Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Lägga till 3D-modeller till en PDF-sida (Acrobat Pro)

Du kan använda 3D-verktyget för att placera en 3D-fil (i formatet U3D 3rd Edition eller PRC) på en PDF-sida. Acrobat Pro kan skapa 3D PDF-filer, men bara från U3D ECMA 1-filer.

När du har placerat en 3D-fil kan du justera området eller arbetsytan där 3D-modellen visas, redigera presentationsegenskaper för 3D-verktygsfältet och innehållet samt skapa ytterligare vyer.

Lägga till en 3D-modell på en sida

 1. Välj Verktyg > Interaktiva objekt > Lägg till 3D.
 2. Dra en rektangel på sidan som definierar arbetsytan för 3D-filen.
 3. Välj 3D-filen genom att klicka på Bläddra i dialogrutan Infoga 3D och sedan klicka på Öppna.

Obs!

Ange de inledande 3D-egenskaperna för filen genom att klicka på Visa avancerade alternativ i dialogrutan Infoga 3D.

Flytta, ta bort eller ändra storlek på 3D-arbetsytan

 1. Välj Verktyg > Interaktiva objekt > Markera objekt .

  Obs!

  Förväxla inte objektmarkeringsverktyget med det vanliga markeringsverktyget. Använd objektmarkeringsverktyget för att justera en 3D-arbetsyta.

 2. Välj 3D-arbetsyta och gör de ändringar som behövs.
  • Om du vill flytta arbetsytan drar du den till en ny plats på sidan.

  • Om du vill ta bort arbetsytan (och 3D-modellen) markerar du den och trycker på Delete-tangenten.

  • Om du vill ändra storlek på arbetsytan drar du i ramhörnen. 3D-innehållet behåller proportionerna inom den justerade rutan.

3D-egenskaper (Acrobat Pro)

Visa 3D-egenskaperna genom att använda objektmarkeringsverktyget (Verktyg > Interaktiva objekt > Markera objekt) och dubbelklicka i en aktiverad modell.

Fliken 3D

Alternativen på 3D-fliken bestämmer hur 3D-modellen presenteras. Till skillnad från inställningarna på de övriga flikarna påverkar 3D-inställningarna inte den importerade filen i sig.

Alternativen på 3D-fliken är desamma som alternativen på 3D-verktygsfältet med undantag för följande:

Animeringsstil

För modeller som skapats genom animering, anger denna inställning hur animeringen körs i Acrobat.

Lägg till standardvyer

Låter dig använda olika modellvyer. En ortografisk projektion (ortografisk) tar bort en dimension, bevarar storleksförhållandet mellan objekt men ger 3D-modellen ett mindre realistiskt utseende. Ortografisk projektion är särskilt användbart för att visa vissa diagram, t ex tredimensionella matematiska funktioner plottade i ett diagram. En perspektivprojektion ger en mer realistisk scen i vilken objekt som är längre bort ser mindre ut än objekt av samma storlek i förgrunden.

Visa verktygsfält

Visar 3D-verktygsfältet tillsammans med bilden. Om du inte väljer det här alternativet kan du visa 3D-verktygsfältet genom att högerklicka på 3D-bilden.

Öppna modellträd

Visar modellträdet i modellträdsrutan. Modellträdet innehåller tre rutor. Varje ruta visar en viss typ av information eller kontroller.

Skript

Anger den JavaScript-fil som körs om en 3D-modell aktiveras. Lägg till en JavaScript-fil i PDF-filen genom att klicka på Bläddra.

Kör inställningar

Aktivera när

Anger när 3D-modellen aktiveras. När 3D-modellen är aktiverad kan du arbeta med den, t ex genom att använda 3D-navigeringsverktygen.

Inaktivera när

Anger hur 3D-modellen kan inaktiveras. När en 3D-modell är inaktiverad visas 2D-förhandsgranskningsbilden eller filmminiatyren på arbetsytan.

Uppspelningsformat

Låter dig visa 3D-modellen i ett flytande fönster utanför sidan. Om du väljer Spela upp innehåll i flytande fönster kan du välja fönsterstorlek (i pixlar) i höjd- och breddmenyerna.

Kantbredd

Välj för att skapa en kantlinje runt 3D-objektet.

Genomskinlig bakgrund

Tar bort eventuell bakgrundsfärg

Filmminiatyrbild

För att ersätta standardvisningen av 3D-modellen när den inte är aktiverad väljer du ett alternativ för filmminiatyrbild. Klicka på Bläddra för att hitta bilden du önskar.

Resurser

Använd fliken Resurser för att lägga till filer som har utvecklats i Flash® i en 3D-modell för animering, effekter och texturer. Om du vill binda en Flash-resurs markerar du den i listan med resurser och väljer sedan en bindningstyp (Förgrund, Bakgrund eller Material). Om du vill binda ett material anger du även materialets namn för den eller de delar där du vill visa materialet.

Lägg till

Används för att lägga till SWF-filer för animeringar och bakgrunder för 3D-modellen.

Lägg till katalog

Väljs för att lägga till en katalog med resursfiler till 3D-objektet.

Ta bort

Välj en fil i listan och klicka på Ta bort för att radera den från filen.

Namn

Visar namnet på filen som väljs i listan. Du kan även byta namn på en resurs, vilket är användbart i skript. Du kan t.ex. ersätta namnet med det som används i skriptet.

Bindning

När du lägger till filer som har utvecklats i Flash som en resurs för en 3D-modell avgör bindningen hur dessa filer interagerar. Du kan till exempel bestämma att en resurs ska köras i bakgrunden och en annan i förgrunden. Efter det att du har lagt till filerna i fillistan, markerar du en av dem och väljer Bakgrund, Förgrund eller Material under Bindning.

Material

3D-designers kan använda fältet Material för att definiera material som ska användas i en modell. Du kan koppla materialets namn till en resurs genom att välja Material i sektionen Bindning.

FlashVars

Flash-utvecklare kan använda FlashVars-fältet för att lägga till ActionScript™-variabler till filen som väljs i fillistan.

Kör ett JavaScript

Om en separat JavaScript-fil kopplas till 3D-modell-PDF-filen kan du aktivera den.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat.
 2. Aktivera 3D-modellen genom att klicka på den med handverktyget, och högerklicka sedan på 3D-modellen och välj Kör ett JavaScript.
 3. Markera den JavaScript-fil som du vill lägga till och klicka på Öppna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy