Tomma dialogrutor och saknad text i Acrobat-gränssnittet

Problem

Text saknas i olika dialogrutor i Acrobat och Reader, som fönstret Inställningar, dialogen Skriv ut och panelen Verktyg.

Lösning

Skadade eller saknade Windows-systemteckensnitt kan orsaka detta problem. Acrobat använder dessa teckensnitt för att visas text i olika dialogrutor.

Prova följande för att lösa problemet:

 • Kontrollera om Segoe-familjen av teckensnitt är installerad. Om inte, installera den (särskilt Segoe-teckensnittet för användargränssnittet).
 • Återställ till standardmässiga Windows teckensnittinställningar.
 • Om du har tillgång till en annan dator där Acrobat-dialogrutor visas på rätt sätt kan du installera teckensnitten från datorn som fungerar på den drabbade datorn.

Felsöka Segoe-teckensnitt

 1. Öppna kontrollpanel-applet för teckensnitt.
 2. Sök efter ”Segoe UI” i listan. Öppna det.
 3. Räkna antalet typsnitt i kategorin ”Segoe UI”. Antalet måste vara minst sex för Windows 7 och minst 12 för Windows 8.1.
 4. Om antalet är lägre är det något fel med typsnittsinstallationen. Två saker är möjliga:
  1. Teckensnittet finns, men är inte registrerat.
  2. Typsnittet finns inte.
 5. För att ta reda på vad problemet är, starta kommandotolken, och ange följande kommandon:
  1. C:
  2. CD C:\Windows\Fonts
  3. DIR SEG*UI*
 6. I utdatan ser du kanske seguisym.ttf and seguiemj.ttf. Ignorera dessa. Antalet för resten av filerna ska överensstämma med siffrorna som nämns i 3. Om inte, så existerar inte typsnitten. Annars finns de, men de är inte registrerade.
 7. Om typsnittet inte finns, måste du kanske kopiera det från en annan dator. Kopiera dem till den lokala datorn, öppna varje typsnitt och klicka på knappen ”Installera”.
 8. Om typsnittet finns kan det hända att registerposterna för typsnittet har skadats. För att korrigera detta ska du starta regedit.exe och leta reda på följande registernyckel i trädet till vänster: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
 9. I denna registernyckel, leta reda på de poster som börjar med ”Segoe UI” i den vänstra panelen. Ignorera även här ”Segoe UI Symbol” och ”Segoe UI Emoji”. Om antalet poster här inte stämmer överens med antalet i steg 3 ska du logga in på en dator som har de korrekta posterna och skapa dessa poster på den problematiska datorn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?