Du kan sortera och förhandsgranska komponentfiler i en PDF-portfölj, och du kan öppna, redigera och spara komponentfilerna i de program där de har skapats. Vissa filtyper kräver att du installerar de program där de skapats på din dator.

Visa filer i en lista

I förhandsgranskningsläget klickar du på knappen Filer i verktygsfältet PDF-portfölj. Om du vill sortera filinformationen i stigande eller fallande ordning klickar du på ett kolumnnamn. Om du klickar en gång till blir sorteringsordningen omvänd.

Redigera filinformation i en lista (Acrobat Pro)

 1. Klicka på panelen Detaljer i redigeringsläget.
 2. Gör något av följande under Kolumner att visa:
  • Om du vill visa eller dölja en kolumn i listan klickar du i motsvarande kryssruta.

  • Om du vill lägga till en kolumn skriver du namnet i rutan Lägg till en kolumn, markerar en datatyp på menyn och klickar på knappen Lägg till .

  • Om du vill ta bort en valfri kolumn håller du pekaren över kolumnnamnet tills knappen Ta bort visas och klickar sedan på knappen. Du kan inte ta bort obligatoriska kolumner, t.ex. Namn, Beskrivning, Storlek och andra.

  • Om du vill ändra sorteringsordning i en kolumn markerar du den och klickar på upp- eller nedpilen. Du kan också dra en kolumn i fillistan till vänster.

  • Information om hur du ändrar filordningen finns i Sortera, filtrera och ändra ordning på filer och mappar.

  • Om du vill lägga till eller ändra information i en kolumn, tar du fram kolumnen och skriver informationen i filvyn till vänster. Om du t.ex. vill lägga till beskrivande information om filen visar du kolumnen Beskrivning och skriver sedan i rutan.


  Obs!

  Om kolumnen som du vill redigera inte visas till vänster kan du ändra ordningen. Markera kolumnen till höger och klicka på uppilen.

Lägga till filer och mappar till en PDF-portfölj (Acrobat Standard)

Du kan lägga till filer och mappar i en befintlig PDF-portfölj i layoutläget (Förhandsgranska) eller filläget.

 1. Högerklicka i fönstret PDF-portfölj och välj Redigera portfölj.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en mapp högerklickar du och väljer Skapa mapp.

  • Om du vill lägga till filer från datorn drar du filerna eller mapparna till PDF-portföljens arbetsyta eller till en mapp.

  • Om du vill flytta filerna till en annan mapp, drar du dem dit.

Obs!

För bästa prestanda bör det totala antalet komponentfiler inte överstiga 15 och den sammanlagda filstorleken inte vara mer än 50 MB.

Ta bort filer och mappar från en PDF-portfölj (Acrobat Standard)

Om du tar bort en mapp tas samtliga filer i den bort från PDF-portföljen.

 1. Gå till redigeringsläget, markera en eller flera filer eller mappar i PDF-portföljen och tryck på Delete-tangenten. Du kan också klicka (i förekommande fall) på ikonen Ta bort fil på kortet.

Sortera, filtrera och ändra ordning på filer och mappar (Acrobat Pro)

Komponentfiler sorteras som standard alfabetiskt efter filnamn. Filerna visas och skrivs ut i den här ordningen.

Du kan ändra eller anpassa den ordning i vilken filerna visas. Filerna skrivs däremot alltid ut i alfabetisk ordning.

Obs!

När du sorterar filerna i förhandsgranskningsläget ändras sorteringsordningen endast för den aktuella sessionen. Nästa gång du öppnar PDF-portföljen visas filerna i den ursprungliga sorteringsordningen.

 1. Gör något av följande i redigeringsläget:
  • Om du vill sortera de nödvändiga kolumnerna i stigande eller fallande ordning klickar du på en kolumnrubrik. Om du vill sortera valfria kolumner i stigande eller fallande ordning klickar du utanför kolumnrubrikens textruta. Om du klickar en gång till blir sorteringsordningen omvänd. (Information om valfria kolumner finns i Redigera filinformation i en lista.)

  • Sortera efter värdena i en särskild kolumn genom att välja kolumnen på menyn Inledande sortering på panelen Detaljer till höger.

  • Om du vill ändra kolumnernas inbördes ordning i listan till vänster drar du kolumnerna dit du vill ha dem. På panelen Detaljer till höger, under Kolumner att visa, kan du även dra kolumnerna till ett annat ställe. Du kan också använda uppåt- eller nedåtpilen.

  • Du kan ange i vilken ordning filerna ska visas när PDF-portföljen visas första gången. Det gör du genom att markera ett kolumnnamn på menyn Inledande sortering till höger. Om du t ex vill visa filer efter ändringsdatum måste du se till att Ändrad markeras under Kolumner att visa. Välj sedan Ändrad på menyn Inledande sortering. Inledande sortering påverkar både layoutvyn och detaljvyn.

  • Om du vill sortera om filerna som du vill drar du filerna i listan till vänster. Om du ändrar ordning på filerna skapas kolumnen Ordning på menyn Inledande sortering till höger, och ordningen blir automatiskt till inledande sortering.

  Obs!

  I en mininavigator eller rutnätslayout klickar du på rutan Layout och drar sedan filer och mappar så att de hamnar i önskad ordning. Mininavigatorn visas i layouterna Klicka genom, Linjär och Våg.

 2. Spara PDF-portföljen.

  Om PDF-portföljen innehåller formulärsvarsfiler eller Outlook-meddelanden kan du filtrera innehållet efter olika villkor. Mer information finns i följande videofilmer:

Öppna, redigera och spara komponentfiler

Du kan öppna, redigera och spara en komponentfil i det program där den skapades, så länge som programmet finns installerat på din dator. Inga av de ändringar som du gör i en komponentfil påverkar originalfilerna utanför PDF-portföljen.

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på filen i förhandsgranskningsläget och välj Öppna fil i originalprogram (för andra filer än PDF-filer) eller Öppna fil (för PDF-filer).

  • Dubbelklicka på filen i redigeringsläget.

  Obs!

  Komponentfilen öppnas i ett separat fönster. Om du visar PDF-portföljen i en webbläsare öppnas filen i det fristående Acrobat-programmet, utanför webbläsaren.

 2. Om en bekräftelsedialogruta visas väljer du Öppna den här filen eller Tillåt alltid att filer av den här typen öppnas (om du litar på formatet) och klickar på OK.
 3. Redigera filen efter behov och spara den sedan.

Redigera filnamn och berskrivningar på komponenter i en PDF-portfölj

 1. Gör något av följande i redigeringsläget:
  • Markera filen för att redigera det namn som visas för en komponentfil. Klicka i textrutan Visningsnamn för att visa insättningspunkten. Du kan även klicka på ikonen Visa informationsvy  på kortet för att redigera visningsnamnet på kortets baksida. (Visningsnamn är en kolumn i vyn Detaljer.)

  • Klicka på ikonen Visa informationsvy för att redigera beskrivningen av en komponentfil. Klicka i textrutan Beskrivningstext för att visa insättningspunkten. (Beskrivning är en kolumn i vyn Detaljer.)

  • (Acrobat Pro) Om du vill ändra eller bädda in det teckensnitt som används för texten använder du panelen Portföljegenskaper längst ned i layoutrutan. Texten ändras enligt de nya teckensnittsegenskaperna i hela PDF-portföljen.

Extrahera komponentfiler i en PDF-portfölj

Du kan extrahera eller dra filer från PDF-portföljfönstret till din dator. Om du extraherar en fil innebär inte det att den tas bort från PDF-portföljen.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Extrahera fil  i komponentfilen i layoutläget.

  • Markera en eller flera filer och dra dem sedan till datorn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy