Förutom ett lokalt Office-program använder Acrobat DC även online-tjänsten Adobe Create PDF för att konvertera Office-dokument till PDF-filer i Mac OS. IT-administratörer kan inaktivera online-tjänstens konverteringsalternativ och forcera skapandet av PDF-filen från Acrobat eller tilläggsprogrammet Create PDF för att använda det lokala programmet.

Funktionsnedstängning för att inaktivera tjänsten med konvertering i Acrobat

Om du inte vill att användarna ska se arbetsflödet för tjänsten med konvertering i Acrobat ska du använda nedstängningstangenterna för att undertrycka det.

Tangenter bToggleAdobeDocumentServices bToggleServiceConversion
Datatyp Boolesk (JA/NEJ)
Standard NEJ
Version # April 2017 (Acrobat DC kontinuerlig)
Loc-sökväg /Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist/Root/DC/FeatureLockdown/cServices/
Sammanfattning Anger om du vill låsa tjänstens konverteringsfunktionalitet i Acrobat som gör det möjligt att för Acrobat att använda online-tjänsten Create PDF för att konvertera dokument till PDF-filer.
Detaljerad information

Möjliga värden är:

  • NEJ: Tjänstens konvertering är aktiverad. Acrobat kan använda tjänsten för att konvertera dokument till PDF-filer.
  • JA: Tjänstens konvertering är inaktiverad. Acrobat kan använda det lokala programmet för att konvertera dokument till PDF-filer.

Inaktivera tjänstens konverteringsfunktionen bara från tilläggsprogrammet till Office

Nedan följer de tangenter som inaktiverar onlinetjänsten från tilläggsprogrammet Create PDF:

  • ToggleAdobeDocumentServices
  • ToggleServiceConversion

Steg:

  1. Navigera till följande plats: /Users/<user>/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/

  2. Öppna com.microsoft.Word.plist filen. 

  3. Skapa en ny tangent (en eller båda tangenterna som listas ovan) av Boolesk typ.

  4. Ställ in värdet till JA.