Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Med Acrobat och Reader kan du justera programbeteende så att JavaScript körs på den önskade skyddsnivån. Detta bidrar till att begränsa programåtkomst till JavaScript API:er och isolerar arbetsflöden som inte kräver JavaScript API:er.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Adobe Reader > Inställningar (Mac OS).

 2. Välj JavaScript från kategorierna till vänster.

 3. På panelen JavaScript-skydd ställer du in alternativ för att hantera JavaScript efter behov.

  Aktivera Acrobat JavaScript

  Avmarkera om du vill inaktivera JavaScript helt eller begränsa JavaScript i API:er.

  Aktivera JavaScript-körningsbehörighet för menykommandon

  Aktiverar körning av JavaScript när du klickar på menykommandon. När alternativet är inaktiverat kan du köra privilegierade JavaScript-anrop från menyn. Körning av obehöriga JavaScript-anrop genom menykommandon blockeras inte, oavsett om den här kryssrutan har markerats eller inte.

  Aktivera skyddsprofil för globala objekt

  Tillåter JavaScript globalt i API:er eller litar på specifika dokument som innehåller JavaScript-skript.

Du kan också hantera JavaScript-körning genom att ändra i systemets registerinställningar.

Mer information finns i Programsäkerhetsguidenwww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_se.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy