Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Vilket är det bästa sättet att skapa en PDF-fil på?

Du skapar en PDF genom att konvertera andra dokument och resurser till PDF-format (Portable Document Format). Du kan vanligtvis välja bland flera metoder för att skapa PDF-filer, beroende på vilken typ av fil du utgår ifrån och vilka krav du har på PDF-filen.

Du kan skapa PDF-filer från dokument som har skrivits ut på papper, Microsoft Word-dokument, InDesign®-filer och digitala bilder, bara för att ta några exempel. Olika typer av källor har olika verktyg tillgängliga för att utföra PDF-konverteringen. I många program kan du skapa PDF-filer genom att välja Adobe PDF-skrivaren i dialogrutan Skriv ut.

Om en fil är öppen i tillhörande redigeringsprogram (om t.ex. ett kalkylblad är öppet i Microsoft Excel) kan du oftast konvertera filen till en PDF-fil utan att öppna Adobe Acrobat XI. Om Acrobat redan är öppet behöver du inte använda redigeringsprogrammet för att konvertera filen till en PDF.

Varje PDF är ett exempel på avvägning mellan effektivitet (liten filstorlek) och kvalitet (som upplösning och färg). När balansen mellan dessa är viktig för det du vill göra, vill du antagligen använda en metod som erbjuder olika konverteringsalternativ.

Du kan t ex dra filer till Acrobat-ikonen för att skapa PDF-filer. I det här fallet tillämpar Acrobat de senast använda konverteringsinställningarna utan att ge tillgång till dessa inställningar. Om du vill ha mer kontroll över processen måste du använda en annan metod.

Ytterligare resurser

Metoder för att skapa PDF-filer efter filtyp

Använd listorna nedan för att se vilka metoder som är tillgängliga för de olika typerna av filer.

De flesta filer

De här metoderna kan användas för dokument oc bilder i nästan alla filformat.

Menyn Skapa

Genom att välja PDF från fil i Acrobat.

Adobe PDF-skrivare

I dialogrutan Skriv ut i de flesta program.

Dra och släppa

På skrivbordet eller från en mapp.

Snabbmeny

Genom att högerklicka på skrivbordet eller i en mapp.

Pappersdokument

Kräver en skanner och en papperskopia av dokumentet.

Menyn Skapa

Genom att välja PDF från skanner. Eller genom att välja PDF från fil för tidigare skannade pappersdokument.

Microsoft Office-dokument

PDFMaker (endast Windows)

I Acrobat PDFMaker-verktygsfältet och på menyn Adobe PDF i redigeringsprogrammet. På menyfliken Acrobat eller Adobe PDF för Microsoft Office 2007 eller senare.

Spara som Adobe PDF (Mac OS)

Välj Arkiv > Skriv ut > PDF > Adobe PDF i det redigeringsprogram du använder.

Adobe PDF-skrivare (endast Windows)

I dialogrutan Skriv ut i redigeringsprogrammet.

Dra och släppa

På skrivbordet eller från en mapp.

Snabbmeny (endast Windows)

Genom att högerklicka på skrivbordet eller i en mapp.

E-postmeddelanden

PDFMaker (endast Windows)

Genom att klicka på knapparna i verktygsfältet Acrobat PDFMaker i Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Genom att välja kommandon på menyn Adobe PDF (Outlook) eller på menyn Åtgärder (Lotus Notes).

Adobe PDF-skrivare (endast Windows)

I dialogrutan Skriv ut i e-postprogrammet. Skapar en PDF-fil (inte en PDF-portfölj).

Snabbmeny (Outlook 2007 eller senare)

Genom att högerklicka på en e-postmapp eller ett urval meddelanden.

Webbsidor

Menyn Skapa

Genom att välja PDF från webbsida i Acrobat.

PDFMaker (endast Windows)

I Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox, eller under redigering i ett webbredigeringsprogram som stöder PDFMaker, t ex Word. I verktygsfältet Acrobat PDFMaker och på menyn Adobe PDF.

Adobe PDF-skrivare (Windows 7)

I dialogrutan Skriv ut, i en webbläsare eller om du redigerar i ett webbredigeringsprogram som Word.

Dra och släppa

Genom att dra HTML-filen på skrivbordet eller från en mapp.

Snabbmeny (HTML-filer)

Genom att högerklicka på HTML-filen på skrivbordet eller i en mapp.

Innehåll som kopierats till Urklipp

Menyn Skapa

Genom att välja PDF från Urklipp i Acrobat.

AutoCAD-filer (endast Acrobat Pro för Windows)

Menyn Skapa

Genom att välja PDF från fil i Acrobat.

PDFMaker

I verktygsfältet Acrobat PDFMaker och på menyn Adobe PDF i AutoCAD.

Adobe PDF-skrivare

I dialogrutan Skriv ut i AutoCAD.

Dra och släppa

På skrivbordet eller från en mapp.

Snabbmeny

Genom att högerklicka på skrivbordet eller i en mapp.

PostScript- och EPS-filer

Dra och släppa

Genom att dra till Acrobat Distiller-ikonen eller till Acrobat Distiller®-fönstret från skrivbordet eller från en mapp.

Dubbelklicka

(Enbart PostScript®-filer) På skrivbordet eller i en mapp.

Kommandot Öppna

På Arkiv-menyn i Acrobat Distiller.

Menyn Skapa

Genom att välja PDF från fil i Acrobat.

Snabbmeny

Genom att högerklicka på skrivbordet eller i en mapp.

3D-filer (Acrobat Pro)

Menyn Skapa

Genom att välja PDF från fil i Acrobat Pro.

Dra och släppa

På skrivbordet eller från en mapp.

Adobe Presenter-bildspel

Adobe PDF

Välj Adobe Presenter > Publicera i Microsoft PowerPoint.

Väga filstorlek mot kvalitet för PDF-filer

Du kan välja olika inställningar för att din PDF-fil ska uppvisa den bästa balansen mellan filstorlek, upplösning, överensstämmelse med specifika standarder och andra faktorer. Vilka inställningar du väljer beror på vilka mål du har för PDF-filen som du skapar. En PDF som t ex är avsedd för kommersiellt tryck av hög kvalitet kräver andra inställningar än en PDF som bara ska läsas på skärmen och snabbt ska kunna hämtas via Internet.

När du har valt inställningar gäller dessa för PDFMaker, Acrobat och Acrobat Distiller. Vissa inställningar är dock begränsade till speciella sammanhang eller filtyper. PDFMaker-alternativen kan t ex variera för olika typer av Microsoft Office-program.

Smidigast är att välja en av de förinställda konverteringsalternativen som är tillgängliga i Acrobat. Du kan även skapa, definiera, spara och återanvända egna förinställningar som passar dina specifika behov.

När det gäller skannade dokument kan du välja Identifiera färgläge automatiskt eller välja bland flera förinställda skannerinställningar som är optimerade för att skanna dokument i färg eller svartvitt. Du kan ändra dessa förinställningar eller använda dina egna anpassade skanningsinställningar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy