Du kan justera det synliga sidområdet med beskärningsverktyget och dialogrutan Ställ in sidrutor. Genom att beskära kan du skapa en enhetlig PDF-fil med sidor av olika storlekar.

Beskärning minskar inte filstorleken, eftersom informationen bara döljs och inte tas bort.

Obs!

När du villbeskäraen sida med beskärningsverktyget i Acrobat DC kan du läsa: Beskära PDF-sidor

Beskära en sida med beskärningsverktyget

 1. Välj Verktyg > Sidor > Beskär.

 2. Dra en rektangel på den sida som du vill beskära. Dra vid behov i beskärningsrektangelns hörnhandtag tills sidan är i önskad storlek.
 3. Dubbelklicka i beskärningsrektangeln.

  Dialogrutan Ställ in sidrutor öppnas och där visas beskärningsrektangelns marginalvärden och den sida som ska beskäras. Du kan åsidosätta det beskurna området som du har definierat och göra nya markeringar i dialogrutan innan du klickar på OK.

 4. Ställ in området eller klicka på Alla under Sidintervall för att använda dessa inställningar för ytterligare sidor.
 5. Klicka på OK för att beskära sidan eller sidorna.

Alternativen för Marginalreglage i dialogrutan Ställ in sidrutor

Dialogrutan Ställ in sidrutor innehåller alternativ för att beskära sidor. Alternativen i Marginalreglage är följande:

Visa alla rutor (Acrobat Pro)

Visar den svarta, röda, gröna och blå rektangeln som indikerar CropBox, ArtBox, TrimBox och BleedBox i förhandsgranskningen. När två (eller fler) marginaler sammanfaller visas bara en färgad linje.

CropBox

Definierar innehållsgränsen på en sida när den visas eller skrivs ut.

ArtBox (Acrobat Pro)

Anger sidans innehåll, inklusive tomt utrymme.

TrimBox (Acrobat Pro)

Anger de slutliga måtten på sidan efter trimning.

BleedBox (Acrobat Pro)

Definierar urklippsbanan när sidan skrivs ut professionellt så att papperet kan beskäras och vikas. Utskriftsmärken kan ligga utanför utfallsområdet.

Begränsa proportioner

Låser beskärningsproportionerna så att alla marginaler får samma avstånd.

Ta bort vitt marginalutrymme

Beskär sidan efter bildgränsen. Det här alternativet är användbart om du beskär kanterna på presentationsbilder som sparas som PDF-filer.

Ställ in på noll

Återställer beskärningsmarginalerna till noll.

Återställ markering

Återställer beskärningsmarginalen som markerades med beskärningsverktyget.

Ta bort vitt marginalutrymme

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion > Ställ in sidrutor.
 2. Markera kryssrutan Ta bort vitt marginalutrymme under Marginalreglage.
 3. Ställ in området eller klicka på Alla under Sidintervall för att ta bort vita marginaler för ytterligare sidor.

Ångra beskärning

Att beskära en PDF-fil minskar inte filstorleken eftersom informationen bara döljs och inte tas bort. Genom att återställa sidstorleken kan du återställa sidan och dess innehåll till ursprungligt skick.

 1. Öppna dialogrutan Ställ in sidrutor genom att välja Beskär sidor på alternativmenyn  på panelen Sidminiatyrer i navigeringsrutan.
 2. Klicka på knappen Ange som noll för att återställa marginalerna till måtten för originalsidan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy