Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

En bakgrund visas bakom text eller bilder på sidan. Bakgrunden kan vara enkel, som en solid färg, eller mera komplicerad, som en bild. Du kan selektivt lägga till en bakgrund på endast specifika sidor eller sidintervall i en eller flera PDF-filer. En PDF-fil stödjer endast en bakgrund per sida, men bakgrunderna kan variera från sida till sida.

Före och efter att en bakgrund har lagts till
Före och efter att en bakgrund har lagts till

Lägga till, ersätta eller redigera en bakgrund, med ett öppet dokument

 1. Välj Verktyg > Sidor > Bakgrund > Lägg till bakgrund.

  Obs!

  Om det visas ett meddelande om att aktuellt dokument redan har en bakgrund klickar du på Ersätt bakgrund. Om du lägger till den nya bakgrunden till ett begränsat sidintervall behålls den befintliga bakgrunden på alla sidor utanför det intervallet.

 2. (Valfritt) Om du vill lägga till bakgrunden selektivt på vissa sidor klickar du på Alternativ för sidintervall. Ange sedan ett sidintervall och välj önskat alternativ under Deluppsättning.
 3. Ange bakgrund:
  • Om du vill återanvända en bakgrund och bakgrundsalternativ som du har sparat tidigare väljer du den på menyn Sparade inställningar.

  • Om du vill använda en bakgrund med solid färg aktiverar du alternativet Från färg. Välj sedan en färgruta eller en egen färg i färgväljaren .

  • Om du vill använda en bild väljer du Arkiv och markerar sedan bildfilen. Om du vill använda en viss bild i en flersidig fil anger du sidan i rutan Sidnummer.

  Obs!

  Endast PDF-, JPEG- och BMP-filer kan användas som bakgrundsbilder.

 4. Justera utseendet och placeringen av bakgrunden efter behov.
 5. (Valfritt) Om du vill tillämpa samma bakgrund på ytterligare PDF-filer klickar du på Tillämpa på flera. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer eller Lägg till öppna filer och markera filerna. Ange sedan inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka på OK.

Lägga till, ersätta eller redigera en bakgrund, med inget dokument öppet (enbart Windows)

 1. Välj Verktyg > Sidor > Bakgrund > Lägg till bakgrund.
 2. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer och markera sedan filerna i dialogrutan.

  Obs!

  Du kan även lägga till filer eller mappar genom att dra dem till dialogrutan.

 3. Stäng dialogrutan Lägg till bakgrund genom att klicka på OK.
 4. Följ steg 2 till 4 i proceduren för att lägga till, ersätta eller redigera en bakgrund i ett öppet dokument. När du är klar med inställningarna för bakgrunden klickar du på OK.
 5. Ange inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ och klicka på OK.

Lägga till, ersätta eller redigera bakgrund för PDF-filer som ingår i en portfölj

 1. Markera en eller flera komponent-PDF-filer i en PDF-portfölj.
 2. Följ stegen i proceduren för att lägga till, ersätta eller redigera en bakgrund i ett öppet dokument.

Uppdatera en nyligen redigerad bakgrundsbild

Om originalbildfilen som du använder som bakgrund ändras kan du uppdatera PDF-filen till den nya versionen av bilden i stället för att ta bort den gamla versionen och lägga till den nya.

 1. Öppna en enskild PDF-fil.
 2. Välj Verktyg > Sidor > Bakgrund > Uppdatera.
 3. Klicka på OK, eller gör andra ändringar av bakgrundsalternativen och klicka sedan på OK.

Obs!

Den här processen gäller bara för bakgrunder som har lagts till i Acrobat 7.0 eller senare.

Ta bort en bakgrundsbild från markerade sidor

 1. Öppna en enstaka PDF-fil eller välj en eller flera PDF-filer som ingår i en PDF-portfölj.
 2. Välj Verktyg > Sidor > Bakgrund > Lägg till bakgrund/Ersätt.
 3. Klicka på Alternativ för sidintervall, ange därefter ett sidintervall och välj önskat alternativ under Deluppsättning.

Ta bort en bakgrundsbild från alla sidor

 1. Gör något av följande:
  • Öppna en enstaka PDF-fil eller välj en eller flera PDF-filer som ingår i en PDF-portfölj. Välj sedan Verktyg > Sidor > Bakgrund > Ta bort.

  • Om du vill ta bort en bakgrund från flera PDF-filer stänger du alla eventuellt öppna dokument och väljer Verktyg > Sidor > Bakgrund > Ta bort. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer eller Lägg till öppna filer och markera filerna i dialogrutan. Klicka på OK och ange inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy