Arbetsyta – översikt

Du kan öppna Adobe Acrobat XI på två olika sätt: som ett fristående program och i en webbläsare. Arbetsytan skiljer sig åt något beroende på vilken av dessa miljöer du arbetar i. Skillnaderna är små, men viktiga.

Menyraden och två verktygsfält visas längst upp på arbetsytan. Arbetsytan för det fristående programmet omfattar ett dokumentfönster, en navigeringsruta och en grupp med åtgärdsrutor till höger. Dokumentrutan visar Adobe® PDF-filer. Navigeringsrutan till vänster hjälper dig att bläddra i PDF-filen och genomföra andra åtgärder för PDF-filer. Upptill i varje fönster finns det verktygsfält som ger dig tillgång till funktioner för att arbeta med PDF-filer.

När du öppnar en PDF-fil i en webbläsare är verktygsfälten, navigeringsrutan och åtgärdsrutorna inte tillgängliga. Du kan visa sådana objekt genom att klicka på Acrobat-ikonen i det halvgenomskinliga, flytande verktygsfältet längst ned i fönstret.

Arbetsytan så som den visas i Acrobat
Arbetsytan så som den visas i Acrobat

A. Menyrad B. Verktygsfält C. Navigeringsruta (panelen Bokmärken visas) D. Dokumentruta E. Åtgärdsrutor 

Obs!

Vissa PDF-filer, men inte alla, visas med ett dokumentmeddelandefält. PDF-portföljer visas med en specialiserad arbetsyta.

Välkomstskärm

Välkomstskärmen är ett fönster i dokumentfönstret som visas när inget dokument är öppet. Du kan snabbt komma åt nyligen öppnade filer, öppna en fil och starta något ofta använt arbetsflöde med en enda klickning.

Välkomstskärm
Välkomstskärm för Acrobat XI

Obs!

I Mac OS kan du stänga av välkomstskärmen genom att ändra inställningarna. Välj Acrobat/Reader > Inställningar. Klicka på Allmänt under Kategorier till vänster. Avmarkera Visa välkomstskärm under Programstart. Det finns inget liknande alternativ i Windows.

Det är oftast en bra idé att låta Acrobat-menyerna vara synliga, så att de alltid finns tillgängliga när du arbetar. Om du vill dölja dem använder du Visa > Visa/Dölj > Menyrad. Du kan dock bara visa och använda dem igen genom att trycka på F9 (Windows) eller Skift+Kommando+M (Mac OS).

Till skillnad från menyerna som visas längst upp på skärmen visar de sammanhangsberoende snabbmenyerna kommandon som är kopplade till det aktiva verktyget eller den aktiva markeringen. Du använder snabbmenyer för flera av de vanligaste kommandona. Om du t ex högerklickar i verktygsfältsområdet visas en snabbmeny som innehåller samma kommandon som Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt.

 1. Placera pekaren över dokumentet, objektet eller panelen.

 2. Högerklicka.

Obs!

(Mac OS) Om du inte har en mus med två knappar kan du visa en snabbmeny genom att Ctrl-klicka.

Verktygsfält

Standardverktygsfälten, för snabbverktyg och vanliga verktyg, innehåller verktyg och kommandon som ofta används vid arbete med PDF-filer. De mest tillgängliga verktygen ingår i verktygsrutan till höger om fönstret. Du kan lägga till verktyg till verktygsfälten, så att de bli lätta att hitta.

Verktygsfälten innehåller även en Skapa-knapp . Klicka på pilen till höger om knappen Skapa för att visa en meny med kommandon för att skapa PDF-filer.

Verktygsfält
Verktygsfält som visas som standard

A. Knappen Skapa B. Verktygsfält för snabbverktyg C. Verktygsfält för vanliga verktyg D. Sidnavigeringskommandon E. Markerings- och zoomningskommandon F. Sidvisningskommandon 

Obs!

Håll pekaren över ett verktyg om du vill visa en beskrivning av det. Alla verktyg identifieras med namn i Visa > Verktyg och Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt.

Snabbverktyg

Du kan lägga till verktyg som du använder ofta från rutorna Verktyg och Kommentar till verktygsfältet för snabbverktyg.

 1. I verktygsfältet för snabbverktyg klickar du på Anpassa snabbverktyg .

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett verktyg markerar du det i den vänstra rutan och klickar sedan på ikonen med uppilen .

  • Om du vill ta bort ett verktyg markerar du dess ikon och klickar på ikonen Ta bort .

  • Om du vill ändra ett verktygs placering i verktygsfältet väljer du dess ikon och klickar på  eller .

  • Om du vill lägga till en lodrät linje för att skilja olika grupper av verktyg åt i verktygsfältet klickar du på .

Obs!

Om du snabbt vill lägga till ett verktyg från Verktyg- eller Kommentar-rutan, drar du verktyget i dess gripstreck till den plats i verktygsfältet för snabbverktyg där du vill ha det. Du kan också högerklicka på verktyget och välja Lägg till snabbverktyg.

Lägga till ett verktyg från rutan Verktyg eller Kommentarer
Dra ett verktyg till verktygsfältet för snabbverktyg

Vanliga verktyg

Du kan lägga till verktyg till verktygsfältet för vanliga verktyg.

 1. Högerklicka på en tom plats i verktygsfältet.

 2. Markera ett verktyg på menyn.

 3. Om du vill ta bort ett verktyg från verktygsfältet högerklickar du på verktyget och avmarkerar det på menyn.

Visa och dölja verktygsfält

När du inte behöver verktygen i ett verktygsfält kan du stänga det och frigöra mer utrymme på arbetsytan. Om du har flera PDF-filer öppna kan du anpassa verktygsfälten för varje enskild PDF. De olika anpassade tillstånden bibehålls när du växlar mellan PDF-filer.

 • Om du vill dölja alla verktygsfält väljer du Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Dölj verktygsfält.
 • Om du vill återge verktygsfälten deras standardkonfiguration väljer du Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Återställ verktygsfält.

Obs!

Om du har dolt alla verktygsfält kan du visa dem igen genom att trycka på F8.

Välja ett verktyg

Som standard är markeringsverktyget aktivt när du öppnar Acrobat, eftersom det är det mest flexibla verktyget.

 1. Gör något av följande:
  • Välj ett verktyg i ett verktygsfält.

  • Välj Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > [namn på verktygsfält] > [verktyg].

Växla tillfälligt till inzoomningsverktyget eller handverktyget

Du kan använda dessa verktyg tillfälligt utan att du inaktiverar det aktuella verktyget.

 • Håll ned blankstegstangenten om du vill välja handverktyget tillfälligt.
 • Håll ned Ctrl+Blanksteg om du vill välja inzoomningsverktyget tillfälligt.

När du släpper tangenterna återgår Acrobat till det verktyg som tidigare var aktivt.

Åtgärdsrutor

De flesta kommandona har nu placerats i åtgärdsrutorna Verktyg, Signera och Kommentar till höger om programfönstret. De flesta verktygen hittar du nu i dessa åtgärdsrutor. Klicka på Verktyg, Signera eller Kommentar för att visa de olika åtgärdspanelerna.

Du kan anpassa vilka paneler som ska visas i rutorna Verktyg och Kommentar.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill växla mellan att visa och dölja en panel klickar på ikonen för att visa/dölja paneler  i åtgärdsrutans övre högra hörn och klickar på en panel. En kryssmarkering visar om panelen är synlig.

  • Om du vill öppna en panel och lägga till den i verktygsrutan väljer du Visa > Verktyg och markerar en panel.

  • Om du vill att panelerna ska förbli öppna när du väljer dem ska du välja Tillåt flera paneler att vara öppna på menyn Visa eller dölj paneler. En öppen panel stängs som standard när du öppnar en annan panel.

Verktygsuppsättningar

Snabb åtkomst till verktyg och kommandon som du använder mest för verktygsuppsättningar. Med verktygsuppsättningar kan du specificera vilka verktyg och paneler du behöver för olika uppgifter, som att skapa formulär, kommentera eller skapa juridiska dokument. Gruppera verktygen i verktygsfältet och anpassa åtgärdsrutorna för att inkludera bara de paneler som du behöver för varje åtgärd. Du kan dela verktygsuppsättningar med andra och hämta uppsättningar direkt från AcrobatUsers.com

Anpassa verktygsfältet och verktygsrutan
Anpassa verktygsfältet och verktygspanelen för att definiera verktygsuppsättningar för olika åtgärder

Skapa en verktygsuppsättning

 1. Välj Anpassa > Skapa ny verktygsuppsättning

 2. Gör något av följande att anpassa verktygsfältet Snabbverktyg:

  • Om du vill lägga till ett verktyg i verktygsfältet klickar du på panelen till vänster och väljer verktyget. Klicka sedan på ikonen Lägg till i verktygsfältet Snabbverktyg .

  • Om du vill ta bort ett verktyg från verktygsuppsättningen markerar du dess ikon och klickar på ikonen Ta bort .

  • Om du vill ändra ett verktygs position i verktygsfältet markerar du dess ikon och klickar på ikonen Flytta åt vänster  eller Flytta åt höger .

  • Om du vill lägga till en lodrät linje för att skilja olika grupper av verktyg åt i verktygsfältet klickar du på ikonen för att lägga till lodrät linje .

  Dialogrutan Skapa ny verktygsuppsättning
  Dialogrutan Skapa ny verktygsuppsättning

  A. Ordna om eller ta bort verktyg i verktygsfältet Snabbverktyg B. Lägg till anpassade paneler, instruktioner eller avdelarlinjer mellan verktyg C. Byt namn på, ordna om eller ta bort verktyg eller paneler D. Lägg till i verktygsfältet Snabbverktyg ovanför eller i rutan Anpassade till höger 
 3. Gör något av följande för att anpassa verktygsrutan:

  • Om du vill lägga till en panel i rutan Anpassade klickar du på panelen till vänster och sedan på ikonen Lägg till i rutan Anpassade .

  • Skapa en egen panel genom att klicka på ikonen Lägg till panel  till höger. Ge panelen ett namn och klicka sedan på Spara.

  • Om du vill lägga till ett verktyg på en panel väljer du panelen till höger och verktyget till vänster. Klicka sedan på ikonen Lägg till i rutan Anpassade .

  • Ta bort ett verktyg från en panel genom att markera dess ikon och klicka sedan på ikonen Ta bort .

  • Ändra positionen för ett verktyg eller en panel genom att välja dem till höger och sedan klicka på upp- eller nedpilarna ( resp. ).

  • Om du vill lägga till en vågrät linje för att skilja olika grupper av verktyg åt klickar du på ikonen Lägg till avdelare .

  • Redigera instruktioner eller panelnamn genom att markera dem och sedan klicka på redigeringsikonen .

 4. När verktygsuppsättningen är klar klickar du på Spara, skriver dess namn och klickar sedan på Spara igen.

Redigera, ta bort, byta namn på eller dela hjälpmedelsuppsättningar

Använd dialogrutan Verktygsuppsättningar för att redigera, byta namn, kopiera, ta bort, ordna om eller dela verktygsuppsättningar. Du kan ange i vilken ordning som verktygsuppsättningarna ska visas på menyn Anpassa genom att flytta dem uppåt eller nedåt i listan. Med alternativen Importera och Exportera kan du dela verktygsuppsättningar med din arbetsgrupp.

 • Välj Anpassa > Verktygsuppsättningar.

Navigeringsrutan är ett område på arbetsytan där olika navigeringspaneler kan visas. Olika funktionsverktyg kan visas i navigeringsrutan. Panelen Sidminiatyrer innehåller t ex en miniatyrbild av varje sida. Om du klickar på miniatyren visas motsvarande sida i dokumentet.

När du öppnar en PDF-fil är navigeringsrutan som standard stängd, men knapparna längs den vänstra kanten av arbetsytan ger dig ändå möjlighet att visa de olika panelerna. Det finns till exempel en knapp för panelen Sidminiatyrer  och en knapp för panelen Bokmärken . När Acrobat är igång, men inget dokument är öppet, är navigationspanelen inte tillgänglig.

Visa eller dölja navigeringsrutan

 1. Gör något av följande om du vill öppna navigeringsrutan:

  • Klicka på en panelknapp till vänster på arbetsytan för att öppna den panelen.

  • Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Visa navigeringsruta.

 2. Gör något av följande om du vill stänga navigeringsrutan:

  • Klicka på knappen för den panel som är öppen i navigeringsrutan.

  • Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Dölj navigeringsruta.

Obs!

Den som har skapat PDF-filen kan styra innehållet på vissa navigeringspaneler och kan ibland göra så att panelerna är tomma.

Ändra visningsområdet för navigeringspaneler

Alla navigeringspaneler, till exempel panelen Bokmärken, visas i en kolumn till vänster på arbetsytan.

 • Om du vill ändra bredden på navigeringsrutan drar du i dess högra ram.

 • Om du vill visa en annan panel markerar du panelens knapp till vänster i navigeringsrutan.

Alternativ på navigeringspaneler

Alla navigeringspaneler har en Alternativ-meny  i det övre vänstra hörnet. Vilka kommandon som finns på menyn varierar.

En del paneler kan även innehålla andra knappar som påverkar objekt på panelen. Återigen kan dessa knappar skilja sig mellan olika paneler. Vissa paneler har ingen av dessa knappar.

Navigeringspaneler och alternativmeny
Navigeringspaneler och alternativmeny

Dokumentets meddelandefält

Dokumentets meddelandefält visas endast i vissa typer av PDF-filer. Normalt visas det här området när du öppnar ett PDF-formulär, en PDF-fil som skickats till dig för undertecknande eller granskning, en PDF-fil med särskild behörighet eller säkerhetsbegränsningar eller en PDF-fil som är kompatibel med PDF/A-standarden. Dokumentmeddelandefältet syns omedelbart nedanför verktygsfältsområdet. Du kan dölja eller visa dokumentets meddelandefält genom att klicka på knappen  till vänster på arbetsytan. Knappen varierar beroende på vilken typ av meddelandefält det är.

I dokumentets meddelandefält visas instruktioner om vad du ska göra samt eventuella knappar för åtgärden. Fältet är färgkodat: lila för formulär, gult för granskningar och säkerhetsvarningar och blått för certifierade PDF-filer, PDF-portföljer och PDF-filer med lösenordsskydd eller dokumentbegränsningar.

Dokumentetmeddelandefält för ett formulär
Dokumentetmeddelandefält för ett formulär

Dokumentmeddelandefält för säkerhetsvarning
Dokumentmeddelandefält för säkerhetsvarning

Dokumentets meddelandefält
Dokumentmeddelandefält för en certifierad PDF-portfölj

Ange inställningar

Flera programinställningar görs i dialogrutan Inställningar, bland annat inställningar för visning, verktyg, konvertering, undertecknande och prestanda. När du väl har angett inställningarna är de i kraft till dess att du ändrar dem.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Adobe Reader > Inställningar (Mac OS).
 2. Ange under Kategorier vilken typ av inställningar du vill ändra.

Återställa (återskapa) inställningar

Återställa mappen Acrobat-inställningar (Windows)

Återställ mappen Acrobat-inställningar om du vill lösa problem som beror på skadade inställningar. De flesta inställningsproblem orsakas av dessa filbaserade inställningar. De flesta Acrobat-inställningar lagras emellertid i registret.

Obs!

Den här lösningen tar bort anpassade inställningar för samarbete, JavaScript, skydd, stämplar, färghantering, automatisk komplettering, Web Capture och Updater.

 1. Avsluta Acrobat.

 2. Öppna mappen Inställningar i Utforskaren i Windows:

  • (Windows 7/Vista) C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[version]

  • (XP) C:\Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\Acrobat\[version]

 3. Flytta mappen Inställningar till en annan plats (t ex C:\Temp).

 4. Starta om Acrobat.

Om problemet återkommer efter att mappen Acrobat-inställningar har återställts är det inte relaterat till mappen Inställningar. Dra tillbaka den mapp som du flyttade i steg 2 till den ursprungliga platsen för att återställa de anpassade inställningarna. Klicka sedan på Ja till alla för att ersätta den nya mappen Inställningar.

Återställa Acrobats inställningsfiler (Mac OS)

Återställ Acrobats inställningsfiler för att eliminera problem som beror på en skadad inställningsfil.

Obs!

Genom att Acrobats inställningsfiler återskapas återställs inställningarna till standardvärdena.

 1. Avsluta Acrobat.

 2. Dra följande filer från mappen Users/[användarnamn]/Library/Preferences till skrivbordet:

  • Cookies för Acrobat WebCapture

  • com.adobe.Acrobat.Pro.plist eller com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

  • Acrobat Distiller Prefs och com.adobe.Acrobat.Pro.plist (om du håller på att felsöka ett problem med Distiller)

  • Acrobat-mappen som innehåller inställningar för formulär (MRUFormsList), samarbete (OfflineDocs) och färginställningar (AcrobatColor Settings.csf)

 3. Starta om Acrobat

Om problemet återkommer efter att Acrobats inställningsfiler har återställts är det inte relaterat till inställningsfilerna. Dra tillbaka de filer som flyttades under steg 2 till deras ursprungliga plats för att återställa de anpassade inställningarna. Klicka sedan på OK på varningen "En nyare fil med namnet [filnamn]" finns redan på den här platsen. Vill du ersätta den med den här äldre filen?"

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy