Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat XI. Gå till hjälpen i Acrobat DC om du använder Acrobat DC.

Skanna ett pappersdokument till PDF

Du kan skapa en PDF-fil direkt från ett pappersdokument genom att använda din skanner och Acrobat. Acrobat stöder TWAIN-skannerdrivrutiner och WIA-drivrutiner (Windows Image Acquisition) i Windows. På Mac OS har Acrobat stöd för TWAIN och Image Capture (ICA).

I Windows kan du antingen använda Identifiera färgläge automatiskt och låta Acrobat fastställa pappersdokumentets innehållstyp, eller använda andra förinställningar (svartvita dokument, gråskaledokument, färgbilder eller färgdokument) utifrån din egen bedömning. Du kan konfigurera skanningsförinställningarna eller använda alternativet Anpassad skanning om du vill skanna med dina egna inställningar.

Obs!

Förinställda inläsningsinställningar är bara tillgängliga för drivrutiner som stöder alternativet Dölj skannerns originalgränssnitt. Dessa inläsningsförinställningar är inte tillgängliga i Mac OS.

Om en WIA-drivrutin har installerats för skannern i Windows, kan du använda skannerknappen på skrivaren för att skapa en PDF-fil. Tryck på skannerknappen och välj sedan Adobe Acrobat i listan över registrerade program i Windows. I Acrobat-dialogrutan Skanna väljer du sedan skanner och dokumentförinställning eller Anpassad skanning.

Skanna ett pappersdokument till PDF med Identifiera färgläge automatiskt (Windows)

 1. Välj Arkiv > Skapa > PDF från skanner > Identifiera färgläge automatiskt.

 2. Om du tillfrågas om du vill läsa in ytterligare sidor väljer du Skanna flera sidor, Skanna baksidor eller Skanningen är slutförd och klickar på OK.

Skanna ett pappersdokument och skapa ett PDF-dokument med förinställningar (Windows)

 1. Välj Arkiv > Skapa > PDF från skanner > [förinställningar].

 2. Om du tillfrågas om du vill läsa in ytterligare sidor väljer du Skanna flera sidor, Skanna baksidor eller Skanningen är slutförd och klickar på OK.

Skanna ett pappersdokument till PDF utan förinställningar

 1. Gör något av följande i Acrobat:
  • (Windows) Välj Arkiv > Skapa > PDF från skanner > Anpassad skanning.
  • (Mac OS) Välj Arkiv > Skapa > PDF från skanner.
 2. Välj önskade alternativ i dialogrutan Inläsning och klicka på Läs in.

  Obs!

  Om du anger att du vill använda skannerns eget gränssnitt i stället för gränssnittet i Acrobat visas andra fönster och dialogrutor. Information om tillgängliga alternativ finns i dokumentationen till skannern. I Mac OS visas alltid skanneranvändargränssnittet.

 3. Om du tillfrågas om du vill läsa in ytterligare sidor väljer du Skanna flera sidor, Skanna baksidor eller Skanningen är slutförd och klickar på OK.

Optimera en skannad PDF

 1. Öppna ett PDF-dokument som har skapats från ett skannat dokument.
 2. Välj Verktyg > Dokumentbearbetning > Optimera skannad PDF.

 3. Välj alternativ i dialogrutan Optimera skannad PDF och klicka sedan på OK.

Konfigurera förinställningar för skanning (Windows)

 1. Välj Arkiv > Skapa > PDF från skanner > Konfigurera förinställningar.

 2. Välj en förinställning i dialogrutan Konfigurera förinställningar och sedan Identifiera färgläge automatiskt, Svartvitt dokument, Gråskaligt dokument, Färgdokument eller Färgbild.

 3. Justera inställningarna efter behov.
 4. Spara inställningarna genom att klicka på Spara och klicka sedan på Stäng.

Skanningsalternativ

Skanner

Välj en installerad skanner. Du måste ha installerat tillverkarens skanningsprogramvara på din dator. Klicka på knappen Alternativ (enbart Windows) och ange inläsningsalternativ.

Förinställningar

Välj en förinställning att anpassa.

Sidor

Ange enkelsidig eller dubbelsidig skanning. Om du väljer Båda sidor och skanners egna inställningar bara gäller en sida, åsidosätter skannerns inställningar Acrobats inställningar.

Obs!

Du kan skanna båda sidor av papper även om skannern inte stödjer dubbelsidig skanning. Om du väljer Båda sidor kommer en dialogruta att visas när framsidorna har skannats. Du kan då vända på originaldokumenten i skannerns fack, välja alternativet Skanna baksidor (lägg i baksidan av ark) i dialogrutan. Resultatet blir en PDF med alla sidor i rätt ordning.

Färgläge (endast Windows)

Välj ett grundläggande färgläge (Identifiera automatiskt, Färg, Svartvitt eller Gråskala) som stöds av din skanner. Det här alternativet är aktiverat om skanneralternativen är inställda så att Acrobats skanningsdialogruta används i stället för skannerprogrammet.

Upplösning (endast Windows)

Välj en upplösning som skannern stöder. Det här alternativet är aktiverat om skanneralternativen är inställda så att Acrobats skanningsdialogruta används i stället för skannerprogrammet.

Obs!

Om du väljer ett alternativ under Färgläge eller Upplösning som inte stöds av din skanner, visas ett meddelande och skannerprogrammets fönster öppnas. Välj alternativ i skannerprogrammets fönster.

Pappersstorlek (enbart Windows)

Välj en pappersstorlek eller ange bredd och höjd.

Fråga efter skanning av flera sidor

När du väljer det här alternativet öppnas en dialogruta där du tillfrågas om du vill läsa in ytterligare sidor efter varje skanningssession.

Nytt PDF-dokument

Skapar en PDF-fil. Detta alternativ är inte tillgängligt i dialogrutan Konfigurera förinställningar.

Flera filer

Skapar flera filer från flera pappersdokument. Klicka på Fler alternativ och ange om du vill skapa en PDF-portfölj för filerna, hur många sidor varje fil har och vilka filnamnsprefix. Dessa alternativ är inte tillgängliga i dialogrutan Konfigurera förinställningar.

Bifoga till befintlig fil eller portfölj

Lägger till de konverterade sidorna i en befintlig PDF eller PDF-portfölj. Detta alternativ är inte tillgängligt i dialogrutan Konfigurera förinställningar.

Optimera skannad PDF

Välj det här alternativet om du vill köra optimeringsprocessen på PDF-filen. Det här alternativet används för att komprimera och filtrera bilderna i den skannade PDF-filen.

Liten storlek/Hög kvalitet

Dra skjutreglaget för att ställa in balansen mellan filstorlek och kvalitet. Klicka på Alternativ om du vill ange specialinställningar för filkomprimering och filtrering.

Gör sökbar (kör OCR)

Välj det här alternativet om du vill konvertera textbilder i PDF-dokumentet till sök- och markerbar text. Det här alternativet tillämpar optisk teckenigenkänning (OCR) och teckensnitts- och sidigenkänning på textbilder. Klicka på Alternativ om du vill ange inställningar i dialogrutan Identifiera text – Inställningar. Se Identifiera text i skannade dokument.

Gör PDF/A-överensstämmande

Välj det här alternativet om du vill att PDF-dokumentet ska uppfylla ISO-standarden för PDF/A-1b. När du har markerat detta alternativ är enbart Sökbar bild tillgängligt i dialogrutan Identifiera text – Inställningar för alternativet PDF-utdatastil.

Lägg till metadata

När du markerar det här alternativet visas dialogrutan Dokumentegenskaper efter skanningen. I dialogrutan Dokumentegenskaper kan du lägga till metadata, eller information om det skannade dokumentet, i PDF-filen. Om du skapar flera filer kan du ange gemensamma metadata för samtliga filer.

Dialogrutan Skanneralternativ

Dataöverföringsmetod

Originalläge överför i skannerns standardläge. Minnesläge väljs automatiskt för skanning i upplösningar över 600 dpi.

Användargränssnitt

Alternativet Dölj skannerns originalgränssnitt åsidosätter de fönster och dialogrutor som tillhandahålls av skannertillverkaren. I stället startar skanningen direkt med de inställningar som har angetts i inställningarna för Anpassad skanning.

Invertera svartvita bilder

Det här alternativet skapar t.ex. positiva bilder från svartvita negativ

Dialogrutan Optimera skannad PDF

Dialogrutan Optimera skannad PDF kontrollerar bildinställningarna för hur skannade bilder filtreras och komprimeras för PDF-dokumentet. Standardinställningarna fungerar för en rad olika dokumentsidor, men ibland kanske du vill anpassa inställningarna för bilder med hög kvalitet, små filstorlekar eller andra skanningsfrågor.

Tillämpa adaptiv komprimering

Delar upp varje sida i svartvita områden samt gråskale- och färgområden, och väljer ett visningssätt som bevarar utseendet samtidigt som alla typerna av innehåll komprimeras ordentligt. Rekommenderade inläsningsupplösningar är 300 dpi (bildpunkter per tum) för gråskala och RGB-indata respektive 600 dpi för svartvita indata.

Inställningar för färg/gråskala

När du skannar sidor i färg eller gråskala, väljer du ett av följande alternativ:

JPEG2000

Tillämpar JPEG2000-komprimering på bildinnehåll med färg. (Den här inställningen rekommenderas inte när PDF/A-filer skapas. Använd JPEG istället.)

ZIP

Tillämpar ZIP-komprimering på bildinnehåll med färg.

JPEG

Tillämpar JPEG-komprimering på bildinnehåll med färg.

Obs!

Skannern använder antingen det valda alternativet för färg/gråskala eller det valda alternativet för monokrom. Vilket som används beror på inställningarna som du har valt i dialogrutan Acrobat Inläsning eller i skannerns TWAIN-gränssnitt, som kan visas när du klickar på Läs in i dialogrutan Acrobat Inläsning. (Standardinställningen är att skannerprogrammets dialogruta inte öppnas.)

Monokrom

När du skannar svartvita eller monokroma bilder, väljer du ett av följande alternativ:

JBIG2 (utan dataförlust) och JBIG2 (med dataförlust)

Använder komprimeringsmetoden JBIG2 på sidor med svartvita indata. De högsta kvalitetsnivåerna använder den förlustfria metoden. Vid lägre nivåer komprimeras texten starkt. Textsidor är normalt 60 % mindre än CCITT Grupp 4-komprimerade sidor, men bearbetningen tar längre tid. Kompatibelt med Acrobat 5.0 (PDF 1.4) och senare.

Obs!

Om du vill ha kompatibilitet med Acrobat 4.0 använder du en annan komprimeringsmetod än JBIG2.

CCITT Grupp 4

CCITT Grupp 4-komprimering används på bilder av svartvita indatasidor. Den här snabba, förlustfria komprimeringsmetoden är kompatibel med Acrobat 3.0 (PDF 1.2) och senare.

Liten storlek/Hög kvalitet

Sätter balanspunkten mellan filstorlek och kvalitet.

Rikta upp

Riktar upp en sida som inte ligger rakt i skannern för att PDF-sidan ska justeras lodrätt. Välj eller Av.

Ta bort bakgrund

Gör områden som nästan är vita vitare för indata i gråskala och färg (inte för indata i svartvitt).

Obs!

Bäst resultat får du om du kalibrerar skannerns inställningar av kontrast och ljusstyrka så att en skanning av en normal svartvit sida ger mörkgrå eller svart text och vit bakgrund. Om du gör det bör Av eller Låg ge ett bra resultat. Om du skannar ett krämvitt papper eller tidningspapper bör du använda Medel eller Hög för att rensa upp sidan.

Antimoaré-filter

Tar bort rasterstruktur, som kan förminska JPEG-komprimering, skapa moaré-mönster och göra texten svår att identifiera. Lämpligt för indata i gråskala och RGB med upplösningen 200 till 400 dpi eller, för adaptiv komprimering, svartvita indata med upplösningen 400 till 600 dpi. Inställningen (rekommenderas) tillämpar filtret med upplösningen 300 dpi eller högre på indata i gråskala eller RGB. Välj Av om du skannar en sida utan bilder eller fyllda områden, eller vid skanning med en upplösning som är högre än det effektiva intervallet.

Textskärpa

Skärper texten i den skannade PDF-filen. Det låga standardvärdet passar de flesta dokument. Öka det om kvaliteten på det utskrivna dokumentet är låg och texten är oklar.

Tips för skanning

 • Acrobat läser in bilder på mellan 10 och 3000 dpi. Om du väljer Sökbar bild eller ClearScan för PDF-utdatastil krävs indataupplösning på 72 dpi eller högre. Dessutom nedsamplas indataupplösningar över 600 dpi till 600 dpi eller lägre.

 • Tillämpa förlustfri komprimering på en skannad bild genom att välja något av dessa alternativ under Optimeringsalternativ i dialogrutan Optimera skannad PDF: CCITT Grupp 4 för monokroma bilder, eller förlustfri för färg- och gråtonsbilder. Om den här bilden bifogas till ett PDF-dokument och du sparar filen med alternativet Spara, förblir den skannade bilden okomprimerad. Om du sparar PDF-filen med Spara som kan det hända att den skannade bilden komprimeras.

 • För de flesta sidor ger svartvit skanning med upplösningen 300 dpi bäst text för konvertering. Med upplösningen 150 dpi blir OCR-resultatet något sämre och det finns en större risk för felidentifiering av teckensnitt. Med en upplösning på 400 dpi eller högre blir bearbetningen långsammare och de komprimerade bilderna större. Om sidan innehåller flera oidentifierade ord eller liten text (9 punkter eller mindre) kan du försöka skanna med högre upplösning. Läs in i svartvitt så ofta det går.

 • När Identifiera text med OCR är inaktiverat kan ett upplösningsintervall på 10 till 3000 dpi användas, men den rekommenderade upplösningen är 72 dpi eller högre. För Adaptiv komprimering rekommenderas 300 dpi för gråskala och RGB-indata och 600 dpi för svartvita indata.

 • Sidor som har lästs in i 24 bitars färg, 300 dpi, på 21,59 x 27,94 cm resulterar i större bilder (25 MB) innan de komprimeras. Datorn kan behöva ett virtuellt minne på 50 MB eller mer för att kunna skanna bilden. Vid 600 dpi blir både skanning och bearbetning vanligtvis fyra gånger långsammare än vid 300 dpi.

 • Använd inte skannerinställningar för rastrering eller halvtoner. De här inställningarna kan förbättra utseendet på fotografier, men de kan göra det svårt att identifiera texten.

 • För text på färgat papper kan du prova att öka ljusstyrkan och kontrasten med ungefär 10 %. Om skannern har funktioner för färgfiltrering kan du prova att använda ett filter eller en lampa som minskar bakgrundsfärgen. Eller om texten inte är tydlig kan du försöka justera skannerkontrasten och ljusstyrkan.

 • Om skannern har en manuell kontroll för ljusstyrka justerar du den så att tecknen är rena och välformade. Om tecknen går ihop med varandra kan du använda en högre (ljusare) inställning. Om de är separerade från varandra kan du använda en lägre (mörkare) inställning.

Identifiera text i skannade dokument

Du kan använda Acrobat för att identifiera text i tidigare skannade dokument som redan har konverterats till PDF-format. Programvara för optisk teckenidentifiering (OCR) gör att du kan söka i, korrigera och kopiera texten i en skannad PDF. För att tillämpa OCR på ett PDF-dokument måste skannerns upplösning ställas in på 72 dpi eller högre.

Obs!

Inläsning vid 300 dpi ger den bästa texten för konvertering. Vid 150 dpi är OCR-kvaliteten något lägre.

Identifiera text i ett enskilt dokument

 1. Öppna den skannade PDF-filen.
 2. Välj Verktyg > Textidentifiering > I den här filen.

 3. Välj ett alternativ under Sidor i dialogrutan Identifiera text.

 4. Du kan också klicka på Redigera för att öppna dialogrutan Identifiera text – allmänna inställningar och ange alternativ efter behov.

Identifiera text i flera dokument

 1. I Acrobat väljer du Verktyg > Textidentifiering > I flera filer.

 2. I dialogrutan Identifiera text klickar du på Lägg till filer och väljer Lägg till filer, Lägg till mappar eller Lägg till öppna filer. Markera sedan filerna eller mappen.
 3. I dialogrutan Utdataalternativ anger du målmapp för utdatafilerna och inställningar för filnamn.
 4. Markera de alternativ du önskar i dialogrutan Identifiera text – allmänna inställningar och klicka på OK.

Dialogrutan Identifiera text – allmänna inställningar

Primärt OCR-språk

Anger språket som OCR-motorn ska använda för att identifiera tecknen.

PDF-utdatastil

Bestämmer vilken typ av PDF som ska framställas. För samtliga alternativ krävs en indataupplösning på 72 dpi eller högre (rekommenderas). För alla format används OCR (Optical Character Recognition) och teckensnitts- och sididentifiering för textbilder och de konverteras till normal text.

Sökbar bild

Gör att texten går att söka i och välja. Det här alternativet bibehåller originalbilden, riktar upp den efter behov och placerar ett osynligt textlager ovanpå bilden. Inställningen av Nedsampla bilder i den här dialogrutan avgör om bilden kommer att nedsamplas eller inte och i så fall hur mycket.

Sökbara bilder (Exakt)

Gör att texten går att söka i och välja. Det här alternativet bibehåller originalbilden och placerar ett osynligt textlager ovanpå bilden. Rekommenderas om du behöver vara så trogen originalbilden som möjligt.

ClearScan

Syntetiserar ett nytt Type 3-teckensnitt som är snarlikt originalteckensnittet, och bevarar sidans bakgrund som en lågupplöst kopia.

Nedsampla till

Minskar antalet bildpunkter i färgbilder, gråtonsbilder och monokroma bilder efter att OCR-bearbetningen är klar. Välj hur mycket nedsampling du vill tillämpa. Alternativ med högre värden innebär mindre nedsampling, vilket i sin tur skapar PDF-filer med högre upplösning.

Korrigera OCR-text i PDF-dokument

När du kör textigenkänning på ett skannat dokument analyserar Acrobat bitmappar av text och ersätter dessa bitmappsområden med ord och tecken. Om det inte finns något självklart ersättningsalternativ markeras ordet som osäkert. De osäkra orden visas i PDF-dokumentet som de ursprungliga bitmapparna av ordet, men texten inkluderas i ett osynligt lager bakom bitmappen. Med den här metoden blir ordet sökbart, trots att det visas som en bitmapp.

Obs! Om du försöker markera text i ett skannat PDF-dokument där OCR inte tillämpats, eller försöker genomföra en uppläsning på en bildfil, frågar Acrobat om du vill köra en OCR-process. Om du klickar på OK öppnas dialogrutan Textidentifiering så att du kan välja alternativ, vilka beskrivs i detalj i tidigare ämne.

 1. Gör något av följande:

  • Välj Verktyg > Textidentifiering > Sök efter alla osäkra. Alla osäkra ord på sidan markeras med rutor. Klicka på ett osäkert ord, så visas den osäkra texten i dialogrutan Sök efter element.
  • Välj Verktyg > Textidentifiering > Sök den första osäkra.

  Obs! Om du stänger fönstret Sök efter element innan du har korrigerat alla osäkra ord kan du återgå till processen genom att välja Verktyg > Textidentifiering > Sök första osäkra eller genom att klicka på ett osäkert ord med verktyget Redigera dokumenttext.

 2. Välj Osäkra OCR i listrutan Sök.

 3. Jämför ordet i textrutan Osäker med det verkliga ordet i det skannade dokumentet. Om du vill korrigera ett osäkert ord i OCR-inläsningen klickar du på det markerade objektet i dokumentet och skriver en ny text. Om det osäkra ordet felaktigt har identifierats som text klickar du på knappen Ej text.

 4. Granska och korrigera återstående osäkra ord och stäng sedan dialogrutan Sök efter element.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy