Inaktivera online-tjänsten Adobe Create PDF för konvertering av Office på Mac OS

Förutom ett lokalt Office-program använder Acrobat även online-tjänsten Adobe Create PDF för att konvertera Office-dokument till PDF-filer i Mac OS. IT-administratörer kan inaktivera online-tjänstens konverteringsalternativ och forcera skapandet av PDF-filen från Acrobat eller tilläggsprogrammet Create PDF för att använda det lokala programmet.

Funktionsnedstängning för att inaktivera tjänsten med konvertering i Acrobat

Om du inte vill att användarna ska se arbetsflödet för tjänsten med konvertering i Acrobat ska du använda nedstängningstangenterna för att undertrycka det.

Tangenter

bToggleAdobeDocumentServices bToggleServiceConversion

Datatyp

Boolesk (JA/NEJ)

Standard

NEJ

Version #

April 2017 (Acrobat kontinuerlig)

Loc-sökväg

/Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist/Root/DC/FeatureLockdown/cServices/

Sammanfattning

Anger om du vill låsa tjänstens konverteringsfunktionalitet i Acrobat som gör det möjligt att för Acrobat att använda online-tjänsten Create PDF för att konvertera dokument till PDF-filer.

Detaljerad information

Möjliga värden är:

  • NEJ: Tjänstens konvertering är aktiverad. Acrobat kan använda tjänsten för att konvertera dokument till PDF-filer.
  • JA: Tjänstens konvertering är inaktiverad. Acrobat kan använda det lokala programmet för att konvertera dokument till PDF-filer.

Inaktivera tjänstens konverteringsfunktionen bara från tilläggsprogrammet till Office

Nedan följer de tangenter som inaktiverar onlinetjänsten från tilläggsprogrammet Create PDF:

  • ToggleAdobeDocumentServices
  • ToggleServiceConversion

Steg:

  1. Navigera till följande plats: /Users/<user>/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/

  2. Öppna com.microsoft.Word. plist filen. 

  3. Skapa en ny tangent (en eller båda tangenterna som listas ovan) av Boolesk typ.

  4. Ställ in värdet till JA.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?