Alternativet att bifoga till e-postmeddelande fungerar inte

Alternativet att bifoga till e-postmeddelande fungerar inte

När du försöker använda funktionen Bifoga till e-postmeddelande i Acrobat eller Acrobat Reader händer inget.

 

Prova följande lösningar på problemet.

Lösning 1: Uppdatera Acrobat eller Acrobat Reader till den senaste versionen

Välj Hjälp > Leta efter uppdateringar och följ sedan instruktionerna i stegen i uppdateringsfönstret när du vill hämta och installera de senaste uppdateringarna till Acrobat eller Acrobat Reader automatiskt.

Lösning 2: Ändra dina kontoinställningar i Outlook

Om du är på en företagsdomän ska du göra följande:

  1. Öppna Outlook.Gå till Arkiv > Kontoinställningar.

  2. Dialogrutan Kontoinställningar visas.På fliken E-post ska du klicka på Ändra.

    Ändra kontoinställningar

  3. Dialogrutan Ändra konto visas. Avmarkera kryssrutan Använd cachat utbytesläge.

  4. Klicka på Nästa och sedan på Slutför. Om du ser en anmodan att avsluta och starta om ska du klicka på OK.

  5. Stäng dialogrutan Kontoinställningar. Avsluta och starta om Outlook.

    Prova nu att använda funktionen Bifoga till e-postmeddelande i Acrobat eller Acrobat Reader.

Lösning 3: Kontrollera om det finns antivirus- eller säkerhetsprogramvara

En antivirus- eller säkerhetsprogramvara kan blockera bilagor på din dator eller enhet. Kontrollera inställningarna för antivirus- eller säkerhetsprogramvaran och ändra vid behov så att bilagor inte blockeras.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?