Så här inaktiverar du meddelandet ”Gör Adobe Acrobat till standardprogram för PDF-filer”.

Problem

När Acrobat inte är inställt som standardhanterare för PDF-filer och det startas, visas en dialogruta  där du tillfrågas om du vill göra Adobe Acrobat till standardprogram för PDF-filer.

Miljö

Windows
Acrobat

Lösning

Du kan markera kryssrutan Visa inte det här meddelandet igen för att inaktivera meddelandet.
När kryssrutan har makerats kommer en registernyckel som motsvarar den att föredras och skapas på registersökvägen enligt följande:
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\(produktnamn)\(version)\AVAlert\cCheckBox]
             DWORD: iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunch vilken ställs in på värdet 1           
**Om AVAlert eller cCheckbox inte finns som standard markerar du kryssrutan Visa inte det här meddelandet igen  i dialogrutan och gör sedan kontrollen igen.
               I Windows 10 är namnet på DWORD iAppDoNotTakePDFOwnershipAtLaunchWin10

Möjliga värden för registernyckeln är:
1:
 Visa inte det här meddelandet igen
0: Visa det här meddelandet varje gång Acrobat startas tills det ställs in som standardhanterare för PDF-filer.
Du kan skapa nyckeln manuellt eller använda den med hjälp av driftsättning för att inaktivera meddelandet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto