Inaktivera uppmaningen att ställa in Acrobat som standardprogram för PDF-filer

Problem

När Acrobat inte är inställt som standardhanterare för PDF-filer i Windows och programmet startas, visas en dialogruta där du tillfrågas om du vill göra Adobe Acrobat som standardprogrammet för PDF-filer.

Upplösning

Markera kryssrutan Visa inte det här meddelandet igen för att inaktivera meddelandet. När du gör ett val skapas en registernyckel för att registrera den här inställningen. Nyckeln lagras på följande registersökväg:

Sökväg: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\(product name)\(version)\AVAlert\cCheckbox]
DWORD: iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunch
Värde: 1

Obs!

Om AAlert- eller cCheckbox-posterna inte finns som standard ska du välja kryssrutan Visa inte det här meddelandet igen i dialogrutan och sedan kontrollera om posterna har skapats.

För Windows 10-användare heter DWORD:et iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunchWin10.

Registernyckeln kan ha följande värden:

  • 1: Undertrycker meddelandet permanent.
  • 0: Fortsätter att visa meddelandet varje gång Acrobat startas tills det är inställt som standardhanterare för PDF-filer.

Du kan skapa eller konfigurera den här nyckeln manuellt för att undertrycka meddelandet vid programdistribution.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online