Skapa PDF-portföljer (Acrobat Pro)

Det är lätt att skapa en PDF-portfölj, välja en layout och lägga till filer. Du kan skapa mappar i en PDF-portfölj, ta bort komponentfiler och mappar, ändra namn på komponentfiler, och lägga till och redigera beskrivningar av komponentfilerna.

Ytterligare resurser

Videofilmer och självstudiekurser om hur du skapar PDF-portföljer finns i följande resurser:

Skapa en PDF-portfölj

Skapa en grundläggande PDF-portfölj i några korta steg.

 1. Starta Acrobat och gör något av följande:

  • välkomstskärmen klickar du på Skapa PDF-portfölj.

  • Klicka på knappen Skapa i verktygsfältets övre vänstra hörn, och välj PDF-portfölj på den meny som visas.

  • Välj Arkiv > Skapa > PDF-portfölj.

 2. Välj en layout till vänster i guiden.

  Layoutlistan innehåller de fördefinierade layouter som levereras med Acrobat och högst två anpassade layouter som du har importerat. Om du importerar fler än två anpassade layouter visas bara de två senast importerade.

  Obs!

  Om du vill lägga till en anpassad layout som du har hämtat till datorn klickar du på Importera anpassad layout och öppnar filen. Layouterna har filnamnstillägget .nav.

 3. Klicka på knappen Lägg till filer och välj det innehåll som ska läggas till i PDF-portföljen. Du kan markera en eller flera filer.

 4. Lägg till filerna och spara PDF-portföljen genom att klicka på Slutför.

Obs!

I Windows kan Acrobat PDFMaker i Outlook och Lotus Notes skapa PDF-portföljer när du konverterar e-postmeddelanden.

Lägga till filer och mappar i en PDF-portfölj

Du kan lägga till innehåll i en befintlig PDF-portfölj.

 1. I en öppen PDF-portfölj går du till redigeringsläget och gör något av följande:

  • Klicka på panelen Lägg till innehåll och klicka sedan på Lägg till filer eller Lägg till mapp för att lägga till enskilda filer eller en mapp med filer.

  • Om du vill skapa en mapp klickar du på panelen Lägg till innehåll och sedan på Skapa mapp.

  • Om du vill lägga till filer från datorn drar du filerna eller mapparna till PDF-portföljens arbetsyta eller till en mapp.

  • Om du vill flytta filerna till en annan mapp, drar du dem dit.

  Obs!

  För bästa prestanda bör det totala antalet komponentfiler inte överstiga 15 och den sammanlagda filstorleken inte vara mer än 50 MB.

Lägga till webbinnehåll i en PDF-portfölj

Du kan länka till webbplatser eller bädda in videotaggar. Att länka till webbinnehåll kan vara praktiskt när du vill minska PDF-portföljens filstorlek.

 1. Klicka på panelen Lägg till innehåll på panelen Layout och välj ett alternativ för att lägga till innehåll.

 2. Välj Lägg till webbinnehåll.

 3. Ange ett filnamn och en beskrivning av det webbinnehåll som läggs till i PDF-portföljen. Denna webbfil länkar till det webbinnehåll som du anger.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till en webbplats väljer du Lägg till en webblänk och lägger sedan till webbadressen.

  • Om du vill bädda in en videotagg väljer du Lägg till en inbäddningstagg och klistrar sedan in videons inbäddningskod. Webbplatser för videodelning är ofta försedda med en funktion för att kopiera videons inbäddningskod. Webbplatsen kan t.ex. ha en inbäddningsruta som visar koden och andra inbäddningsalternativ.

Konvertera multimediafiler i en PDF-portfölj (Acrobat Pro)

Du kan konvertera följande typer av multimediefiler till PDF-format i en PDF-portfölj: FLV-, SWF-, F4V- och mp3-filer. Du kan också konvertera följande filtyper till PDF om de har kodats i H.264 (med AAC-audio): MOV, M4V, MP4, 3GP och 3G2. (H.264 och AAC är kodnings- och komprimeringsalternativ för filmer.)

Obs!

Använd Adobe Media Encoder om du vill konvertera AVI- eller WMV-filer till PDF-format eller andra multimediefiltyper till FLV-format. Det här programmet är tillgängligt i Acrobat X Suite och Creative Suite.

 1. Högerklicka/Ctrl-klicka i redigeringsläge på en eller flera multimediefiler i PDF-portföljen och välj Konvertera till PDF.
 2. Om en dialogruta visas anger du de alternativ som krävs och klickar på OK.

Ta bort filer och mappar från en PDF-portfölj

Om du tar bort en mapp tas samtliga filer i den bort från PDF-portföljen.

 1. Gå till redigeringsläget, markera en eller flera filer eller mappar i PDF-portföljen och tryck på Delete-tangenten. Du kan också klicka (i förekommande fall) på ikonen Ta bort fil på kortet.

Anpassa en PDF-portfölj (Acrobat Pro)

I redigeringsläget kan du anpassa layout, tema och färgschema. Du kan även anpassa detaljvyn genom att välja eller skapa kolumner.

Ändra PDF-portföljens layout

Med layoutalternativen för PDF-portfölj kan du presentera innehållet med den layout som bäst passar dina behov. I genomklickningslayouten kan läsarna bläddra genom filerna i PDF-portföljen en åt gången. I alla layouter visas varje fil på ett kort med en bild (om tillgänglig) och information om dokumentet, t.ex. filnamnet.

Du kan även skapa din egen layout, vilket kan kräva viss skicklighet.

 1. Gör något av följande i redigeringsläget:

  • Om du vill välja en layout klickar du på Portföljlayouter på panelen Layout och väljer sedan en layout i listan.

  • Om du vill använda en anpassad layout klickar du på Importera anpassad layout. Navigera till den anpassade layouten på datorn och öppna den. Layoutfilerna har filnamnstillägget .nav. Layouten visas i listan Portföljlayouter, där du kan välja den. Importerade layouter läggs till permanent i avsnittet Anpassade layouter på panelen Portföljlayouter.

  • Om du vill ta bort en anpassad layout klickar du på x:et intill layoutens namn.

Ändra det visuella utseendet

Teman, färger och bakgrundsbilder ger visuellt intresse och sammanhang åt PDF-portföljer. Använd redigeringsläget om du vill ändra de visuella elementen.

 • Om du vill välja ett tema klickar du på Visuella teman i rutan Layout, och väljer sedan ett tema i listan.

 • Om du vill använda ett anpassat tema klickar du på Importera anpassat tema. Navigera till det anpassade temat på datorn och öppna det. Temat tillämpas omedelbart på PDF-portföljen och visas i listan Visuella teman som "anpassat". Till skillnad från anpassade layouter används anpassade teman bara på den aktuella PDF-portföljen, och de läggs inte till permanent på panelen Visuella teman. Teman skapas i Adobe Flash Professional eller Adobe Flash Builder och har filnamnstillägget .swf.

 • Om du vill ändra färgerna i ett visuellt tema klickar du på Färgpaletter på panelen Layout och väljer en annan palett.

 • Om du vill skapa en anpassad färgpalett klickar du på Skapa från befintlig på panelen Färgpaletter och anger färgerna.

 • Om du vill ändra egenskaperna för bakgrundsfärgen, väljer du först en färgpalett och klickar sedan på Bakgrund. Ange de egenskaper för bakgrundsfärg som du önskar.

 • Om du vill lägga till en bild som bakgrund, klickar du på Bakgrund i rutan Layout. Välj en bild från listan i fältet Bakgrundsbild eller klicka på Välj ny om du vill lägga till en bild från datorn. Ange de bildegenskaper som du vill ha.

Lägg till en rubrik

Sidhuvudet visas längst upp i layouten och kan innehålla viktig information, t.ex. logotyp, företagsnamn och kontaktinformation. Huvudet kan innehålla text, bilder eller båda delarna, och kan struktureras på olika sätt.

 1. Gå till redigeringsläget och klicka i det tomma bandet längst upp i redigeringsfönstret. Panelen Egenskaper för sidhuvud visas i nedre delen av panelen Layout.

  Egenskaper för sidhuvud
  Tomt sidhuvud i en PDF-portfölj

 2. Välj en mall från listan i Egenskaper för sidhuvud.

 3. Klicka i rutorna i sidhuvudfältet om du vill lägga till innehåll. Dubbelklicka om du vill lägga till text, så visas insättningspunkten.

 4. På panelerna för text- och bildegenskaper anger du storlek, bakgrundsfärg, teckensnitt och andra egenskaper.

Ytterligare resurser

Videofilmer om hur du anpassar PDF-portföljer finns i följande resurser:

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy