Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Webbformulär

PDF-formulär kan användas för att skicka och samla in information över webben. Detta är möjligt tack vare flera olika knappåtgärder som utför funktioner som påminner om vissa makron för HTML-skript. Du måste ha ett CGI-program (Common Gateway Interface) på webbservern för att kunna samla in och skicka data till en databas. Alla CGI-program som samlar in data från formulär (i HTML-, FDF- eller XML-format) kan användas.

Innan du förbereder formulären för webben bör du försäkra dig om att formulärfältsnamnen matchar namnen i CGI-programmet.

Obs!

CGI-skript kan inte skapas med Adobe Acrobat.

Lägga till Skicka-funktionalitet

Använd åtgärden Skicka formulär när du vill skicka formulärdata till en e-postadress eller en webbserver genom att ange en URL-adress. Du kan också använda Skicka-knappen för att skicka andra filer tillbaka till en server eller databas. Du kan t.ex. bifoga skannade bilder eller filer till ett formulär. Filerna skickas tillsammans med resten av formulärdata när du klickar på Skicka-knappen.

Obs!

Om PDF-formuläret innehåller en e-postbaserad Skicka-knapp kan du använda arbetsgången Distribuera för att förenkla distributionen av formuläret till andra.

 1. Välj Verktyg > Formulär > Redigera, välj Knapp i listan Lägg till nytt fält och skapa sedan en knapp.
 2. Öppna dialogrutan Egenskaper för knapp genom att dubbelklicka på knappen.
 3. Klicka på fliken Åtgärder och välj sedan Mus upp i listrutan Välj utlösare.
 4. Välj Skicka ett formulär på menyn Välj åtgärd och klicka sedan på Lägg till.
 5. Ange en adress i rutan Ange en URL-adress för denna länk i dialogrutan Val för skickning av formulär:
  • Ange mål-URL om du vill skicka formulärdata till en webbserver.

  • För att skicka formulärdata till en e-postadress, skriv in mailto: följt av e-postadressen. Skriv t.ex. mailto:ingen@adobe.com.

 6. Gör ytterligare ändringar av de tillgängliga alternativen och stäng sedan dialogrutan genom att klicka på OK.
 7. Gör önskade ändringar på de andra flikarna i dialogrutan Egenskaper för knapp och klicka sedan på Stäng.

Alternativ för att skicka formulär

FDF

Exporterar som en FDF-fil. Du kan välja ett eller flera av de tillgängliga alternativen: fältdata, kommentarer och inkrementella förändringar i PDF-dokumentet. Genom att markera alternativet Inkrementella förändringar i PDF-dokumentet kan du exportera digitala signaturer på ett sätt som enkelt kan läsas och rekonstrueras av en server.

Obs!

 Om servern returnerar data till användaren i FDF- eller XFDF-format måste serverns URL sluta med tillägget #FDF, till exempel http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.

HTML

Exporterar som en HTML-fil.

XFDF

Exporterar som en XML-fil. Du kan välja att exportera formulärfältsdata, kommentarer eller båda.

PDF Hela dokumentet

Exporterar hela PDF-filen som utgör ditt formulär. Filen blir större än med alternativet FDF, men är lämpligt om du vill bevara digitala signaturer.

Obs!

 Om användarna som fyller i PDF-formuläret använder Adobe Reader måste du välja FDF eller XFDF som exportformat.

Alla fält

Exporterar alla formulärfält även om de inte innehåller några värden.

Endast dessa

Exporterar endast de formulärfält som du anger genom att klicka på Välj fält och ange vilka formulärfält som ska inkluderas samt om tomma fält ska tas med eller inte.

Konvertera datum till standardformat

Exporterar alla formulärdatum i ett enda format, oavsett hur de skrivs i formuläret.

Lägga till en Återställ formulär-knapp

En Återställ formulär-knapp tar bort alla data som en användare har angett i formuläret. Den har en liknande funktion som kommandot Verktyg > Formulär > Andra uppgifter > Rensa formulär, som du kan använda när du skapar och redigerar Acrobat-formulär. Återställningsknappen kan du dock ställa in så att endast vissa fält rensas.

 1. Välj Verktyg > Formulär > Redigera, välj sedan knappverktyget i listan Lägg till nytt fält och skapa en knapp.
 2. Öppna dialogrutan Egenskaper för knapp genom att dubbelklicka på knappen.
 3. Klicka på fliken Åtgärder och välj sedan Mus upp i listrutan Välj utlösare.
 4. Välj Återställ ett formulär i listrutan Välj åtgärd och klicka sedan på Lägg till.
 5. I dialogrutan Återställ ett formulär gör du något av följande och klickar sedan på OK:
  • Klicka på individuella kryssrutor för att markera eller avmarkera fält som du vill ska återställas av knappen.

  • Markera allt.

  I listan på fliken Åtgärder visas nu Återställ ett formulär under åtgärden Mus upp.

Du kan även gå till andra flikar i dialogrutan Egenskaper för knapp och tillämpa andra typer av egenskaper på knappen.

Lägga till en Importera data-knapp

Du kan använda åtgärden Importera formulärdata om du vill att användare ska kunna fylla i vanliga formulärfält, t ex namn och e-postadress, med data som har importerats från andra formulär. Användare kan också använda knappen Importera data för att fylla i vanliga formulärfält med information från den personliga profilen. Endast formulärfält som matchar varandra uppdateras. Övriga formulärfält ignoreras. Innan du skapar åtgärden Importera formulärdata måste du ställa upp ett formulär med formulärfält för gemensam information som du exporterar data ifrån.

Obs!

Åtgärden Importera formulärdata söker efter datafilen från vilken data ska importeras på olika platser i Windows och Mac OS. I Windows genomsöks Acrobat- eller Adobe Reader-mappen, den aktuella mappen, systemmappen, Windows-mappen, Mina Dokument\Adobe\Acrobat och mapparna som ingår i sökvägen. I Mac OS genomsöks Acrobat- eller Adobe Reader-mappen och mappen Systeminställningar.

 1. Välj Verktyg > Formulär > Redigera, välj Knapp i listan Lägg till nytt fält och skapa sedan en knapp.
 2. Öppna dialogrutan Egenskaper för knapp genom att dubbelklicka på knappen.
 3. Klicka på fliken Åtgärder och välj sedan Mus upp i listrutan Välj utlösare.
 4. Välj Importera formulärdata i listrutan Välj Åtgärd och klicka sedan på Lägg till.
 5. Sök rätt på och markera en FDF-fil. Klicka på Öppna.
 6. Klicka på en annan flik i dialogrutan Egenskaper för knapp om du vill ange fler egenskaper för knappen eller klicka på Stäng.

CGI-exportvärden

Med exportvärde menas den information som skickas till ett CGI-program för att identifiera ett formulärfält som har valts av användaren. Du behöver bara definiera ett exportvärde om följande två antaganden stämmer:

 • Informationen samlas in elektroniskt i en databas via företagets intranät eller webben.

 • Informationen skiljer sig från formulärfältsalternativet eller formulärfältet är en alternativknapp.

  Tänk på följande när du definierar exportvärden:

 • Använd standardexportvärdet (Ja) för att ange att en kryssruta eller en alternativknapp har markerats.

 • Ange endast ett exportvärde för listrutor om du vill att värdet ska skilja sig från alternativen i listan, t.ex. för att matcha namnet på formulärfältet i en databas. Det alternativ som markeras i listrutan används som exportvärde om inget annat exportvärde anges i dialogrutan Egenskaper.

 • Relaterade alternativknappar måste ha identiska formulärfältsnamn men olika exportvärden. På så sätt säkerställs att alternativknapparna markeras och avmarkeras riktigt och att de korrekta värdena samlas i databasen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy