Korrigera, uppdatera och förbättra enkelt PDF-filer. Ändra storlek på, flytta eller ersätta bilder, utan att gå tillbaka till det ursprungliga källdokumentet.

Video tutorial: How to edit images in PDF files.

Video tutorial: How to edit images in PDF files.
Lär dig hur du flyttar, ändrar storlek på, roterar, kastar om eller byter ut en bild med den nya panelen Innehållsredigering.
Donna Baker

Placera en bild eller ett objekt i en PDF-fil

 1. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Lägg till bild/bilder 

 2. Leta reda på den fil som du vill använda i dialogrutan Öppna.

 3. Markera bildfilen och klicka på Öppna.

 4. Klicka där du vill placera bilden eller klicka och dra om du vill ändra storlek på bilden när du placerar den.

  En kopia av bildfilen visas på sidan, med samma upplösning som i den ursprungliga filen.

 5. Använd begränsningsramens handtag för att ändra storlek på bilden eller verktygen på panelen Innehållsredigering för att vända, rotera eller beskära bilden.

Flytta eller ändra storlek på en bild eller ett objekt

 1. Välj önskat verktyg beroende på vad du vill flytta:

  Bild

  Välj Verktyg > Innehållsredigering > Redigera text & bilder . När du håller markören över en bild som du kan redigera visas bildikonen i det övre vänstra hörnet.

  Interaktiva objekt

  Om du vill redigera formulärfält, knappar eller andra interaktiva objekt väljer du Verktyg > Interaktiva objekt > Välj objekt-verktyget .

 2. Gör något av följande:
  • Flytta bilden eller objektet genom att dra den/det till önskad plats. Du kan inte dra bilder eller objekt till en annan sida (du kan i stället klippa ut och klistra in dem på en ny sida). Skift-dra i objektet för att begränsa rörelsen uppåt eller nedåt eller åt höger eller vänster.
  • Om du vill ändra storlek på bilden eller objektet markerar du den/det och drar sedan i ett handtag. Skift-dra handtaget för att behålla de ursprungliga proportionerna.

  Obs!

  Om du markerar flera objekt kan du flytta eller ändra storlek på dem tillsammans.

Rotera, vända, beskära eller ersätta en bild

 1. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Redigera text & bilder .

 2. Välj bilden (eller bilderna).
 3. Välj något av följande verktyg under Format på panelen Innehållsredigering:

  Vänd lodrätt

  Vänder bilden lodrätt, längs en vågrät axel.

  Vänd vågrätt

  Vänder bilden vågrätt, längs en lodrät axel.

  Rotera motsols

  Roterar den markerade bilden nittio grader motsols.

  Rotera medsols

  Roterar den markerade bilden nittio grader medsols.

  Beskär bild

  Beskär den markerade bilden. Dra i ett markeringshandtag för att beskära bilden.

  Ersätt bild

  Ersätter den markerade bilden med en bild som du väljer. Leta reda på den nya bilden i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna.

Obs!

Placera pekaren precis utanför ett markeringshandtag om du vill rotera bilden manuellt. När pekaren ändras till en rotationspekare drar du den i önskad rotationsriktning.

Flytta en bild eller ett objekt framför eller bakom andra element

Med alternativen för att ordna kan du flytta en bild eller ett objekt framför eller bakom andra element. Du kan flytta ett objekt en nivå framåt eller bakåt eller skicka det längst fram (överst) eller längst bak (underst) bland elementen på sidan.

 1. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Redigera text & bilder .

 2. Markera objektet (eller objekten).
 3. Högerklicka på objektet (eller objekten) och välj sedan Ordna och önskat alternativ.

  Obs!

  För komplexa sidor, där det är svårt att markera objekt, kan det vara enklare att ändra ordningen med fliken Innehåll. (Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Innehåll.)

Redigera en bild utanför Acrobat

Du kan redigera en bild med ett annat program, till exempel Photoshop, Illustrator eller Microsoft Paint. När du sparar bilden uppdateras PDF-filen automatiskt med ändringarna. Vilka program som visas på menyn Redigera med beror på vad du har installerat och vilken typ av bild du har valt. Du kan också ange vilket program som du vill använda.

 1. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Redigera text & bilder .

 2. Markera bilden eller objektet.

  Obs!

  Markera flera objekt om du vill redigera dem tillsammans i samma fil. Om du vill redigera alla bilder och objekt på sidan högerklickar du på sidan och väljer Markera allt.

 3. Välj den redigerare som du vill använda på menyn Redigera med (under Format på panelen Innehållsredigering). Om du vill välja en annan redigerare än de som visas på menyn väljer du Öppna med, letar reda på programmet och klickar på Öppna.

  Obs!

  Om du får ett meddelande med frågan om du vill konvertera till ICC-profiler, väljer du Konvertera inte. Om bildfönstret visar ett schackrutigt mönster när det öppnas, innebär det att alla bilddata inte kunde läsas.

 4. Gör önskade ändringar i det externa redigeringsprogrammet. Tänk på följande begränsningar:
  • Om du ändrar bildens mått kanske inte bilden justeras korrekt i PDF-dokumentet.
  • Information om genomskinlighet behålls bara för masker som angivits som indexvärden i en indexerad färgrymd.
  • Om du arbetar i Photoshop måste du förenkla bilden.
  • Bildmasker kan inte hanteras.
  • Om du ändrar bildläget medan du redigerar bilden kan du förlora värdefull information som bara kan tillämpas i det ursprungliga läget.
 5. I redigeringsprogrammet väljer du Arkiv > Spara. Objektet uppdateras automatiskt och visas i PDF-dokumentet när du lägger Acrobat överst.

  Obs!

  Om bilden är i ett format som kan hanteras av Photoshop 6.0 eller senare, sparas den redigerade bilden tillbaka i PDF-dokumentet. Men om bilden är i ett format som inte kan hanteras, behandlas den av Photoshop som en allmän PDF-bild och den redigerade bilden sparas på disken i stället för i PDF-dokumentet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy