Redigera PDF-filer

Redigera text och bilder

Korrigera, uppdatera och förbättra PDF-filer med ett nytt peka-och-klicka-gränssnitt. Lägg till eller ersätt innehåll och bilder. Ändra teckensnitt, teckenstorlek, ange textjustering och lägg till upphöjd eller nedsänkt text. Vänd, rotera, beskär eller ändra storlek på bilder. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Redigera text & bilder. Konturer identifierar den text och de bilder som du kan redigera. Markera den text eller de bilder du vill redigera. Skriv ny text och ange andra alternativ i formatpanelen.

Formatpanel
På panelen Format kan du ändra typsnittsinställningar och hantera bilder. Klicka på plustecknet på panelen för att visa fler alternativ.

Omforma textflödet på en sida

Flöda om texten på en sida genom att infoga ny text eller ändra storlek på ett stycke genom att dra. Textflödet i stycket ändras automatiskt så att det passar den redigerade texten. Välj Verktyg > Innehållsredigering > Redigera text & bilder för att disponera textrutorna. Klicka sedan där du vill infoga text. Placera pekaren över ett markeringshandtag om du vill ändra textrutans storlek. När pekaren ändras till en pekare för storleksändring  drar du i handtaget. Du hittar mer information i Flytta, rotera eller ändra storlek på en textruta.

Söka och ersätta

Sök och ersätt text i hela dokumentet. Ersätt felstavade, felaktiga eller inaktuella ord och fraser med hjälp av det förbättrade sökverktyget. Välj Redigera > Sök för att öppna dialogrutan Sök. Klicka på Ersätt med så visas textrutan Ersätt med. Skriv den text du vill söka efter och ange utbytestexten. Klicka på Nästa för att hitta den första förekomsten av ordet eller uttrycket, eller klicka på Ersätt om du vill söka efter och ersätta den första förekomsten automatiskt.

Dialogrutan Sök
Med dialogen Sök kan du ersätta ord eller uttryck.

Ordna om sidor

Ändra ordningen på, infoga, rotera eller ta bort sidor i den förbättrade sidminiatyrpanelen. Använd zoomreglaget för att justera miniatyrernas storlek. Dra och släpp sidor från en plats till en annan.

Panelen Sidminiatyrer
På panelen Sidminiatyrer kan du ändra ordning på, infoga, rotera eller ta bort sidor.

Titta på Hantera sidor i Acrobat om du vill veta mer.

Förbättrad åtgärdsguide

Med Åtgärdsguiden kan du förenkla återkommande uppgifter som består av flera steg. Stoppa, starta om, hoppa över eller upprepa uppgifter efter behov. I Acrobat finns flera åtgärder som automatiserar vanliga uppgifter som att arkivera, redigera bort känslig information och optimera för webben. Du kan enkelt anpassa dessa åtgärder eller skapa egna. Med Åtgärdsguiden kan du köra åtgärder på dokument som lagras lokalt eller online på en värdserver, som SharePoint eller Office 365. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden när du vill skapa, starta eller importera en åtgärd.

För mer information kan du titta på Skapa och dela åtgärder.

Skapa och kombinera PDF-filer

Förhandsgranska miniatyrer vid kombination av filer

Använd den nya miniatyrvyn för att förhandsgranska och ändra ordningen på sidor innan du kombinerar dem i en enda PDF-fil. Dra och släpp filer och e-brev direkt i dialogrutan. Expandera flersidiga dokument och visa alla sidor. Kombinera filer genom att välja Skapa > Kombinera filer till en enda PDF.

Dialogrutan Kombinera filer
I dialogrutan Kombinera filer kan du dra och släppa dokument och ordna om sidor.

A. Plustecken för att visa alla sidor i ett dokument B. Knappar för miniatyr- och listvyer C. Reglage för att ändra storlek på miniatyrbilder D. Knappar för ångra och göra om E. Knappen Ta bort markerade objekt 

Mer information om hur du kombinerar filer finns i Merging files into a single PDF.

Microsoft Office 2010

(Windows) Skapa PDF-filer med en klickning från Microsoft Office 2010-program för Windows, inklusive 64-bitarsversioner av Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Nu med ännu bättre alternativ för att skapa och skicka.

Titta på Konvertera Word-, Excel- eller PowerPoint-filer till PDF-format om du vill veta mer eller läs Konvertera Microsoft Word-, PowerPoint- och Excel-filer till PDF-format.

Arbeta med dokument i molnet

Du kan smidigt spara och hämta dokument på lagringsplatser i molnet som Acrobat.com, Office 365 och SharePoint. I alla Öppna- och Spara-dialogrutor finns en möjlighet att arbeta med ett onlinekonto.

Titta på Arbeta med filer i molnet och Arbeta med SharePoint och Office 365 om du vill veta mer.

Underteckna och distribuera för undertecknande

Underteckna PDF-filer där du vill, hur du vill

Placera din signatur var som helst på en PDF. Välj mellan ett maskinskrivet eller handskrivet utseende, eller importera en bild med signaturen. Välj Signera > Placera signatur.

Välj Signera > Placera signatur.
Placera underskriften var som helst på ett dokument.

Titta på Signera PDF-filer elektroniskt om du vill veta mer eller läs Signera en PDF-fil.

Skicka och spåra underskrifter med Adobe Sign-tjänsten

Skicka dokument för underskrift med abonnemangstjänsten Adobe Sign online. Spåra enkelt signeringsprocessen. Mottagarna kan underteckna utan att hämta ett plugin-program eller skapa ett Adobe Sign-konto.

Långsiktigt godkännande och ECC-baserade referenser

Långsiktig information om valideringen bäddas in automatiskt när du signerar med certifikat. Använd certifikatsignaturer med stöd för ECC-baserade referenser (Elliptic Curve Cryptography).

Anpassa verktyg och arbetsyta

Skapa verktygsuppsättningar

Snabb åtkomst till verktyg och kommandon som du använder mest för verktygsuppsättningar. Med verktygsuppsättningar kan du specificera vilka verktyg och paneler du behöver för olika uppgifter, som att skapa formulär, kommentera eller skapa juridiska dokument. Gruppera verktygen i verktygsfältet och anpassa åtgärdsrutorna för att inkludera bara de paneler som du behöver för varje åtgärd. Börja med att klicka på Anpassa > Skapa ny verktygsuppsättning i verktygsfältet. Du hittar mer information i Verktygsuppsättningar.

Anpassa verktygsfältet och verktygsrutan
Anpassa verktygsfältet och verktygspanelen för att definiera verktygsuppsättningar för olika åtgärder.

Koppla loss kommentarlistan

Frigör Kommentarlistan från panelen Kommentarer. Ändra storlek på kommentarlistan och placera den så att det passar ditt arbetssätt. Välj Kommentar > Kommentarlista. Från Alternativ-menyn  öppnar du sedan Kommentarlista och väljer Frigör kommentarlista. Listan kommer att ha samma storlek och placering nästa gång du frigör den.

Pekskärmsläge för pekdatorer och mobila enheter

Med pekskärmsläget är det lättare att använda Acrobat och Reader på enheter med pekskärm. Verktygsknappar, paneler och menyer placeras något glesare, så att du lättare kan välja med fingrarna. Det nya pekskärmsläget optimerar visning och har stöd för de vanligaste gesterna. Acrobat och Reader växlar automatiskt till pekskärmsläget när du använder en enhet med pekskärm. Du kan aktivera och inaktivera pekskärmsläget med en knapp i verktygsfältet. Välj Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Pekskärmsläge.

Titta på Använda Acrobat XI på enheter med pekskärm om du vill veta mer eller läs Pekskärmsläge för handdatorer och mobila enheter.

Skydda PDF-filer

Ta bort känslig information

Ta bort känslig information från PDF-filer permanent. Använd bortredigeringsverktyg för att ta bort viss text och illustrationer. (Acrobat Pro) Sanera dokument på ett smidigt sätt genom att hitta och ta bort information med ett enkelt musklick. Öppna bortredigeringsverktygen genom att välja Verktyg > Skydd.

Titta på Redigera och ta bort känslig information från PDF-filer om du vill veta mer eller läs Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer.

Skydda med ett lösenord

Nu behöver du inte vara någon säkerhetsexpert för att förhindra att andra redigerar dina PDF-filer. Med det nya verktyget Begränsa redigering kan du lägga till lösenord i PDF-filer. Välj Verktyg > Skydd > Begränsa redigering.

Titta på Skydda PDF-filer med lösenord och behörigheter om du vill veta mer eller läs Skydda PDF-dokument med lösenord.

Lägg till lösenord när du skapar PDF-filer i Microsoft Office

Skydda PDF-filer med ett lösenord när du skapar dem från Microsoft Word, Excel, Outlook eller PowerPoint. Alternativen under Skydda PDF hjälper dig att hindra andra från att redigera dina PDF-filer.

Göra PDF-filer tillgängliga (bara Acrobat Pro)

Guide som hjälper dig skapa tillgängliga PDF-filer

Skapa lättillgängliga PDF-filer för personer med funktionshinder med hjälp av guiden Gör tillgänglig. I guiden Gör tillgänglig får du hjälp med de viktigaste stegen för att skapa lättillgängliga PDF-filer och med att validera resultatet med en fullständig tillgänglighetskontroll.

Guiden Gör tillgänglig
Guiden Gör tillgänglig visar dig stegen som krävs för att göra PDF-filer tillgängliga.

Validera att en PDF-fil är tillgänglig

Alternativet Fullständig kontroll stegar igenom PDF-filen för att kontrollera att den motsvarar standarder för tillgänglighet som PDF/UA och WCAG 2.0. Välj vilka områden du vill analysera och granska resultatet i panelen Tillgänglighetskontroll eller i en PDF-rapport. Mer information finns i avsnittet om hur du kontrollerar PDF-filers tillgänglighet.

Exportera format och alternativ

PDF till PowerPoint

(Acrobat Pro) Konvertera PDF-filer till helt redigerbara Microsoft PowerPoint-filer. PowerPoint-filen behåller PDF-filens formatering och layout. Du kan enkelt redigera eller uppdatera punktlistor, tabeller, objekt, bakgrundslayout, övergångar och stödanteckningar. Välj Arkiv > Spara som annan > Microsoft PowerPoint-presentation.

Titta på Konvertera PDF-filer till Microsoft Word, Excel eller PowerPoint om du vill veta mer.

PDF till HTML-webbsidor

Omvandla PDF-filer till enstaka eller flera webbsidor. Sidorna är kompletta med redigerbara formatelement, vilket gör att du snabbt kan formatera om dem. Välj Arkiv > Spara som annan > HTML-webbsida.

Exportera delar av PDF-filer

Exportera valda delar av en fil till Microsoft PowerPoint (Acrobat Pro), liksom Word, Excel eller HTML. Markera en valfri kombination av text, bilder och tabeller i ditt PDF-dokument. Välj sedan ett exportformat på Arkiv-menyn > Spara som annan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy