Om åtgärdsguider

När du bearbetar filer med en eller flera uppsättningar rutinkommandon kan du både spara tid och minska antalet tangenttryckningar genom att använda en åtgärdsguide, dvs. en definierad kommandoserie med definierade inställningar i en bestämd ordningsföljd som utförs i ett enda steg. Du kan använda en sådan åtgärd för ett enstaka dokument, för flera dokument eller för en hel dokumentsamling. Du kan t.o.m. skanna dokument och kombinera flera dokument i ett enda PDF-dokument innan du kör en åtgärd.

Acrobat tillhandahåller några fördefinierade åtgärdsguider. Du kan också skapa dina egna åtgärder. Du kan öppna och hantera åtgärder på panelen Verktyg > Åtgärdsguiden.

I Adobe Acrobat XI kan du också exportera och importera åtgärder så att du kan dela dem med andra.

Obs!

Gränssnittet och arkitekturen för åtgärderna ersätter gruppskriptläget i tidigare versioner av Adobe Acrobat XI. De flesta av dina gruppskript i Acrobat 9 kan importeras som åtgärder. Vissa skript kräver mindre ändringar.

Köra en åtgärd

I Acrobat ingår ett antal enkla, fördefinierade åtgärder som du kan använda när du vill effektivisera arbetet. Dessa åtgärder är den vanligaste typen av åtgärder som du regelbundet måste utföra när du förbereder filer för distribution. Du behöver inte öppna PDF-filerna innan du kör dessa åtgärder.

Obs!

Du kan undvika uppmaningar om att ange lösenord när du kör en sekvens på PDF-filer som kräver lösenord. Automatisera lösenordsangivelsen eller ange en skyddsmetod för dessa filer på panelen Åtgärdsguide i dialogrutan Inställningar. Om du väljer Fråga inte efter lösenord, bearbetas inte PDF-filer som kräver lösenord.

 1. Välj Arkiv > Åtgärdsguiden > [namn på åtgärd].
 2. Panelen Verktyg ändras för att visa varje uppgift som ingår i åtgärden samt alla instruktioner från författaren av åtgärden.
 3. Under Filer som ska bearbetas klickar du på Lägg till filer och markerar de filer som du vill köra åtgärden på. Du kan lägga till filer, mappar, e-postbilagor eller öppna filer.
 4. När alla filer som du vill bearbeta visas klickar du på Starta.
 5. Om du uppmanas att tillhandahålla ytterligare information som plats för utdata och andra inställningar, så gör du detta.

En förloppsindikator visar statusen för den process eller uppgift som körs. En bock identifierar avslutade åtgärder eller uppgifter. ”Åtgärden har slutförts” visas längst ned på panelen när alla åtgärder har körts.

Obs!

Om du vill avbryta bearbetningen klickar du på Stopp på panelen. Klicka på Avsluta i bekräftelsedialogrutan. Acrobat sparar alla filer som redan har hunnit bearbetas enligt åtgärden. Du kan klicka på Fortsätt för att fortsätta med åtgärden eller Stäng för att avsluta den.

Skapa en anpassad åtgärd

Du kan gruppera steg på paneler, lägga till avdelare och inkludera instruktioner för att göra åtgärden lättare att följa. Du kan begränsa åtgärden till vissa filer eller en angiven mapp eller låta användaren välja fil.

 1. Om du vill använda en specifik åtgärd på en viss fil, eller på alla filer i en mapp, klickar du på Fil eller Mapp under Filer som ska bearbetas (till höger). Navigera till filen eller mappen och klicka på Öppna.

 2. Utöka panelerna i Välj de verktyg som du vill lägga till och dubbelklicka på en uppgift för att lägga till den. Du kan lägga till flera uppgifter. Uppgifterna körs i den ordning i vilken de visas i listan Åtgärdssteg som ska visas till höger.

 3. Om du vill fördefiniera alternativ för uppgiften klickar du på Ange inställningar.

 4. Om du vill att åtgärden ska uppmana användaren att välja alternativ markerar du kryssrutan Fråga användaren.

 5. Lägg till andra uppgifter efter behov.

 6. Finjustera åtgärden med knapparna till höger. Lägg till ny panelgrupp, instruktioner eller en avdelare eller flytta/ta bort objekt i listan.

  Skapar en ny panelgrupp längst ned bland de aktuella uppgifterna. Skriv namnet på panelen och klicka på Spara.

  Lägger till instruktioner under den markerade uppgiften. Skriv instruktionerna och klicka på Spara, när du uppmanas till detta.

  Lägger till en avdelarlinje under den markerade uppgiften.

  Flyttar det markerade objektet uppåt listan. Du kan flytta en uppgift, instruktioner, en avdelarlinje eller en hel panelgrupp.

  Flyttar det markerade objektet nedåt listan. Du kan flytta en uppgift, instruktioner, en avdelarlinje eller en hel panelgrupp.

  Tar bort det markerade objektet. Var försiktig med vad du markerar. Du kan ta bort en hel panelgrupp.

 7. Klicka på Spara.

 8. I dialogrutan Spara åtgärd anger du namn och beskrivning för åtgärden och klickar på Spara.

Hantera anpassade åtgärder

Använd dialogrutan Hantera åtgärder för att redigera, ändra namn eller ordning på, kopiera, ta bort, importera eller exportera åtgärder.

Redigera en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden > Hantera åtgärder.

 2. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Redigera om du vill ändra åtgärden eller inställningarna. Du kan också använda dialogrutan Redigera åtgärder för att granska en åtgärd och avsluta utan att spara ändringarna.

 3. Om du vill lägga till åtgärder utvidgar du panelerna och klickar på en åtgärd.

 4. Klicka på Spara.

 5. I dialogrutan Spara åtgärd redigerar du beskrivningen, om så behövs, och klickar på Spara.

Byta namn på en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden > Hantera åtgärder.

 2. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Byt namn.

 3. Ange ett nytt namn och en beskrivning i dialogrutan Spara åtgärd.

Kopiera en åtgärd

Du kan duplicera en åtgärd, och ändra uppgifterna i åtgärden innan du sparar kopian.

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden > Hantera åtgärder.

 2. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Kopiera.

 3. Granska alternativen för källa och mål, åtgärder och inställningar och ändra dem om så behövs.

 4. Klicka på Spara.

 5. Ange ett namn och en beskrivning i dialogrutan Spara åtgärd.

Ta bort en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden > Hantera åtgärder.

 2. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Ta bort.

 3. Klicka på Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Exportera en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden > Hantera åtgärder.

 2. I dialogrutan Hantera åtgärder markerar du en åtgärd och klickar på Exportera.

 3. Ange namn och plats för filen i dialogrutan Spara som för åtgärden som ska sparas. Åtgärdsfilerna har filnamnstillägget .sequ.

 4. Klicka på Spara.

Importera en åtgärd

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden > Hantera åtgärder.

 2. Klicka på Importera i dialogrutan Hantera åtgärder.

  Obs!

  Du kan också starta importen genom att dubbelklicka på en .sequ-fil.

 3. Ange namn och plats för den åtgärdsfil som ska importeras i dialogrutan Spara som. Åtgärdsfilerna har filnamnstillägget .sequ. Klicka på Öppna.

 4. Om det redan finns en åtgärd med samma namn visas ett varningsmeddelande. Klicka på Ersätt om du vill skriva över den befintliga åtgärden.

Automatisera lösenordsinloggning för åtgärder

Innan du kör åtgärder på PDF-dokument som är krypterade eller lösenordsskyddade, kan du ställa in ditt elektroniska ID att ange obligatoriska lösenord automatiskt.

Obs!

 Ange en skyddsmetod för dessa filer på panelen Åtgärdsguiden i dialogrutan Inställningar. Om du markerar Fråga inte efter lösenord bearbetas inte PDF-filer som kräver lösenord.

 1. Öppna dialogrutan Inställningar.
 2. Välj Signaturer i Kategorier till vänster.
 3. Klicka på Mer för Identiteter & pålitliga certifikat.
 4. Öppna Elektroniska ID:n till vänster och välj Elektroniska ID-filer.
 5. Markera ett ID i listan till höger och välj sedan något av följande kommandon i det övre fältet:

Inloggning

Loggar in med det angivna elektroniska ID:t. Ange ditt lösenord och klicka sedan på OK.

Utloggning

Loggar ut med det angivna digitala ID:t när du har avslutat körningen av åtgärden.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy