Du kan underteckna ett dokument för att attestera dess innehåll eller godkänna dokumentet. Beroende på avsikten kan du använda olika typer av signaturer.

Signera en PDF-fil med din signatur

Du kan signera en PDF-fil genom skriva, rita eller infoga en bild av din handskrivna signatur. Du kan även lägga till text, till exempel ditt namn, företag, titel eller datumet. När dokumentet är klart, blir underskriften och texten en del av PDF-filen.

Mer information om hur du konfigurerar ett digitalt ID för certifikatbaserade signaturer finns på Digitala ID.

Obs!

Slutför redigeringarna innan du undertecknar. Om ändringar görs i dokumentet sedan det har undertecknats kan underskriften bli ogiltig.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat.

 2. Klicka på Fyll i och signera.

  Panelen Fyll i och signera

  Obs!

  Om du inte ser Fyll i och signera i verktygsfältet ska du uppdatera Acrobat XI. Klicka på menyn Hjälp i Acrobat och välj sedan Sök efter uppdateringar. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera tillgängliga uppdateringar.

 3. I panelen Verktyg för Fyll i och signera klickar du på Läggtill text  för attlägga till text, till exempel ditt namn, ditt företag, din titel eller ett datum. Klicka på den plats i dokumentet där du vill lägga till texten och börja skriva.

 4. I panelen Verktyg för Fyll i och signera klickar du på Placera signatur.

  Första gången du signerar öppnar alternativet Placera signatur en dialogruta där du kan skapa eller importera din signatur.

  Obs!

  Obs! Om du redan har en signatur klickar du på Placera signatur och går till steg 6. Om du vill ändra eller ta bort en befintlig signatur klickar du på pilknappen intill Placera signatur och väljer sedan Ändra sparad signatur och Ta bort sparad signatur. 

 5. (Första gången du signerar) I dialogrutan Placera signatur väljer du vilken typ av signatur du vill placera:

  Välj ett signaturalternativ
  Du kan välja om du vill skriva, använda en webbkamera, rita eller importera en signatur eller om du vill signera med ett certifikat. Acrobat använder den signaturen när du signerar PDF-filer i framtiden.

  Skriv min signatur

  Skriv ditt namn i fältet Ange ditt namn. Du kan välja bland ett litet urval signaturformat. Klicka på Ändra signaturformat om du vill visa ett annat format. När du är nöjd med signaturen klickar du på Acceptera.

  Använd en webbkamera

  Alternativet Använd en webbkamera öppnar en videobildruta som hjälper dig att spela in en signaturbild med systemets webbkamera. Mer information finns på Skapa en signatur för att signera en PDF-fil.

  Rita min signatur

  Rita din signatur i fältet Rita din signatur. När du är nöjd med din signatur klickar du på Acceptera.

  Använd en bild

  Infoga en bild av din signatur. Mer information finns på Skapa en signatur för att signera en PDF-fil.

  Använd ett certifikat

  Klicka på Nästa. Följ instruktionerna på skärmen för att bestämma var underskriften ska placeras, ange dess utseende och spara den undertecknade PDF-filen. (Steg 6 och 7 nedan gäller inte underskrifter med ett certifikat.)

 6. Klicka i PDF-dokumentet där du vill placera signaturen.
 7. Gör något av följande om du behöver rotera signaturen eller ändra storlek på den.
  Flytta, ändra storlek på eller rotera signaturen
  A. Flyttningspekare B. Pekare för att ändra storlek C. Roteringspekare 

  Flytta

  Placera pekaren över signaturen och dra den till rätt plats.

  Ändra storlek

  Ändra storlek genom att dra i ett hörnhandtag.

  Rotera

  Placera pekaren över rotationshandtaget (i mitten längst upp). När pekaren förvandlas till en rund pil drar du för att rotera signaturen.

Du kan läsa mer om alternativen för digitala signaturer i Validera digitala signaturer.

Skapa en signatur för att signera PDF-filer

Du kan skapa en signatur för att signera PDF-dokument med en webbkamera eller genom att rita den.

Använd en webbkamera

 1. I panelen Verktyg för Fyll i och signera klickar du på Placera signatur.

 2. Välj Använd en webbkamera

  Välj Använd en webbkamera
  Videobildrutan visar direktsänd video via systemkameran.

 3. Skriv ditt namn med svart bläck på ett tomt, vitt papper för bästa resultat och håll upp det framför webbkameran. Klicka på Starta webbkamera för att börja spela in signaturbilden.

  Obs!

  Se till att signaturen ligger rätt på den blå linjen i videobildrutan.

  Spela in en signaturbild med en webbkamera
  Spela in och hämta signatur.

  Du kan justera skärpan på signaturen genom att flytta papperet närmare eller längre från kameran. När signaturen ligger rätt på den blå linjen spelas den in automatiskt.

 4. Förhandsgranska den inspelade signaturen. När du är nöjd med signaturen klickar du på Acceptera.

Använda en bild

 1. Skriv ditt namn med svart penna på ett rent, tomt vitt papper. Skriv i mitten av papperet så att du inte fotograferar eller skannar in kanterna.

 2. Fotografera eller skanna signaturen. Om du fotograferar signaturen ska du se till att sidan är väl belyst och att inga skuggor faller över signaturen.

 3. Överför fotot eller den skannade bilden till datorn. Acrobat kan hantera JPG-, PNG-, GIF-, BMP-, TIFF- och PDF-filer. Registrera filens plats, så att du hittar den när du signerar PDF-filer.

  Du behöver inte beskära bilden. Om det inte är något skräp på fotot eller den inskannade bilden, importerar Acrobat bara signaturen.

 4. I panelen Verktyg för Fyll i och signera i Acrobat väljer du Placera signatur.

 5. Välj Använd en bild. Välj signaturfil och klicka sedan på Acceptera.

  Välj signaturfil
  Använd en signaturbildsfil som du har skapat.

Skicka signerade PDF-dokument med fax eller e-post

Du kan skicka signerade dokument via fax eller e-post med Adobe Sign-tjänsten. Adobe Sign sparar en kopia på ditt online-konto som du lätt kan komma åt vid ett senare tillfälle. Du kan logga in på Adobe Sign med ditt Adobe ID eller skapa ett konto.

 1. När dokumentet är klart klickar du på Skicka eller samla in signaturer i panelen Fyll i och signera.

 2. Klicka på Skicka via e-post eller fax.

 3. När meddelandet ”Ditt signerade dokument kommer att överföras till Adobe Sign …” visas, klickar du på Fortsätt.

  Om du ombeds logga in gör du det med ditt Adobe ID och lösenord.

 4. När Adobe Sign-webbplatsen öppnas i webbläsaren fyller du i de fält som krävs och klickar på Leverera.

 5. Följ instruktionerna på skärmen om hur du registrerar och skickar dokumentet.

Lås dokument efter signering

Om du använder ett digitalt ID för att signera eller certifiera en PDF-fil visas ett alternativ om att låsa dokumentet efter signering.

Obs! Med alternativet Placera signatur kan du skapa en enkel signatur som inte är ett digitalt ID.

Mer information om hur du certifierar eller signerar en PDF-fil med ett digital ID finns i avsnittet nedan.

Signera en PDF-fil med ett digitalt ID

När du tar emot en PDF-fil med ett signaturfält klickar du på fältet och Acrobat eller Reader visar ditt digitala ID om det redan finns tillagt. Annars kommer du att se ett alternativ om att skapa ett nytt digitalt ID. Även om du inte har ett signaturfält kan du använda verktyget Signera med certifikat för att signera PDF-filen. Följ stegen nedan.

Certifiera eller signera en PDF-fil med digitalt ID:

 1. Klicka på Fyll i och signera och klicka sedan på Arbeta med certifikat för att expandera panelen.

  Arbeta med certifikat
 2. Klicka på Signera med certifikat. En uppmaning att rita en rektangel visas. Klicka på Rita ny signeringsrektangel.

  Rita en ny signeringsrektangel
 3. Gå till den plats i PDF-filen där du vill placera ditt digitala ID eller den digitala signaturen, och dra sedan rektangeln med musen för att placera signaturen.

  Dialogrutan Signera dokument visas. Standard-ID eller standardsignatur väljs i nedrullningslistan Signera som. Om du vill välja ett annat ID klickar du på nedrullningslistan och väljer ett.

  Signera dokument med ditt digitala standard-ID

  Obs! Om du vill skapa ett nytt digitalt ID väljer du Nytt ID från nedrullningslistan och följer stegen som beskrivs i Skapa ett självsignerat digitalt ID.

 4. I fältet Lösenord anger du lösenordet för ditt digitala ID.

 5. Om du vill låsa dokumentet efter signering markerar du kryssrutan Lås dokument efter signering.

  Viktigt:

  Observerara att dokumentet nu är låst för redigering. Det är användbart när du är den sista personen eller den enda personen som ska signera ett dokument. Om du inte är säker sparar du en kopia av PDF-filen innan du väljer det här alternativet och signerar.

 6. Klicka på Signera. Du kan uppmanas att spara dokumentet. Välj ett annat namn om du vill behålla en kopia av dokumentet och klicka sedan på Spara. Signaturen placeras i dokumentet.

  Signerade dokument

Återställa ditt digitala ID-lösenord

Det går inte att få fram lösenordet om du har glömt bort det. Om du själv skapade ditt ID kan du skapa ett nytt med samma information som du använde till ditt förra ID. Om du fick ditt ID från en certifikatutfärdare kontaktar du certifikatutfärdaren.

Mer information finns i Digitalt ID.

Hämta PDF-filer som undertecknats av andra med Adobe Sign

Du kan få dokument signerade av andra med Adobe Sign. Adobe Sign är en onlinetjänst där användarna snabbt kan underteckna dokument i en webbläsare, utan att det krävs ett digitalt ID. Tjänsten spårar hela processen.

Adobe Sign-tjänsten skickar ett meddelande med e-post till de personer du vill ska underteckna ett dokument. De granskar och undertecknar dokumentet på den säkra Adobe Sign-webbplatsen. När PDF-dokumentet är undertecknat får både du och de personer som undertecknat den signerade filen med e-post. Adobe Sign lagrar det undertecknade dokumentet på ditt konto för framtida referens. Mer information finns på https://acrobat.adobe.com/se/sv/sign.html.

 1. Öppna den PDF-fil som du vill få signerad.

 2. Öppna fönstret Fyll i och signera (klicka på Fyll i och signera till höger på verktygsfältet).

 3. Klicka på Skicka och samla in signaturer för att öppna panelen.

 4. Klicka på Be andra signera.

 5. När meddelandet ”Dokumentet har överförts till Adobe Sign” visas, klickar du på Fortsätt för att gå vidare.

  Om du ombeds logga in gör du det med ditt Adobe ID och lösenord.

 6. När Adobe Sign-webbplatsen visas i webbläsaren följer du anvisningarna på skärmen för att skicka PDF-filen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy