Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Om PDF-portföljer

En PDF-portfölj innehåller flera filer som kopplats ihop till en integrerad PDF-enhet. Filerna i en PDF-portfölj kan vara av olika filtyper och kan ha skapats i olika program. En PDF-portfölj kan t ex innehålla textdokument, e-postmeddelanden, kalkylblad, CAD-ritningar och PowerPoint-presentationer. Originalfilerna behåller sina individuella identiteter, men samlas i en PDF-portföljfil. Du kan öppna, läsa, redigera och formatera varje komponentfil oberoende av de övriga filerna i PDF-portföljen.

Obs!

Användare av Acrobat Standard och Adobe Reader® kan inte skapa PDF-portföljer eller redigera layout, färger, sidhuvuden osv.

Beroende på omständigheterna kan PDF-portföljer ge flera fördelar framför att sammanfoga flera filer till en enda PDF-fil:

Layouter och teman (Acrobat Pro)

Anpassa din PDF-portfölj med unika layouter och visuella teman. Färgpaletter och bakgrunder ökar det visuella intresset.

Lägga till och ta bort

Det är lätt att lägga till och ta bort filer utan att du behöver leta reda på och markera alla sidor som kommer från just den filen.

Förhandsgranska

Du kan snabbt förhandsgranska komponentfiler utan att behöva öppna dem i deras ursprungliga program.

Redigera

Ändra enskilda filer i PDF-portföljen, utan att det påverkar övriga filer. Du kan t.ex. numrera om sidorna i ett dokument utan att behöva numrera om de övriga dokumenten i PDF-portföljen. Du kan också redigera icke-PDF-filer i de program där de har skapats inifrån PDF-portföljen. Alla ändringar du gör sparas i filen i PDF-portföljen.

Distribuera

Dela en PDF-portfölj med andra och var säker på att de får alla ingående delar. Publicera en PDF-portfölj på en webbplats där andra kan se den.

Sortera

Sortera komponentfilerna efter kategorier som du kan lägga till, ta bort, dölja eller anpassa. Du sorterar helt enkelt listan genom att klicka på en kolumnrubrik.

Ordna om

Ändra filernas inbördes ordning genom att dra dem. Du kan sedan definiera den nya ordningen som inledande sorteringsordning, dvs. den ordning i vilken filerna visas första gången du öppnar PDF-portföljen.

Skriva ut

Du kan skriva ut alla PDF-filer i en PDF-portfölj eller bara markerade komponentfiler.

Söka

Sök i en eller alla filer i en PDF-portfölj. Du kan även söka i komponentfiler som inte är PDF-filer.

Infoga andra format

Du kan lägga till andra filer än PDF-filer i en befintlig PDF-portfölj utan att konvertera dem till PDF-filer.

Oberoende av källfiler

En PDF-portföljs källfiler – även befintliga filer som du lägger till i PDF-portföljen – ändras inte när du skapar en PDF-portfölj. De ändringar som du gör i komponentfilerna i en PDF-portfölj påverkar inte de originalfiler från vilka du har skapat PDF-portföljen. Du kan flytta en PDF-portfölj vart som helst på datorn eller i nätverket utan att du riskerar att komponenterna går förlorade eller kopplas ifrån.

Återanvända

Du kan inkludera samma fil i flera PDF-portföljer.

Ytterligare resurser

Videofilmer om PDF-portföljer hittar du i följande resurser:

Översikt över PDF-portföljsfönstret

Fönstret PDF-portfölj i Acrobat Pro

I Acrobat Pro kan du skapa och redigera PDF-portföljer och arbeta med komponentfiler genom att använda olika element, t ex rutor, verktygsfält och fönster.

Fönstret PDF-portfölj i Acrobat Pro
PDF-portfölj i klicklayout i Acrobat Pro

A. Verktygsfältet PDF-portfölj B. Kort som representerar komponentfilen C. Komponentfiler och mappar i mininavigatorn D. Layoutfönster för att anpassa utseendet 
 • Verktygsfältet PDF-portfölj är placerat direkt nedanför menyn. Här kan du söka efter visningsalternativ för PDF-portföljer, sökverktyg och knappar för vanliga åtgärder som att skriva ut och spara.

 • Kort representerar respektive komponentfil i PDF-portföljen. Klicka på ikonen Visa informationsvy  på kortet för att visa information om filen på baksidan av kortet.

 • Mininavigatorn är raden med kort längst ned i fönstret PDF-portfölj i genomklickningslayout, linjär layout och våglayout. Korten visas alfabetiskt som standard.

 • Panelerna Layout och Detaljer innehåller alternativ för att anpassa PDF-portföljen, visa översiktlig filinformation och dela PDF-portföljen med andra. I detaljvyn kan du även ändra sorteringsordningen och öppna filer i de program där de har skapats (förutsatt att dessa program finns installerade på datorn).

 • Layout (förhandsgranskningsläge) visar PDF-portföljen i någon av flera möjliga vyer, beroende på design, filtyp eller vilken layout som författaren har angett. Om panelen Layout till höger är öppen klickar du på knappen Förhandsgranska i verktygsfältet för att växla från redigeringsläget till förhandsgranskningsläget. Mer information om respektive typ av förhandsgranskning finns i Förhandsgranskningslägen.

 • Filläget visar filinformationen i en lista. Du kan klicka på ett kolumnnamn för att sortera i stigande eller fallande ordning. Om du vill gå tillbaka till originalvyn klickar du på knappen Layout.

  En PDF-portfölj är tillgänglig när den öppnas i filläge. Det här läget ger en bättre läsupplevelse för personer med funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn. Öppna dialogrutan Inställningar genom att välja Redigera > Inställningar (Windows) för att öppna alla PDF-portföljer i filläge. Välj Acrobat > Inställningar (Mac OS) i Acrobat Pro. Välj Tillgänglighet under Kategorier och välj sedan Visa portföljer i filläge.

 • Redigeringsläget öppnar layoutfönstret, i vilket du kan anpassa PDF-portföljens utseende och lägga till eller ta bort innehåll. Dessutom kan du ändra filinformationen, ordna om filerna, konvertera filer till PDF, minska filstorlek och visa, dölja och sortera kolumner. Om panelen Layout inte visas klickar du på knappen Redigera i verktygsfältet för att växla från förhandsgranskningsläget till redigeringsläget.

Fönstret PDF-portfölj i Acrobat Standard

I Acrobat Standard kan du förhandsgranska PDF-portföljer och arbeta med komponentfiler genom att använda olika element, t ex verktygsfält och fönster.

Fönstret PDF-portfölj i Acrobat Standard
PDF-portfölj i klicklayout i Acrobat Standard

A. Verktygsfältet PDF-portfölj B. Kort som representerar komponentfilen C. Komponentfiler och mappar i förhandsgranskning i mininavigatorn D. Verktygsfältet innehåller knappar för att växla läge 
 • Verktygsfältet PDF-portfölj är placerat direkt nedanför menyn. Här kan du söka efter visningsalternativ för PDF-portföljer, sökverktyg och knappar för vanliga åtgärder som att skriva ut och spara.

 • Kort representerar respektive komponentfil i PDF-portföljen. Klicka på ikonen Visa informationsvy  på kortet för att visa information om filen på baksidan av kortet.

 • Mininavigatorn är raden med kort längst ned i fönstret PDF-portfölj i genomklickningslayout, linjär layout och våglayout. Korten visas alfabetiskt som standard.

 • Layout (förhandsgranskningsläge) visar PDF-portföljen i någon av flera möjliga vyer, beroende på design, filtyp eller vilken layout som författaren har angett. Mer information om respektive typ av förhandsgranskning finns i Förhandsgranskningslägen.

 • Filläget visar filinformationen i en lista. Du kan klicka på ett kolumnnamn för att sortera i stigande eller fallande ordning. Om du vill gå tillbaka till originalvyn klickar du på knappen Layout.

  En PDF-portfölj är tillgänglig när den öppnas i filläge. Det här läget ger en bättre läsupplevelse för personer med funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn. Öppna dialogrutan Inställningar genom att välja Redigera > Inställningar (Windows) för att öppna alla PDF-portföljer i filläge. Välj Acrobat > Inställningar (Mac OS) i Acrobat Pro. Välj Tillgänglighet under Kategorier och välj sedan Visa portföljer i filläge.

 • Redigeringsläget låter dig ändra filinformationen, ordna om filerna, konvertera filer till PDF, minska filstorlek samt visa, dölja och sortera kolumner. Om du vill öppna redigeringsläget klickar du på knappen Redigera.

Bläddra igenom komponentfiler

Beroende på layouten kan du bläddra igenom komponentfilerna på olika sätt. Vissa layouter innehåller en mininavigator, rullningslist eller knapparna Nästa och Föregående .

Förhandsgranskningslägen

Du kan förhandsgranska komponentfilerna på flera olika sätt. I förhandsgranskningsläget kan du förhandsgranska bilder och sidor, spela upp video- och SWF-filer och visa information om en fil. Du kan extrahera (flytta) en fil till din dator. Du kan också öppna en fil i det program där den har skapats (om det har installerats på din dator). Om du vill gå tillbaka till originalvyn klickar du på knappen Layout.

Öppna en PDF-portfölj i olika förhandsgranskningslägen
Visa en PDF-portfölj i olika förhandsvisningslägen

A. Förhandsgranskning i mininavigator B. Kortförhandsgranskning C. Fullständig förhandsgranskning D. Plattformsförhandsgranskning 

Förhandsgranskning i mininavigator

Raden med kort längst ned i fönstret PDF-portfölj. Korten (komponentfilerna) visas som standard alfabetiskt. Klicka på dubbelpilen nedanför kortet för att dölja eller visa  mininavigatorn. I förhandsgranskningsläget visas mininavigatorn endast i genomklickningslayouten. I redigeringsläget visas mininavigatorn i våglayout och linjär layout.

Kortförhandsgranskning

En visuell representation av varje komponentfil (del av innehållet) som har lagts till i en PDF-portfölj. När så är möjligt visas en miniatyrbild på kortet. Metadata, eller detaljer om filen, finns på miniatyrbildens baksida. Klicka på ikonen Information på kortet för att visa mer information om filen. Gå tillbaka till miniatyrbilden genom att klicka på stängningsknappen. Korten anger även om komponentfilen är öppen i ett annat program eller håller på att redigeras.

Fullständig förhandsgranskning

En större visuell representation av filen, med annat innehåll synligt bakom förhandsgranskningen. Om du dubbelklickar på kortet öppnas följande filtyper i läget Fullständig förhandsgranskning: oskyddade PDF-filer, Word-dokument och bilder. FLV-filer öppnas i läget Fullständig förhandsgranskning när du dubbelklickar på kortet i mininavigatorn. Flytta pekaren över filens nederdel i fullständig förhandsgranskning, så ser du ett halvgenomskinligt flytande verktygsfält med knappar som du kan använda för att interagera med filen. Om du vill stänga dialogrutan klickar du på stängningsknappen i det övre, högra hörnet.

Plattformsförhandsgranskning

En förhandsgranskning i full storlek i fönstret PDF-portfölj. Navigeringsrutan visas så att du har tillgång till sidminiatyrer, bokmärken, signaturer och lager. Följande filtyper öppnas i läget Plattformsförhandsgranskning om du dubbelklickar på kortet: SWF-filer och HTML-filer. Välj Visa > Portfölj > Förhandsgranska fil för att öppna andra filtyper, som t ex e-postportföljer, svarsfiler från formulär och skyddade PDF-filer, i läget Plattformsförhandsgranskning. Om du vill stänga plattformsförhandsgranskningen klickar du på stängningsknappen i det övre vänstra hörnet eller trycker på Esc.

Växla mellan förhandsgranskningsläget och redigeringsläget

I Acrobat Pro är den knapp du använder för att växla mellan förhandsgranskningsläget och redigeringsläget en växlingsknapp i verktygsfältet PDF-portfölj.

I Acrobat Standard högerklickar du i fönstret PDF-portfölj och väljer Förhandsgranska portfölj eller Redigera portfölj.

Layouter (Acrobat Pro)

Med layouter kan du kombinera olika sorters innehåll i en PDF-portfölj. När du skapar en PDF-portfölj kan du välja någon av de layouter som ingår i Acrobat. Om du har möjlighet kan du även importera och använda en anpassad layout från en utvecklare eller designer.

Obs!

Om du har mer än 15 komponentfiler bör en klick-layout eller linjär layout väljas. Rutnäts-, frihands- och vågformiga layouter tar längre tid att ladda, eftersom alla sidminiatyrer genereras innan första kortet visas.

Acrobat innehåller följande layouter:

Klick-layout

Du kan klicka dig fram genom en serie filer. Du kan ändra ordning på filerna, navigera linjärt genom dem eller söka efter filer i mininavigatorn längst ned i fönstret.

Frihand

Filerna läggs ut som miniatyrer. Du kan ändra filernas ordning och konfiguration.

Rutnät

Ordnar filerna i ett rutmönster som kan anpassas så att fler filer får plats.

Linjärt

Ordnar filerna linjärt och guidar användaren genom varje fil i sekvensen. En beskrivning visas till vänster om kortet.

Våg

Filerna ordnas i ett vågformat mönster.

PDF-portföljer som har skapats i Acrobat 9 (Acrobat Pro)

PDF-portföljer som har skapats i Acrobat 9 kan öppnas i Acrobat XI och Reader XI. Däremot är layouter, färgscheman och andra element i PDF-portföljen helt annorlunda i Acrobat 9 jämfört med Acrobat XI. När du öppnar en Acrobat 9 PDF-portfölj i Acrobat XI, visas Acrobat 9-designen som förväntat. Enklare redigering är tillåten, som att lägga till eller ta bort filer och redigera filnamn eller beskrivningar. Du kan spara dessa ändringar i Acrobat 9-format. För mer omfattande redigeringar kan du konvertera PDF-portföljen för Acrobat XI (om du använder Acrobat XI Pro). Layouten och färgerna konverteras till genomklickningslayout med rent visuellt tema. Välkomstsidor, sidhuvuden och färgpaletter tas bort. Du kan göra om sidhuvuden i Acrobat XI, men välkomstsidor stöds inte.

 1. Öppna en PDF-portfölj som har skapats i Acrobat 9.

  PDF-portföljen öppnas i förhandsgranskningsläget.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill redigera filnamn i layoutvyn klickar du på filnamnet och filtypen. Du kan inte redigera beskrivningar.

  • Om du vill lägga till filer drar du dem i layoutvyn.

  • Om du vill ta bort filer markerar du dem i layoutvyn och trycker på tangenten Delete.

  • Välj Arkiv > Spara portfölj för att spara ändringarna i Acrobat 9-format.

Andra funktioner som är aktiverade i PDF-portföljer

Dessa kommandon är tillgängliga för komponentfiler i PDF-portföljer:

Minska filstorlek

Minskar PDF-komponentfilernas storlek. Mer information finns i Minska filstorleken genom att spara.

Skydda portfölj med lösenord

Lägger till dokumentskydd till en PDF-portfölj eller till komponent-PDF-dokument i en PDF-portfölj. Om du vill lägga till dokumentskydd till ett komponent-PDF-dokument väljer du Arkiv > Portföljegenskaper och sedan fliken Säkerhet. Mer information finns i Skydda dokument med lösenord. Använd Försättsblad (Visa > Portfölj > Försättsblad) för att lägga till skyddsfunktioner i hela PDF-portföljen. Du kan till exempel använda Försättsbladet när du vill signera PDF-portföljens överordnadefileller lägga till ett lösenord för att öppna PDF-portföljen.Funktionersom du anger för Försättsbladet gäller för alla komponentfiler i PDF-portföljen.

Obs!

Andra skyddsfunktioner, bland annat certifikatskydd, finns också tillgängliga för PDF-portföljer och komponentfiler. Du hittar mer information i Välja en skyddsmetod för PDF-filer.

Konvertera till PDF (Acrobat Pro)

Konverterar multimediafiler till PDF-filer. Mer information finns i Konvertera multimediafiler i en PDF-portfölj.

Skriv ut

Skriver ut komponentdokument. Mer information finns i Skriva ut PDF-dokument i en PDF-portfölj.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy