Prenumerationen kan inte valideras

Acrobat-prenumerationen kan inte valideras

Du får ett varningsmeddelande när du startar Acrobat om att Acrobat-prenumerationen inte kan valideras.

Acrobat-prenumerationen kan inte valideras

Nedanstående orsaker är exempel på varför prenumerationsvalideringen inte kan genomföras. Prova följande lösningar eller speciallösningar för att lösa problemet.

  • Det Adobe ID som använts vid inloggningen saknar behörighet för Acrobat-prenumerationer.

    Speciallösning: Du kan köra en testversion av Acrobat. Klicka på Fortsätta i testläge. Kontrollera att det Adobe ID som använts vid inloggning har rätt behörighet för Acrobat.

  • Datorn som du loggar in på är inte ansluten till Internet eller skyddad av en brandvägg. Adobe-servrarna är därför inte tillgängliga för autentisering.

    Lösning: Kontrollera att din dator är ansluten till Internet. Om det finns en brandvägg lägger du till licensslutpunkterna – *.adobe.com och *.adobelogin.com för Adobe i vitlistan.
  • Behörighetskontrollen av det Adobe ID som du använde vid inloggningen har misslyckats av någon anledning. 

    Lösning: Avbryt dialogrutan och starta Acrobat på nytt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online