Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Korrigera, uppdatera och lägg enkelt till text i PDF-filer. Flöda om stycken och korrigera stavfel, utan att gå tillbaka till det ursprungliga källdokumentet. Använd Typewriter för att fylla i icke-interaktiva PDF-formulär eller för att signera PDF-dokument.

Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Redigera text i en PDF-fil

Med verktyget Redigera text och bilder kan du ersätta, redigera och lägga till text i en PDF-fil. Du kan korrigera stavfel, ändra teckensnitt och teckenstorlek, ändra justering, lägga till upphöjd och nedsänkt text samt ändra storlek på text eller stycken.

Klicka på Verktyg i det övre högra hörnet av programfönstret
Klicka på Verktyg i det övre högra hörnet av programfönstret för att hitta panelen Innehållsredigering och verktyget Redigera text och bilder.

Du redigerar en PDF-fil en sida i taget. Om du behöver utföra mer omfattande redigering eller göra globala formateringsändringar i hela dokumentet redigerar du originaldokumentet. Om originalet inte är tillgängligt kan du spara PDF-filen som ett Microsoft Word-dokument eller en PowerPoint-presentation (endast Acrobat Pro). Redigera och skapa sedan om PDF-filen.

Redigera en PDF-fil i Adobe Acrobat XI

Redigera en PDF-fil i Adobe Acrobat XI
Aron Bothman

Redigera eller formatera text i en PDF-fil

När du redigerar text flödas texten i stycket om innanför textrutan för att ge plats åt ändringarna. Varje textruta är självständig, och när du infogar text i ett textblock flyttas inte en intilliggande textruta ned och texten flödar inte heller om till nästa sida.  

 1. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Redigera text & bilder .

  Konturer identifierar den text och de bilder som du kan redigera
  Konturer identifierar den text och de bilder som du kan redigera.

 2. Markera den text som du vill redigera.
 3. Redigera texten genom att göra något av följande:
  • Skriv den nya texten som ska ersätta den markerade texten eller tryck på Delete för att ta bort den.
  • Välj teckensnitt, teckenstorlek och andra formateringsalternativ under Format på panelen Innehållsredigering. Klicka på plustecknet för att expandera panelen och visa de avancerade alternativen: Radavstånd, Teckenavstånd, Vågrät skalning, Streckbredd och Färg.
  Formateringsalternativ
  Formateringsalternativ på panelen Innehållsredigering. Plustecknet visar de avancerade alternativen.

  Obs!

  På grund av juridiska skäl måste du ha köpt ett teckensnitt och installerat det på datorn för att kunna omarbeta text med det teckensnittet.

  Du kan bara redigera text om de teckensnitt som används för texten är installerade på datorn. Om teckensnittet inte finns på datorn, utan är inbäddat i PDF-dokumentet, kan du bara ändra färgen och teckenstorleken. Om teckensnittet inte är installerat eller inbäddat kan du inte redigera texten. 

 4. Klicka utanför markeringen för att avmarkera den och börja om från början.

Lägga till i en numrerad lista eller punktlista

Du kan lägga till objekt i en numrerad lista eller punktlista.

 1. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Redigera text & bilder .

 2. Markera objektet i den numrerade listan eller punktlistan ovanför den punkt där du vill infoga ny text.

 3. Högerklicka på textrutan och välj Lägg till listobjekt på menyn som visas.

  Lägga till ett listobjekt
  Lägg till en listpunkt i en punktlista eller numrerad lista med verktyget Redigera text och bilder.

 4. Markera texten i det nya listobjektet och skriv den nya texten.
 5. Om du vill ändra numret på ett nyligen tillagt listobjekt markerar du numret och skriver det nya numret.
 6. Placera pekaren över markeringsramen för att flytta listobjektet (undvik markeringshandtagen). Dra rutan till den nya platsen när pekaren ändras till en flyttningspekare . Håll ned Skift-tangenten när du drar om du vill bevara justeringen mot de andra listobjekten.

Lägga till ny text i en PDF-fil

Du kan lägga till eller infoga ny text i en PDF-fil med något av de teckensnitt som har installerats på datorn.

 1. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Lägg till text.

  Menyn Verktyg
  Menyn Verktyg finns i det övre högra hörnet av programfönstret.

 2. Dra för att definiera bredden på det textblock som du vill lägga till.
 3. För lodrät text högerklickar du i textrutan och väljer Använd lodrät textriktning.

 4. Välj teckensnitt, teckenstorlek och formateringsalternativ för den nya texten under Format på panelen Innehållsredigering.

 5. Skriv texten.
 6. Dra ett markeringshandtag för att ändra storlek på textrutan.
 7. Placera pekaren över markeringsramen (undvik markeringshandtagen) för att flytta textrutan. Dra rutan till den nya platsen när pekaren ändras till en flyttningspekare . Håll ned Skift-tangenten när du drar om du vill bevara justeringen mot de andra listobjekten.

Lägga till, redigera eller flytta text på icke-interaktiva formulär eller vid signering (verktyget Typewriter)

Företagens egna PDF-versioner av pappersblanketter saknar ibland interaktiva formulärfält (kallas "platta formulär"). Använd verktyget Lägg till text på panelen Signera för att fylla i ej interaktiva formulär eller för att lägga till text i dokument som du måste signera. Text som läggs till med det här verktyget är i själva verket en kommentar och påverkar inte det ursprungliga PDF-dokumentet. (Verktyget Lägg till text kallas ofta skrivmaskinsverktyget. Du använder det för att skriva ”ovanpå” ett formulär, inte för att ändra formuläret.)

Flytta, rotera eller ändra storlek på en textruta

Du kan flytta eller rotera textrutor på en sida. Verktyget Redigera text & bilder visar varje textrutas kontur, så det är tydligt vilken text som påverkas. Redigeringar begränsas till den aktuella sidan. Du kan inte dra ett textblock till en annan sida eller flytta eller rotera enskilda tecken eller ord inom en textruta. Du kan däremot kopiera textrutor och klistra in dem på en annan sida.

När du ändrar storlek på en textruta flödar texten om inom den nya textrutan. Det påverkar inte textens storlek. Information om hur du ändrar teckenstorleken finns i Redigera eller formatera text i en PDF-fil. Precis som med andra textredigeringar gäller storleksändringen bara den aktuella sidan. Texten flödar inte om till nästa sida.

 1. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Redigera text & bilder .

 2. Klicka på den textruta som du vill flytta, rotera eller ändra storlek på.
  En begränsningsram
  En begränsningsram med markeringshandtag omger textrutan som du klickade på.

 3. Gör något av följande:

  Flytta

  Placera pekaren över markeringsramen (undvik markeringshandtagen). Dra rutan till den nya platsen när pekaren ändras till en flyttningspekare . Håll ned Skift-tangenten när du drar för att begränsa rörelsen lodrätt eller vågrätt.

  Flytta

  Rotera

  Placera pekaren precis utanför ett markeringshandtag. När pekaren ändras till en rotationspekare  drar du den i önskad rotationsriktning.

  Rotera

  Ändra storlek

  Placera pekaren över ett markeringshandtag. Dra i handtaget för att ändra storlek på textblocket när pekaren ändras till en pekare för storleksändring .

  Ändra storlek

Obs!

I Reader 10.1.1 och tidigare är verktyget Lägg till text bara tillgängligt när PDF-filens författare uttryckligen har aktiverat det. Om du vill tillåta alla Reader-användare att lägga till text i en PDF-fil (endast Acrobat Pro) öppnar du PDF-filen och väljer Arkiv > Spara som annan > Reader-utökad PDF > Aktivera tillägg av text i PDF-filer.

Lägga till text i ett icke-interaktivt PDF-dokument (platt formulär)

 1. Välj Signera > Jag måste signera > Lägg till text för att öppna verktygsfältet Lägg till text.

  Panelen Signera
  Panelen Signera finns i det övre högra hörnet av programfönstret.

 2. Klicka där du vill lägga till texten.
 3. Välj färg, teckensnitt och teckenstorlek för den text som du vill lägga till i verktygsfältet Lägg till text.
 4. Skriv texten. Tryck på Retur om du vill lägga till en andra rad.

Redigera text i ett icke-interaktivt PDF-dokument (platt formulär)

Om du vill ändra textegenskaperna markerar du den text som du vill redigera. Använd något av följande verktyg i verktygsfältet Lägg till text:

verktygsfältet Lägg till text
Använd verktygsfältet Lägg till text för att ändra textegenskaperna.

 • Om du vill ändra textstorleken klickar du på knappen Minska textstorleken eller Öka textstorleken. Du kan också välja en teckensnittsstorlek på snabbmenyn.
 • Om du vill ändra radavståndet klickar du antingen på Öka radavståndet eller Minska radavståndet.
 • Välj en färg på popup-menyn för textfärg.
 • Välj ett teckensnitt på popup-menyn för teckensnitt.

Flytta eller ändra storlek på text i ett icke-interaktivt PDF-dokument (platt formulär)

Om du vill flytta eller ändra storlek på ett textblock väljer du Kommentar > Kommentarlista. Klicka på kommentaren som innehåller den text du vill flytta eller ändra storlek på i kommentarlistan. Dra textblocket eller ett av dess hörn när markeringsramen visas.

Avsluta redigeringsläget

Klicka på markerings- eller panoreringsverktyget för att avsluta redigeringsläget i Acrobat.

exit_edit_mode

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy