Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Skapa kopplade PDF-filer

Kombinera de flesta filtyper, även medieinnehåll, till en organiserad PDF-fil. Du kan slå samman Word-, Excel-, PowerPoint-, ljud-, video- och webbsidesfiler, samt befintliga PDF-filer. Med Acrobat kan du förhandsgranska och ordna dokumenten och sidorna innan du skapar filen. Du kan ta bort oönskade sidor och flytta enskilda sidor från ett dokument till var som helst mellan sidorna som slås samman. Acrobat konverterar sidorna för de olika filerna till sekventiella sidor i en enskild PDF-fil.

Obs!

Du kan inte skapa sammanslagna filer med Adobe Reader-programmet.

 1. Välj Verktyg > Sidor > Kombinera filer till PDF.

  I dialogrutan Kombinera filer kan du arbeta i två olika vyer:

  Miniatyrvy

  Visar en förhandsgranskning av sidorna. Används för att snabbt ordna om dokument och sidor genom att dra miniatyrbilderna.

  Listvy

  Här visas information om varje fil. Här kan du sortera filerna utifrån något av fälten, till exempel namn, storlek eller ändringsdatum.

 2. Dra filer eller e-postmeddelanden direkt till dialogrutan Kombinera filer. Du kan även välja ett alternativ på menyn Lägg till filer. Du kan lägga till en mapp med filer, en webbsida, öppna filer, objekt i urklipp, sidor från en skanner eller en fil som du tidigare kombinerat (Återanvänd filer).
  Miniatyrbildsvisning i dialogrutan Kombinera filer
  I miniatyrvyn i dialogrutan Kombinera filer kan du dra och släppa dokument och ordna om sidorna.

  A. Knappar för miniatyr- och listvyer B. Reglage för att ändra storlek på miniatyrbilder C. Knappar för ångra och göra om D. Knappen Ta bort markerade objekt E. Plustecken visar alla sidor i ett dokument 

  Obs!

  Filer läggs inte till om du lägger till en mapp som innehåller filer som Acrobat inte stöder för PDF-konvertering.

 3. Gör något av följande vid behov:

  Ordna om sidor

  I miniatyrvyn drar och släpper du filen eller sidan till/på en plats. När du drar flyttas ett blått fält mellan sidorna eller dokumenten för att ange den aktuella positionen.

  Visa sidor i flersidig fil

  Klicka i miniatyrvyn på plustecknet intill filnamnet. När de är synliga kan du flytta enskilda sidor fritt mellan andra sidor och dokument. Dubbelklicka på en sida för att stänga den flersidiga filen.

  Förhandsgranska sidor

  Håll markören över sidan i miniatyrbildsvyn och dubbelklicka sedan på zoomningsikonen.

  Ta bort sidor

  Markera i miniatyrvyn den eller de sidor som du vill ta bort och klicka sedan på knappen Ta bort markerade objekt .

  Sortera filer

  Klicka i listvyn på kolumnnamnet som du vill sortera efter. Klicka en gång till om du vill sortera i omvänd ordning. Den ordning i vilken filerna ligger i listan återspeglar ordningen för filerna i den kombinerade PDF-filen. Vid en sortering ordnas sidorna om i den kombinerade PDF-filen.

  Flytta filer uppåt eller nedåt i listan

  Markera i listvyn filen eller filerna som du vill flytta. Klicka sedan på knappen Flytta upp eller Flytta ned .

 4. Klicka på Alternativ och välj ett av filstorleksalternativen för den konverterade filen:

  Mindre filstorlek

  Minskar stora bilder till skärmupplösningen och komprimerar dem till JPEG av låg kvalitet. Passar för visning på skärmen, e-post och Internet.

  Obs! Om någon av källfilerna redan är en PDF-fil tillämpar alternativet Mindre filstorlek funktionen Minska filstorlek på dessa filer. Funktionen Minska filstorlek tillämpas inte om du väljer något av alternativen Standardfilstorlek eller Större filstorlek.

  Standardfilstorlek

  Skapar PDF-filer som passar för visning och utskrift av affärsdokument.

  Större filstorlek

  Använder konverteringsförinställningen Högkvalitetsutskrift.

 5. Ange i dialogrutan Alternativ konverteringsinställningarna efter behov och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på Kombinera filer när du är klar med att ordna om sidorna.

  En statusdialogruta visar hur filkonverteringen fortskrider. Vissa källprogram startas och stängas automatiskt.

Infoga en PDF i en annan

 1. Öppna den PDF-fil som fungerar som bas för den kombinerade filen.
 2. Välj Verktyg > Sidor > Infoga från fil.
 3. Markera PDF-dokumentet.
 4. Ange var dokumentet ska infogas (före eller efter den första eller sista sidan, eller på en angiven sida) i dialogrutan Infoga sidor. Klicka på OK.
 5. Välj Spara som och ange ett nytt namn för den sammanfogade PDF-filen om du vill lämna den ursprungliga PDF-filen intakt som en separat fil.

Obs!

Du kan lägga till en befintlig fil till en öppen PDF. Dra filikonen direkt till panelen Sidminiatyrer i navigeringsrutan.

Infoga ett urklipp i en PDF-fil (Windows)

Du kan infoga en eller flera sidor med utvalt innehåll som kopierats från valfritt program till en befintlig PDF.

 1. Öppna det dokument som innehåller det innehåll som du vill lägga till. Markera innehållet och kopiera därefter markeringen (i de flesta program genom att välja Redigera > Kopiera fil till Urklipp).
 2. Öppna den PDF-fil som fungerar som bas för den kombinerade filen.
 3. Välj Verktyg > Sidor > Fler infogningsalternativ > Infoga från Urklipp.
 4. Ange var avsnittet ska infogas (före eller efter den första eller sista sidan, eller på en angiven sida) i dialogrutan Infoga sidor. Klicka på OK.
 5. Välj Spara som och ange ett nytt namn för den sammanfogade PDF-filen om du vill lämna den ursprungliga PDF-filen intakt som en separat fil.

Placera PDF-filer som länkade filer i andra dokument

Du kan infoga PDF-filer i andra typer av filer som har stöd för OLE (Object Linking and Embedding), till exempel InDesign®- eller Word-filer. Dessa filer kallas OLE-behållardokument. Om du senare redigerar det ursprungliga PDF-dokumentet uppdateras den inbäddade filen i behållardokumentet av behållarprogrammets OLE-funktioner, så att ändringarna återspeglas.

 1. Gör något av följande:
  • Välj kommandot Infoga objekt eller Infoga hyperlänk i OLE-behållarprogrammet.

  • (Windows) Välj Redigera > Kopiera fil till Urklipp i Acrobat och välj sedan Klistra in special i behållarprogrammet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy