Vanliga kortkommandon som du kan använda med Windows hittar du på http://support.microsoft.com/sv-se/kb/126449.

Tangenter för att välja verktyg

Om du vill aktivera åtkomst av kortkommandon med en enskild tangent öppnar du dialogrutan Inställningar och markerar alternativet Använd enskilda piltangenter under Allmänt för att komma åt verktyg.

Verktyg

Windows/UNIX-åtgärd

Åtgärd i Mac OS

Handverktyget

H

H

Tillfälligt välja handverktyget

Blanksteg

Blanksteg

Markeringsverktyg

V

V

Verktyget Markering zoomning

Z

Z

Bläddra mellan zoomningsverktygen: Markering zoomning, Dynamisk zoomning, Lupp

Skift+Z

Skift+Z

Välj tillfälligt verktyget för dynamisk zoomning (när verktyget Markering zoomning har valts)

Skift

Skift

Zooma ut tillfälligt (när verktyget Markering zoomning har valts)

Ctrl

Alternativ

Välj verktyget Zooma in tillfälligt

Ctrl+Blanksteg

Blanksteg+Kommando

Objektmarkeringsverktyget

R

R

Verktyget Redigera objekt

O

O

Ange/avsluta formulärredigering

A

A

Beskärningsverktyget

C

C

Länkverktyget

L

L

Textfältsverktyget

F

F

Bläddra bland verktygen i formulärredigeringsläget: Textfält, Kryssruta, Alternativknapp, Listruta, Nedrullningsbar listruta, Knapp, Digital signatur, Streckkod

Skift+F

Skift+F

3D-verktyget

M

M

Bläddra bland multimediaverktygen: Flash, Video

Skift+M

Skift+M

Verktyget Redigera dokumenttext

D

D

Bortredigering

J

J

Gå igenom slutredigeringsverktygen: slutredigeringsverktyget för text, slutredigering läsordning, slutredigering av objekt

Skift+T

Skift+T

JavaScript-felsökning

Ctrl+J

Kommando+J

Verktyget Infoga tomma sidor

Skift+Ctrl+T

Skift+Kommando+T

Infoga filer

Ctrl+Skift+I

Ta bort sidor

Ctrl+Skift+D

Öppna Förhandsgranska utdata

~

~

Slutredigeringsverktyget för läsordning (eller, om det redan är valt, återställ fokus till dialogrutan)

Skift+Ctrl+U

Skift+Kommando+U

Kortkommandon för kommentarer

Välj alternativet Använd enskilda piltangenter för att komma åt verktyg i Allmänna inställningar om du vill aktivera åtkomst av kortkommandon med en enskild tangent.

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

Åtgärd i Mac OS

Anteckningsverktyget

S

S

Verktyget Textredigeringar

E

E

Stämpelverktyget

K

K

Aktuellt markeringsverktyg

U

U

Bläddra bland färgmarkeringsverktygen: Färgmarkering, Stryk under text, Stryk över text

Skift+U (endast Windows)

Skift+U

Aktuellt verktyg för ritmarkeringar

D

D

Bläddra bland verktygen för ritmarkering: Moln, Pil, Linje, Rektangel, Oval, Polygonlinje, Polygon, Blyertspennan, Radergummit

Skift+D (endast Windows)

Skift+D

Molnverktyget

Q (endast Windows)

Q

Textruteverktyget

X

X

Aktuellt verktyg för stämpel eller bifoga

J

J

Bläddra bland verktygen för Stämpel, Bifoga fil, Spela in ljudkommentar

Skift+J

Skift+J

Flytta fokus till nästa kommentar eller formulärfält

Tabb

Tabb

Flytta fokus till föregående kommentar eller formulärfält

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Öppna snabbfönstret (eller textfältet i kommentarlistan) för att kommentera det som är i fokus

Retur

Retur

Stäng snabbfönstret (eller textfältet i kommentarlistan) för att kommentera det som är i fokus

Esc

Esc

Tangenter för navigering i en PDF-fil

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

Åtgärd i Mac OS

Föregående skärm

Page Up eller Skift+Retur

Page Up eller Skift+Retur

Nästa skärm

PgDn eller Retur

PgDn eller Retur

Första sidan

Home eller Skift+Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+uppil

Home eller Skift+Kommando+Uppil

Sista sidan

End eller Skift+Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+nedpil

End eller Skift+Kommando+Nedpil

Föregående sida

Vänsterpil eller Ctrl+Page Up

Vänsterpil eller Kommando+Page Up

Nästa sida

Högerpil eller Ctrl+Page Down

Högerpil eller Kommando+Page Down

Föregående öppna dokument

Ctrl+F6 (UNIX)

Kommando+F6

Nästa öppna dokument

Skift+Ctrl+F6 (UNIX)

Skift+Kommando+F6

Bläddra uppåt

Uppil

Uppil

Bläddra nedåt

Nedpil

Nedpil

Bläddra (när handverktyget har valts)

Blanksteg

Blanksteg

Zooma in

Ctrl+motsvarande tecken

Kommando+motsvarande tecken

Zooma ut

Ctrl+bindestreck

Kommando+bindestreck

Tangenter för arbete med PDF-portföljer

Dessa tangenter är tillgängliga i fillistan i informationsrutan.

Resultat

Åtgärd i Windows

Åtgärd i Mac OS

Flytta framåt eller bakåt mellan den aktuella kolumnrubriken markerad för sortering, aktuell rad i fokus samt knappen Gå tillbaka i en mapp

Tabb eller Skift+Tabb

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta fokus till nästa eller föregående rad i fillistan till vänster

Uppil eller nedpil

Uppil eller nedpil

Väljer nästa eller föregående kolumnrubrik för sortering

Vänsterpil eller högerpil

Vänsterpil eller högerpil

Går upp en nivå i mappen om den trycks ned i fillistan

Backsteg

Ta bort

Klicka på Gå tillbaka i en mapp om fokus är på knappen.

Retur eller blanksteg

Retur eller blanksteg

Navigerar till en underordnad mapp om den trycks ned i en rad i en fillista som representerar en underordnad mapp, eller öppnar en bifogad fil i förhandsgranskningsläget.

Retur

Retur

Flyttar till den första eller sista raden om den är i fillistan

Home eller End

Home eller End

Går till nästa eller sista radgrupp om du befinner dig i en fillista för att anpassa till skärmen

Page Down eller Page Up

Page Down eller Page Up

Markera eller avmarkera alla filer

Ctrl+A eller Skift+Ctrl+A

Kommando+A eller Skift+Kommando+A

Lägg till raden nedanför eller ovanför den valda raden till markeringen i en fillista

Skift+uppil eller Skift+nedpil

Skift+uppil eller Skift+nedpil

Ändra om raden med fokus är med i urvalet

Ctrl+Blanksteg

Kommando+Blanksteg

Flytta fokus upp eller ned en rad utan att ändra urvalet

Ctrl+uppil eller Ctrl+nedpil

Kommando+uppil eller Kommando+nedpil

Invertera sorteringsordningen när fokus är på kolumnrubriken

Blanksteg

Blanksteg

Tangenter för navigering i åtgärdspaneler

Resultat

Åtgärd i Windows

Åtgärd i Mac OS

Flytta fokus till nästa objekt i fråga om dokumentrutan, åtgärdsrutor, meddelandefältet och navigeringsfältet

F6

F6

Flytta fokus till föregående objekt i fråga om dokumentrutan, åtgärdsrutor, meddelandefältet och navigeringsfältet

Skift+F6

Skift+F6

Flytta fokus till nästa panel i åtgärdsrutan

Ctrl+tabb

Kommando+Tabb

Flytta fokus till föregående panel i åtgärdsrutan

Ctrl+Skift+Tabb

Kommando+Skift+Tabb

Navigera till nästa panel och panelkontroll inom en öppen åtgärdsruta

Tabb

Tabb

Navigera till föregående panel och panelkontroll inom en öppen åtgärdsruta

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Navigera till nästa kommandoknapp inom en panel

Nedpil

Nedpil

Navigera till föregående kommandoknapp inom en panel

Uppil

Uppil

Visa eller dölj panelen i fokus (tryck på F6 för att flytta fokus till panelen Verktyg och använd sedan tabbtangenten för att komma till önskad panel)

Blanksteg eller Retur

Vänsterpil eller högerpil

Blanksteg eller Retur

Vänsterpil eller högerpil

Öppna eller stäng åtgärdsrutan

Skift+F4

Skift+F4

Stäng rutan som visar uppgifter i en åtgärd

Ctrl+skift+F4

Ctrl+skift+F4

Öppna menyn och flytta fokus till det första menyalternativet när ett kommando med en underordnad meny eller ett element på en underordnad meny med snabbmeny har fokus

Blanksteg eller Retur

Blanksteg eller Retur

Flytta tillbaka fokus till en överordnad kommandoknapp med en underordnad meny eller ett element på en underordnad meny med snabbmeny

Esc

Esc

Kör det kommando som är i fokus

Blanksteg eller Retur

Blanksteg eller Retur

Navigera till nästa objekt på den aktiva panelen i dialogrutorna Skapa ny åtgärd, Redigera åtgärd, Skapa ny verktygsuppsättning och Redigera verktygsuppsättning

Tabb

Tabb

Navigera till föregående objekt på den aktiva panelen i dialogrutorna Skapa ny åtgärd, Redigera åtgärd, Skapa ny verktygsuppsättning och Redigera verktygsuppsättning

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Tangenter för allmän navigering

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

Åtgärd i Mac OS

Flytta fokus till menyer (Windows, UNIX); expandera det första menyalternativet (UNIX)

F10

Ctrl+F2

Flytta fokus till verktygsfältet i webbläsaren och program

Skift+F8

Skift+F8

Flytta till nästa öppna dokument (när dokumentfönstret är i fokus)

Ctrl+F6

Kommando+F6

Flytta till tidigare öppnat dokument (när dokumentfönstret är i fokus)

Ctrl+skift+F6

Kommando+skift+F6

Stäng aktuellt dokument

Ctrl+F4

Kommando+F4

Stäng alla öppna dokument

Inte tillgängligt

Kommado+alternativ+W

Flytta fokus till nästa kommentar, länk eller formulärfält i dokumentfönstret

Tabb

Tabb

Flytta fokus till dokumentfönstret

F5

F5

Flytta fokus till föregående kommentar, länk eller formulärfält i dokumentfönstret

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Aktivera valt verktyg, objekt (t.ex. ett filmklipp eller ett bokmärke) eller kommando

Blanksteg eller Retur

Blanksteg eller retur

Öppna snabbmeny

Skift+F10

Ctrl+klicka

Stänga snabbmeny

F10

Esc

Återgå till handverktyget eller markeringsverktyget

Esc

Esc

Flytta fokus till nästa flik i en flikindelad dialogruta

Ctrl+tabb

Inte tillgängligt

Flytta till föregående sökresultat och markera det i dokumentet

Skift+F3

Inte tillgängligt

Flytta till nästa sökresultat och markera det i dokumentet

F3

F3

Söker igenom tidigare dokument (med sökresultat som visar flera filer)

Alt+skift+vänsterpil (enbart Windows)

Kommando+skift+vänsterpil

Söker igenom nästa dokument (med sökresultat som visar flera filer)

Alt+skift+högerpil (enbart Windows)

Kommando+skift+högerpil

Markera text (när markeringsverktyget är valt)

Skift+piltangenter

Skift+piltangenter

Markera nästa ord eller avmarkera föregående ord (när markeringsverktyget är valt)

Skift+Ctrl+högerpil eller vänsterpil

Inte tillgängligt

Tangenter för att arbeta med navigeringspaneler

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

Åtgärd i Mac OS

Öppna och flytta fokus till navigeringsrutan

Ctrl+skift+F5

Kommando+skift+F5

Flytta fokus mellan dokumentet, meddelandefältet och navigeringspaneler

F6

F6

Flytta fokus till föregående ruta eller panel

Skift+F6

Skift+F6

Flytta mellan elementen i aktiv navigerigsruta

Tabb

Tabb

Flytta till föregående eller nästa navigeringspanel och gör den aktiv (när fokus är på panelknappen)

Uppil eller nedpil

Uppil eller nedpil

Flytta till nästa navigeringspanel och gör den aktiv (när fokus är någonstans i navigeringsrutan)

Ctrl+tabb

Inte tillgängligt

Expandera det aktuella bokmärket (med fokus på panelen Bokmärken)

Högerpil eller Skift+plustecknet (+)

Högerpil eller Skift+plustecknet (+)

Komprimera det aktuella bokmärket (med fokus på panelen Bokmärken)

Vänsterpil eller minustecknet (-)

Vänsterpil eller minustecknet (-)

Expandera alla bokmärken

Skift+*

Skift+*

Komprimera valt bokmärke

Snedstreck (/)

Snedstreck (/)

Flytta fokus till nästa objekt på en navigeringspanel

Nedpil

Nedpil

Flytta fokus till föregående objekt på en navigeringspanel

Uppil

Uppil

Tangenter för att navigera i hjälpfönstret

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

Åtgärd i Mac OS

Öppna hjälpfönstret

F1

F1 eller Kommando+?

Stänga hjälpfönstret

Ctrl+W (enbart Windows) eller Alt+F4

Kommando+W

Flytta bakåt till tidigare öppnat avsnitt

Alt+vänsterpil

Kommando+Vänsterpil

Flytta framåt till nästa avsnitt

Alt+högerpil

Kommando+högerpil

Flytta till nästa ruta

Ctrl+tabb

Se hjälpen till din standardwebbläsare.

Flytta till föregående ruta

Skift+Ctrl+Tabb

Se hjälpen till din standardwebbläsare.

Flytta fokus till nästa länk i en ruta

Tabb

Inte tillgängligt

Flytta fokus till föregående länk i en ruta

Skift+Tabb

Inte tillgängligt

Aktivera markerad länk

Retur

Inte tillgängligt

Skriv ut hjälpavsnitt

Ctrl+P

Kommando+P

Tangenter för tillgänglighet

Resultat

Åtgärd i Windows

Åtgärd i Mac OS

Ändra läsinställningar för det aktuella dokumentet

Skift+Ctrl+5

Skift+Kommando+5

Omforma en taggad PDF-fil och returnera till ej flödesomformad vy

Ctrl+4

Kommando+4

Aktivera eller inaktivera uppläsningsfunktionen

Skift+Ctrl+Y

Skift+Kommando+Y

Läs upp enbart den aktiva sidan

Skift+Ctrl+V

Skift+Kommando+V

Läs upp från den aktuella sidan till slutet av dokumentet

Skift+Ctrl+B

Skift+Kommando+B

Pausa uppläsning

Skift+Ctrl+C

Skift+Kommando+C

Stoppa uppläsning

Skift+Ctrl+E

Skift+Kommando+E

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy