Acrobat, Reader 8.x och andra Acrobat-versioner tillsammans i Windows

Vad finns i dokumentet?

 • Samtidiga installationer
 • Versionssamverkan
 • Uppgraderingsbehörighet

Samtidiga installationer

Det går att installera Adobe Acrobat 8.0.x och Adobe Reader 8.0 på datorer som har tidigare Acrobat-versioner, men det rekommenderas dock inte. Acrobat 8.0.x Professional och Acrobat 8.0.x Standard använder Acrobat 8.0.x-versionen av PDFMaker och Adobe PDF-skrivaren. Borttagning av en Acrobat-version när två eller flera Acrobat-versioner är installerade på samma dator kan medföra att funktionaliteten inaktiveras.

När två Acrobat-versioner är installerade på samma dator används endast Acrobat 8.0.x-versionen av PDFMaker och Adobe PDF-skrivaren. Konflikter kan dock uppstå om flera versioner av PDFMaker-filer läses in.

När flera Acrobat-versioner finns på en dator visas (oavsett inställningarna) PDF-filerna med versionen som körs.

Om du tar bort en tidigare version av Acrobat eller Adobe Reader efter att ha installerat en senare version, kan funktioner inaktiveras. Reparera den aktuella versionen av Acrobat efter borttagning av den föregående versionen. Om reparationsprocessen inte återställer alla funktioner, måste du installera om den aktuella versionen.

Obs! Adobes tekniska support avråder från att ha flera versioner av Acrobat och Adobe Reader på samma dator. I Acrobat och Adobe Reader finns flera komponenter med likartade funktioner som kan orsaka konflikter på en dator. De vanligast förekommande konflikterna orsakas av plugin-program för PDF-rendering i webbläsare, PDFMaker i Office-program och Adobe PDF-skrivaren. Avinstallera alla versioner av Acrobat och Adobe Reader med hjälp av tabellen Versionssamverkan och installera sedan den aktuella versionen.

Versionssamverkan

Detta diagram visar vad som händer om du installerar Adobe Acrobat 8.0.x när Acrobat och/eller Adobe Reader redan finns på datorn.

Produkt Standard 8.0 Professional 8.0 Testversion av Acrobat 8.0 Adobe Reader 8.0 Observera
Acrobat Reader 5.0.5 eller tidigare Tillåtet Tillåtet Tillåtet Avinstallerar tidigare version. Webbläsaren använder version 8.
Adobe Reader 6.0 Tillåtet Tillåtet Tillåtet Avinstallerar tidigare version. Webbläsaren använder version 8.
Adobe Reader 7.0 Tillåtet Tillåtet Tillåtet Avinstallerar den tidigare versionen. Webbläsaren använder version 8.
Adobe Reader 8.0 Tillåtet Tillåtet Tillåtet Reparera Reader frågar efter webbläsarversionen.
Elements 6.0 Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Tillåtet Installerad Reader styr webbläsaren.
Elements 7.0 Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Tillåtet Installerad Reader styr webbläsaren.
Fullständig version av Acrobat 5.x Borttagning rekommenderas. Borttagning rekommenderas. Borttagning rekommenderas. Tillåtet Webbläsaren använder version 8.
Acrobat 6.0 Standard Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning krävs Automatisk borttagning krävs Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
Acrobat 7.0 Standard Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
Acrobat 8.0 Standard Reparera Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
Acrobat 6.0 Professional Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning krävs Automatisk borttagning krävs Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
Acrobat 7.0 Professional Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
Acrobat 8.0 Professional Ta bort manuellt Reparera Reparera Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
Creative Suite 1.0 Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
Creative Suite 1.3 Ta bort manuellt Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
Creative Suite 2.0 Ta bort manuellt Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
Acrobat 3D Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
Acrobat 3DTrial Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Automatisk borttagning rekommenderas Tillåtet Reader frågar efter webbläsarversionen.
 • Tillåtet anger att dessa villkor är OK och att inga felmeddelanden visas.
 • Ersätter anger att den nya versionen ersätter den ursprungliga versionen utan att den tas bort.
 • Reparera anger att du installerar en version av Acrobat eller Adobe Reader som redan finns på datorn och att installationsprogrammet låter dig ändra, reparera samt ta bort programmet.
 • Borttagning rekommenderas anger att du bör avbryta installationen av Acrobat 8.0.x och ta bort den äldre versionen, starta om och därefter installera Acrobat 8.0.x.
 • Automatisk borttagning rekommenderas anger att du varnas om att en äldre version har påträffats. Du kan ta bort den äldre versionen eller ignorera den och låta både Acrobat och Adobe Reader vara kvar.
 • Automatisk borttagning krävs anger att du varnas om att en äldre eller mindre funktionell produkt har påträffats. Du kan ta bort den mindre funktionella produkten eller avbryta installationen.
 • Ta bort manuellt betyder att du måste avsluta installationsprogrammet, ta bort den aktuella versionen av Acrobat eller Adobe Reader och därefter installera Acrobat 8.0.

Uppgraderingsbehörighet

Följande produkter uppgraderas inte till Acrobat 8:

 • Acrobat 4.x eller tidigare
 • Acrobat Elements
 • Acrobat Business Tools
 • Acrobat Approval
 • Adobe Reader
 • Acrobat Reader
 • Acrobat Reader-Writer
 • Acrobat Distiller PE eller LE, eller någon version av Acrobat Distiller som medföljer Adobe PageMaker eller Adobe FrameMaker

Obs! Adobe Designer 6.0 uppfyller kraven för Designer 7.1 men inte för Acrobat 8.0.x.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online