Certifikat blir skadade efter uppdatering av Acrobat eller Acrobat Reader Trusted Certificate Store

Problembeskrivning

I Acrobat eller Acrobat Reader Trusted Certificate Store skadas data i de certifikat som innehåller den hexadecimala sekvensen ”FE FF” i deras X.509 efter uppdatering av AATL (Adobe Approved Trust List) eller EUTL (European Union Trust List).

Skador förekommer när Trusted Certificate Store skrivs om eller optimeras, till exempel vid uppdatering av AATL/EUTL eller vid manuell import av ett certifikat till Trusted Certificate Store.

Detta resulterar i:

 • Alla signaturer vars förtroendeankare är skadade certifikat rapporteras vid signaturvalideringen.
 • Om du uppdaterar AATL/EUTL flera gånger kan signaturen verka vara giltig och ogiltig om vart annat.
 • Vid flera uppdateringar av AATL/EUTL läggs duplicerade skadade certifikat till på användarens betrodda lista.

Påverkade plattformar

Windows, OS X (macOS)

Produkter som påverkas

 

Acrobat

Reader

DC kontinuerlig / abonnemang

Win: 18.011.20035
Mac: 18.011.20035

Win: 18.011.20036
Mac: 18.011.20036

DC Classic 2015

Win: 15.006.30413 (2015.006.30413)
Mac: 15.006.30416 (2015.006.30416)

Win: 15.006.30413 (2015.006.30413)
Mac: 15.006.30416 (2015.006.30416)

Acrobat 2017 / Acrobat Reader 2017

Win: 17.011.30078 (2017.011.30078)
Mac: 17.011.30078 (2017.011.30078)

Win: 17.011.30078 (2017.011.30078)
Mac: 17.011.30078 (2017.011.30078)

Lösning

Uppdatera till den senaste versionen av Acrobat och Reader och uppdatera sedan AATL och EUTL så att de skadade certifikaten byts ut mot korrekta certifikat i Trusted Certificate Store.

 1. Uppdatera till den senaste versionen: I Acrobat eller Reader ska du gå till Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar och följ sedan anvisningarna på skärmen.

 2. Uppdatera AATL/EUTL: I Acrobat eller Reader ska du gå till Redigera > Inställningar och sedan göra följande:

  • För AATL: Under Kategorier ska du välja Trust Manager och sedan markera kryssrutan Hämta betrodda certifikat från en Adobe AATL-server och klicka på Uppdatera nu.
  • För EUTL: Under Kategorier ska du välja Trust Manager och sedan markera kryssrutan Hämta betrodda certifikat från en Adobe EUTL-server och klicka på Uppdatera nu.
  Uppdatera AATL eller EUTL

Om du manuellt litar på ett certifikat utanför AATL eller EUTL och ser att signaturer rapporteras som ogiltiga för det manuellt betrodda certifikatet ska du göra följande:

 1. Uppdatera till den senaste versionen: I Acrobat eller Reader ska du gå till Hjälp > Kontrollera om det finns uppdateringar och följ sedan anvisningarna på skärmen.

 2. Stäng ner Acrobat eller Reader om något av dem körs.

 3. Ta bort den betrodda listan genom att ta bort följande fil:

  C:\Users\[UserName]\AppData\Roaming\Acrobat\<produktversion, till exempel, DC, 2015 eller 2017>\Security\addressbook.acrodata

 4. Återskapa en fil med betrodd lista ( adressbok .acrodata) genom att uppdatera AATL, EUTL enligt beskrivningen ovan - steg 2 i det föregående förfarandet.

 5. Lägg till certifikatet som du vill lita på till Betrodda identiteter manuellt.

  Så här lägger du till ett certifikat till Betrodda identiteter manuellt:
  1. Gå till Redigera > Inställningar.
  2. Välj Underskrifter under Kategorier.
  3. Klicka på Mer för Identiteter & pålitliga certifikat.
  4. Välj Digitala ID:n till vänster.
  5. Klicka på knappen Lägg till ID och följ sedan anvisningarna på skärmen för att importera ett ID.

Ytterligare information

Problemet har åtgärdats i följande versioner av Acrobat/Reader:

 • DC kontinuerlig / abonnemangsversion: 18.011.20038.267465
 • DC Classic 2015 version: 15.006.30417.267543
 • Acrobat 2017 / Acrobat Reader 2017 version: 17.011.30079.267470

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?