Konvertera PDF-filer till PDF/X, PDF/A eller PDF/E

Du kan validera PDF-innehållet mot PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- eller PDF/E-kriterier. Du kan även spara en kopia av PDF-filen som PDF/X, PDF/A eller PDF/E, förututsatt att den uppfyller de specifika kraven. I vissa omständigheter t.ex. krävs en ICC-profil som beskriver målenheten för överensstämmelse med PDF/X-1a, PDF/X-3 och PDF/X-4. Om ditt dokument inte har en inkluderad ICC-utdataprofil kan du inkludera en innan du sparar.

Du kan konvertera en PDF-fil till en standardkompatibel PDF-fil med standardguiden. Den här guiden förklarar innehållet i specifika format medan den tar dig genom processen. Om du känner till standarderna kan du använda en inbyggd profil, eller en profil som skapats med guiden, för att konvertera en PDF-fil.

Obs!

Du kan även skapa PDF/X- och PDF/A-kompatibla filer med Acrobat Distiller.

Konvertera till PDF/X, PDF/A eller PDF/E med en profil

 1. Klicka på Profiler i dialogrutan Preflight.
 2. Utvidga en kompatibilitetsprofil och markera den profil du vill ha. Markera Konvertera till PDF/A-1b (sRGB) under PDF/A-överensstämmelse.
 3. Klicka på Analysera och korrigera.

Konvertera till PDF/X, PDF/A eller PDF/E med en guide

 1. Klicka på Standarder i dialogrutan Preflight.
 2. Välj Spara som PDF/X, Spara som PDF/A eller Spara som PDF/E och klicka på Fortsätt.
 3. Ange version och klicka på Fortsätt.
 4. Markera en konverteringsprofil och ett av de tillgängliga visnings och utskriftsvillkoren.
 5. Gör något av följande:
  • Om du vill tillämpa korrigeringar under konverteringen markerar du Verkställ korrigeringar. Klicka på frågetecknet om du vill se en lista över de korrigeringar som tillämpas.

  • Spara profilen genom att klicka på Spara som profil.

  • Om du vill konvertera PDF-filen baserat på den markerade profilen och inställningarna klickar du på Spara som.

Om konverteringen lyckas visas en grön bockmarkering i dialogrutan Preflight. Om konverteringen misslyckas visas ett rött X i dialogrutan Preflight.

Verifiera en PDF-fil mot PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- eller PDF/E-kriterier

PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- och PDF/E-filer kan skapas på olika sätt, t ex med Acrobat Distiller eller kommandot Arkiv > Spara som annan. Om du öppnar en PDF-fil som uppfyller någon av dessa standarder kan du visa standardinformationen i navigeringsrutan. (Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor och klicka sedan på panelknappen Standarder .) Menyn och panelen Standarder är bara tillgängliga om PDF-filen uppfyller någon standard. Panelen Standarder finns i alla versioner (Std, Pro och även Reader). Funktionen för att verifiera överensstämmelse finns dock bara i Acrobat Pro.

Överensstämmelseinformationen indikerar vilken standard som har använts för att skapa filen, ISO-namnet och om filen har verifierats som PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT-, PDF/UA- eller PDF/E-kompatibel. Utdatainformationen indikerar den färginställningsfil som har kopplats till filen. Om du vill verifiera standardöverenstämmelsen för filen klickar du på Verifiera överensstämmelse.

Ta bort PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-information

Du kan ta bort all PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-specifik information, utdatavillkor eller GTS_PDFX-versionsnyckel. Det här är bra om en fil har ändrats, om du vill starta om eller om en ICC-profil ökar filstorleken för mycket.

 1. Klicka på Profiler i dialogrutan Preflight.
 2. Utvidga en överensstämmelseprofil och välj alternativet för att ta bort korrigeringen. Välj t.ex. Ta bort PDF/A-information under PDF/A-överensstämmelse.
 3. Klicka på Analysera och korrigera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy