Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Konvertera PDF-filer till Word, RTF, kalkylblad, PowerPoint eller andra format

Du kan exportera eller konvertera en eller flera PDF-filer till olika filformat, bland annat Microsoft Word, Excel och PowerPoint. De tillgängliga formaten inkluderar både text- och bildformat. (Du hittar en fullständig lista över konverteringsalternativ i Filformatalternativ.)

Obs!

Du kan inte exportera PDF-portföljer, eller PDF-filerna inuti dem, till andra filformat.

Från en expert: Så här konverterar du PDF-filer till Microsoft Word, Excel eller PowerPoint

Från en expert: Så här konverterar du PDF-filer till Microsoft Word, Excel eller PowerPoint
Steve Gottwals

 1. Välj Arkiv > Spara som annan > [typ] > [version] och välj ett filformat.

  Välj Arkiv > Spara som annan > [typ] > [version] och välj ett filformat
  Välj Spara som annan på Arkiv-menyn om du vill exportera PDF-filen till ett annat format.

  Obs!

  Välj Arkiv > Spara som annan > Fler alternativ för att komma åt ytterligare exportalternativ, till exempel oformaterad text, RTF-format och tillgänglig text.

  Obs!

  Varje sida sparas som en separat fil när du sparar en PDF-fil i ett bildformat.

 2. Du kan också ange konverteringsalternativ genom att klicka på Inställningar. (Om knappen Inställningar inte är tillgänglig finns inga alternativ för det format som du har valt.) Klicka på OK om du vill använda inställningarna. Konverteringsinställningar kan också redigeras på panelen Konvertera från PDF i dialogrutan Inställningar.

 3. Klicka på Spara för att exportera PDF-filen till det valda filformatet.

  Som standard används källfilens namn med det nya filtillägget, och den exporterade filen sparas i samma mapp som källfilen.

  Obs!

  Varje sida sparas som en separat fil när du sparar en PDF-fil i ett bildformat, och sidnumret läggs till i filnamnet för varje fil.

 1. Välj Arkiv > Export > Exportera flera filer.
 2. Klicka på Lägg till filer, välj Lägg till filer eller Lägg till öppna filer och välj filerna.
 3. Stäng dialogrutan Lägg till filer genom att klicka på OK.
 4. Ange en mapp, ett filnamn och ett utdataformat i dialogrutan Utdataalternativ.

Konverteringsalternativ

Du kan konfigurera konverteringsalternativen innan du sparar filen. Som standard används de konverteringsalternativ som anges under Inställningar. 

 1. Välj Acrobat > Inställningar > Konvertera från PDF.
 2. Välj ett format i listan Konverterar från PDF och klicka sedan på Redigera inställningar.
 3. Välj konverteringsinställningar och klicka sedan på OK.

Exportera bilder i en PDF-fil till ett annat format

Utöver att spara alla sidor (all text, alla bilder och vektorobjekt på en sida) till ett bildformat med kommandot Arkiv > Spara som annan kan du exportera varje bild i en PDF-fil till ett bildformat.

Obs!

Du kan exportera rasterbilder, men inte vektorobjekt.

 1. Välj Verktyg > Dokumentbearbetning > Exportera alla bilder.
  Välj Verktyg > Dokumentbearbetning > Exportera alla bilder
  Välj Exportera alla bilder på panelen Dokumentbearbetning.

  Obs!

  Som standard visas inte Dokumentbearbetning i verktygsrutan. Om du vill visa den väljer du den på Alternativ-menyn i det övre högra hörnet av verktygsrutan.

 2. I dialogrutan Exportera alla bilder som, väljer du ett filformat för bilderna.

  Som standard använder exporterade bildfiler källfilens namn.

  Välj det format i vilket du vill spara de exporterade bilderna i Acrobat
  Välj det format i vilket du vill spara de exporterade bilderna i Acrobat.

 3. Välj Inställningar.
 4. I dialogrutan Exportera alla bilder som inställningar väljer du filinställningarna, färghantering och konverteringsinställningar för filtypen.
 5. Markera den minsta storleken för den bild som ska hämtas i Utelämna bilder som är mindre än. Markera Ingen gräns om du vill hämta alla bilder.
 6. Klicka på OK. Klicka på Spara eller OK i dialogrutan Exportera alla bilder som.

Exportera markeringar från en PDF-fil till ett annat format

Om du endast behöver en del av PDF-filen i ett annat format behöver du inte konvertera hela filen för att därefter extrahera det relevanta innehållet. Du kan markera text i en PDF-fil och spara den i något av de format som stöds: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML och CSV.

 1. Använd markeringsverktyget för att markera det innehåll som ska sparas.
 2. Högerklicka på den markerade texten och välj Exportera markering som.

  Exportera markerad text
  Högerklicka på den markerade texten och välj Exportera markering som på popup-menyn.

 3. Välj ett format i listan Format och klicka på Spara.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy