Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Du kan spara ändringarna i en Adobe® PDF-fil eller i en PDF-portfölj i den ursprungliga PDF-filen eller i en kopia av den. Du kan även spara enskilda PDF-filer i andra filformat, t ex text, XML, HTML och Microsoft Word. Om du sparar en PDF-fil i textformat kan du även använda innehållet med en skärmläsare, skärmförstorare eller andra hjälpfunktioner.

Om du inte har tillgång till källfilerna för en Adobe PDF-fil kan du ändå kopiera bilder och text från PDF-filen och använda i andra program. Du kan även exportera PDF-filen till ett återanvändningsbart format eller exportera bilder i en PDF-fil till ett annat format.

Användare av Adobe Reader® kan spara en kopia av en PDF-fil eller en PDF-portfölj om den som har skapat dokumentet har aktiverat användningsbehörighet. Om ett dokument har ytterligare eller begränsad användningsbehörighet, beskrivs detta i dokumentets meddelandefält nedanför verktygsfältsområdet.

Spara en PDF-fil

Använd den här metoden för att spara PDF-filer, till exempel PDF-portföljer och PDF-filer i vilka du har lagt till kommentarer, indata i formulärfält och digitala signaturer.

Obs!

Om du sparar ett digitalt signerat PDF-dokument blir signaturen ogiltig.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill spara ändringarna i den aktuella filen väljer du Arkiv > Spara.

  • Om du vill spara en kopia av en PDF-fil väljer du Arkiv > Spara som.

  • I Reader väljer du Arkiv > Spara som eller Arkiv > Spara som annan > Text.

  • Om du vill spara en kopia av en PDF-portfölj väljer du Arkiv > Spara som annan > PDF-portfölj.

  Obs!

  Om du visar en PDF-fil i en webbläsare är Arkiv-menyn i Adobe Acrobat XI inte tillgänglig. Använd knappen Spara en kopia i Acrobat-verktygsfältet för att spara PDF-filen.

Återställa den senast sparade versionen

 1. Välj Arkiv > Återställ och klicka sedan på Återställ.

Funktionen Spara automatiskt

Funktionen Spara automatiskt förhindrar att du förlorar arbete vid strömavbrott genom att spara filändringar inkrementellt, med jämna mellanrum, på en angiven plats. Den ursprungliga filen ändras inte. I stället skapas en automatiskt sparad fil med alla ändringar som du har gjort i den öppna filen sedan filen sparades automatiskt förra gången. Hur mycket ny information den automatiskt sparade filen innehåller beror på hur ofta filen sparas automatiskt av Acrobat. Om du ställer in intervallet för automatiskt sparande till 15 minuter kan du förlora de senaste 14 minuterna av ditt arbete om ett problem uppstår. Att spara automatiskt ofta förhindrar att du förlorar data. Funktionen är särskilt användbar om du gör omfattande ändringar i ett dokument, t.ex. om du lägger in kommentarer.

Du kan använda automatiskt sparade ändringar på de ursprungliga filerna när du startar om Acrobat. När du stänger, sparar manuellt eller återgår till den senast sparade versionen av en fil tas den automatiskt sparade filen bort.

Obs!

Om du använder hjälpmedelstekniker, till exempel en skärmläsare, kan det vara en bra idé att avaktivera funktionen Spara automatiskt, så att du inte förlorar din plats när filen laddas om.

Funktionen Spara automatiskt fungerar inte i följande fall:

 • Ett dokument som får ett ändrat dokumentskydd. Om du vill aktivera automatiskt sparande av dokumentändringar måste du spara dokumentet.

 • För dokument som har skapats med funktionen Web Capture eller har extraherats från ett större PDF-dokument (Verktyg > Sidor > Extrahera). Om du vill aktivera automatiskt sparande av ändringar måste du spara dokumentet.

 • Ett dokument som visas i en webbläsare eller är inkluderat i ett dokument som fungerar som behållare och stöder OLE (Object Linking and Embedding). Det här dokumentet finns utanför standardfilsystemet och kan inte hantera automatiskt sparande.

Återställa förlorade ändringar

Aktivera funktionen Spara automatiskt (standard) för att förhindra att ändringar går förlorade, till exempel vid elavbrott.

Ställa in funktionen Spara automatiskt

 1. Välj Dokument under Kategorier i dialogrutan Inställningar.
 2. Välj Spara automatiskt dokumentändringar i temporär fil var xx minut (1-99) och ange antalet minuter.

Återställa förlorade ändringar efter oväntad avstängning

 1. Starta Acrobat eller öppna filen som du arbetade med senast.
 2. Klicka på Ja när du får en uppmaning att öppna de automatiskt sparade filerna. Om du hade flera öppna filer öppnas alla.
 3. Spara filen eller filerna med samma namn som de filer som du arbetade med från början.

Minska filstorleken genom att spara

Du kan ibland minska filstorleken för en PDF-fil genom att välja kommandot Spara som annan. Om du minskar storleken på PDF-filer förbättrar du deras prestanda – särskilt när de öppnas via webben – utan att deras utseende förändras.

Kommandot Minska filstorlek omsamplar och komprimerar bilder på nytt, tar bort inbäddade Base-14-teckensnitt, och delmängdsinbäddar teckensnitt som lämnats inbäddade. Den komprimerar även dokumentstrukturen och rensar upp element som ogiltiga bokmärken. Kommandot har ingen effekt om filstorleken redan är så liten som den kan vara.

Obs!

Om du minskar filstorleken på ett digitalt signerat dokument tas signaturen bort.

 1. Öppna en enstaka PDF-fil eller välj en eller flera PDF-filer som ingår i en PDF-portfölj.
 2. Välj Arkiv > Spara som annan > Minskad PDF-storlek.
 3. Ange vilken versionskompatibilitet som du behöver.

  Om du är säker på att alla användare använder Acrobat XI eller Adobe Reader XI kan du minska filstorleken ytterligare genom att begränsa kompatibiliteten till den senaste versionen.

  Obs!

  Om du markerar Acrobat 4.0 och senare i Acrobat Pro och dokumentet innehåller genomskinlighet förenklas genomskinligheten.

  Obs!

  Om du väljer Acrobat 4.0 och senare i Acrobat Pro och dokumentet innehåller genomskinlighet kan genomskinlighet inte användas.

 4. (Valfritt) Om du vill använda samma inställningar för flera filer klickar du på Tillämpa på flera och lägger till filerna. Klicka på OK och ange inställningar för mapp och filnamn i dialogrutan Utdataalternativ.

  Obs!

  Knappen Tillämpa på flera är inte tillgänglig i PDF-portföljer.

Om du vill ha bättre kontroll över avvägningen mellan förändring och kvalitet kan du använda PDF-optimering i Acrobat Pro, som erbjuder fler alternativ.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy