Standard-PDF-filer är inte utskriftsklara. De kan ha bilder och färger av dålig kvalitet som inte kan skrivas ut korrekt eller skrivs ut med mycket låg kvalitet. Du kan använda Acrobat Pro DC för att skapa utskriftsklara PDF-filer med hög upplösning av din vanliga PDF-filer.

Obs!

Det är alltid bra att skapa utskriftsklara PDF-filer med hög upplösning direkt från programmet som du skapar källfilen i.

Följ stegen nedan för att skapa en PDF-fil med hög upplösning av en befintlig PDF med hjälp av Acrobat DC.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat DC och gå tillArkiv>Spara som annan > Tryck på Klar PDF (PDF/X)

  print-ready-option-acrobat
 2. I dialogrutan Spara som PDF ska du klicka på Inställningar

  print-ready-options
 3. I dialogen Preflight ska du välja Spara som PDF/X-4 och klicka på OK

  preflight-option

  Obs!

  Du kan välja de tillgängliga konverteringsprofilerna för PDF/X-4 som listas i avsnittet Skapa PDF/X-4 enligt följande konverteringsprofil för PDF/X-4.Tillämpa korrigeringar enligt ditt krav.