 i Audition 3, pogledajte Greška: "Aktivacioni server nije dostupan" | CS2, Acrobat 7, Audition 3.

 1. Postarajte se da računar bude povezan sa internetom.

 2. Pokrenite aplikaciju.

 3. Izaberite Pomoć > Aktiviraj. (Ako je ova opcija zatamnjena, već ste aktivirali svoj softver.)

 4. Prijavite se koristeći svoj Adobe ID i lozinku da biste aktivirali svoj softver.

  Ako nemate Adobe ID, videćete opciju za kreiranje. Pratite uputstva na ekranu.

Napomena:

Naišli ste na problem ili želite da aktivirate van mreže? Pogledajte Rešavanje problema u vezi sa aktivacijom i deaktivacijom.

Acrobat XI, X

Adobe Acrobat XI i X se automatski aktiviraju čim softver detektuje vezu sa internetom.

Ako je potrebno da softver aktivirate ručno (na primer, ako ste ga deaktivirali na jednom računaru kako biste mogli da ga aktivirate na drugom), pratite korake u odeljku Creative Suite 6 i starije verzije.

Flash Player, Acrobat Reader i Shockwave Player

Nije potrebno da aktivirate ove proizvode. Ako vam je potrebna pomoć u vezi sa ovim proizvodima, posetite sledeće sajtove:

Photoshop Elements, Premiere Elements

Proizvod se aktivira kada ga pokrenete po prvi put nakon unosa serijskog broja.

Ako deaktivirate proizvod tako što izaberete Pomoć > Odjava, možete ga ponovo aktivirati tako što ćete izabrati Pomoć > Prijava. Proizvod se pokreće u Probnom režimu. Izaberite Licenciraj ovaj softver i dostavite serijski broj.

kada ste kupili proizvod tada ste dobili i serijski broj. Za više informacija o tome kako da pronađete serijski broj, pogledajte Pronađite serijski broj ili kôd za preuzimanje.

Pronađite svoj serijski broj ili kôd za preuzimanje

Za neke proizvode je potrebno da unesete serijski broj ili kôd za preuzimanje pre nego što možete da koristite proizvod. Vaš serijski broj ili kôd za preuzimanje su vam dati kada ste kupili proizvod.

Napomena:

Aplikacije Creative Cloud ne zahtevaju serijski broj. Ako se od vas traži da ukucate serijski broj pri pokretanju aplikacije Creative Cloud, radi se o grešci. Pogledajte Creative Cloud aplikacije traži serijski broj za informacije o tome kako da rešite problem.

Aktivirajte aplikaciju na novom računaru

Creative Cloud, Acrobat DC

Možete da koristite vašu ličnu pretplatu na do dva računara ili uređaja. 

Za informacije upotrebi vaše pretplate na drugom računaru ili uređaju, pogledajte Upotrebi svoju pretplatu na drugom računaru ili uređaju.

Samostalni proizvodi kao što su Photoshop Elements ili Premiere Elements

Možete da instalirate svoj proizvod na do dva računara. Ako želite da premestite proizvod na nov računar, jednostavno izaberite Pomoć > Odjava na proizvodu u jednom od računara koji ima sktivnu licencu. Zatim možete da instalirate taj proizvod na novom računaru.

Ako računar na kome ste instalirali proizvod više nije dostupan, kontaktirajte nas da ažurirate informacije u sistemu. Kada se informacije uklone, možete da instalirate proizvod na novom sistemu.

Deaktivirajte aplikaciju

Šta je deaktivacija?

Deaktivacijom, aplikacija se razdvaja od važeće korisničke licence. Kada se deaktivira, aplikaciju možete ponovo da aktivirate u bilo kom trenutku ako želite. Nije potrebno da deinstalirate aplikaciju sa svog računara da biste je deaktivirali. Deinstalacijom aplikacije ne dolazi obavezno i do njene deaktivacije.

Pojedinačna licenca za softver kompanije Adobe vam omogućava da instalirate aplikacije na dva računara - na primer, kod kuće i na poslu. Ako želite da instalirate aplikaciju na trećem računaru, prvo morate da deaktivirate jednu instalaciju aplikacije. Objasnićemo vam kako.

Deaktivirajte Creative Cloud

Creative Cloud aplikaciju možete da deaktivirate jednostavnim odjavljivanjem. Pokrenite bilo koju Creative Cloud aplikaciju i izaberite Pomoć > Odjava (vaš Adobe ID). Takođe možete da se odjavite iz Creative Cloud desktop aplikacije ili da deaktivirate uređaj preko svoje stranice naloga na adresi adobe.com/rs. Za detaljna uputstva, pogledajte Odjavljivanje sa Creative Cloud-a i Odjavljivanje sa stranice naloga.

Napomena:

Opcija za odjavljivanje sa stranice naloga nije dostupna u državama u kojima posluje Digital River.

Deaktivirajte Acrobat DC

Verzija pretplate

Ako imate pretplatu za Acrobat DC, možete da deaktivirate aplikaciju tako što ćete se jednostavno odjaviti. Pokrenite aplikaciju i izaberite Pomoć > Odjava (vaš Adobe ID).Takođe možete da se odjavite sa vaše stranice naloga na adobe.com.Za detaljna uputstva, pogledajte Odjavljivanje sa Creative Cloud-a i Prijavljivanje i odjavljivanje sa stranice naloga.

Napomena:

Opcija za odjavljivanje sa stranice naloga nije dostupna u državama u kojima posluje Digital River.

Verzija bez pretplate (samostalna)

Ako imate samostalnu verziju Acrobat DC bez pretplate, jednostavno se odjavite iz Acrobata da biste ga deaktivirali. Pokrenite aplikaciju i izaberite Pomoć > Odjava (vaš Adobe ID).

Napomena:

Postarajte se da budete povezani sa internetom kada pokušate da se odjavite.

Deaktivirajte Acrobat XI/X, Creative Suite 6 i ranije verzije

 1. Postarajte se da računar bude povezan sa internetom.

 2. Pokrenite aplikaciju.

 3. Izaberite Pomoć > Deaktiviraj.

 4. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Deaktivirajte ili Suspendujte aktivaciju: Ove opcije deaktiviraju softver, ali zadržavaju informacije o licenciranju na vašem računaru. Izaberite jednu od ovih opcija ako želite da privremeno deaktivirate softver i planirate da ga ponovo aktivirate na ovom računaru.
  • Deaktiviraj trajno: Ova opcija deaktivira softver i briše podatke o licenci sa vašeg računara. Ako želite da koristite softver na ovom računaru ponovo, ponovo unesite serijski broj.

Deaktivirajte Photoshop Elements ili Premiere Elements

Da deaktivirate Photoshop Elements ili Photoshop Elements, jednostavno se odjavite sa aplikacije tako što ćete odabrati Pomoć > Odjava.

Napomena:

Naišli ste na problem? Pogledajte Rešavanje problema u vezi sa aktivacijom i deaktivacijom.

Često postavljana pitanja

Šta je aktivacija?

Aktivacija je proces putem koga kompanija Adobe overava vašu licencu za softver u cilju sprečavanja prevare i zloupotrebe proizvoda i usluga kompanije Adobe. Aktivacija obuhvata slanje informacija kompaniji Adobe u različitim trenucima, kao što je prilikom preuzimanja, instalacije, deinstalacije, registracije serijskog broja, pokretanja i tokom provera postojanja novije verzije softvera kompanije Adobe. Adobe takođe može koristiti ove informacije, samostalno ili zajedno sa drugim informacijama koje komnpanija poseduje u cilju (i) nuđenja odgovarajućih opcija za obnovu licence, i (ii) u cilju pomaganja boljeg razumevanja upotrebe softvera kompanije Adobe, tako da možemo komunicirati i zadržati svoje korisnike.

Koje informacije se šalju kompaniji Adobe tokom aktivacije?

Tokom aktivacije, kompanija Adobe može primiti sledeće vrste informacija:

Identifikatori (ID-jevi)

 • Jedinstveni ID-jevi (koje generiše kompanija Adobe) posebni za vaš računar i za licentu koju ste kupili za softver. Ovi ID-jvi se ne mogu koristiti za lociranje vašeg računara ili ličnu identifikaciju.
 • Vaš Adobe ID, ako ste prijavljeni na Adobe kao deo instalacije, ažuriranja ili korišćenja Adobe softvera. Adobe ID vas lično identifikuje i upućuje na sve informacije koje ste pružili kompaniji Adobe prilikom kreiranja ili korišćenja Adobe naloga. Ako vi ili vaša kompanija koristi administratora ili drugu ovlašćenu stranu za gorenavedeno, kompanija Adobe takođe može da primi i Adobe ID za tu stranu.

Informacije o instaliranim proizvodima kompanije Adobe

 • Serijski brojevi povezani sa licencama za instalirane proizvode
 • Naziv proizvoda i broj verzije, kupljena vrsta licence
 • Verzija Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom povezana sa softverom
 • Broj pokretanja aplikacije kompanije Adobe od poslednje aktivacije, za svaku aplikaciju koj aje povezana sa licencom proizvoda

Informacije o operativnom sistemu

 • Vrsta operativnog sistema i verzija
 • Lokalna podešavanja (jezički dijalekg i pismo) u upotrebi
 • Lokalno vreme na računaru (uključujući vremensku zonu)
 • Naziv računara
 • MAC adresa

IP adresa

Kompanija Adobe prima vašu IP adresu koju vam dodeljuje dobavljač internet usluge kao deo procesa slanja podataka za aktivaciju kompaniji Adobe.

Ovaj rad ima negeneričku licencu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0  Twitter™ i Facebook objave nisu pokrivene uslovima za Creative Commons.

Pravne napomene   |   Smernice za privatnost na mreži