När du använder Acrobat eller Reader med Internet Explorer i utökat skyddat läge

Vad är Utökat skyddat läge (EPM)?

För att förbättra säkerheten på nätet introducerade Microsoft Utökat skyddat läge (EPM) i Internet Explorer 10 och senare. På grund av vissa begränsningar som EPM tillämpar kan det vara nödvändigt att inaktivera EPM för att kunna visa en PDF med Acrobat eller Reader i Internet Explorer. I vissa versioner av Internet Explorer är EPM aktiverat som standard. I den aktuella versionen är EPM inaktiverat som standard.

Acrobat-produkter hade bara delvis stöd för EPM med versionerna 10.1.8 och 11.0.04. I de versionerna är inkompatibla tillägg automatiskt inaktiverade när EPM är på. Om du stöter på en webbplats som behöver ett tillägg som t.ex. ett plugin-program i Acrobat, inaktiverar du EPM för den specifika webbplatsen. Då kan du använda webbplatsen medan du har EPM aktiverat för resten av internet. Inaktivera endast EPM för webbplatser som du litar på.

 • För att inaktivera EPM för en webbplats klickar du på knappen Inaktivera när EPM-meddelandefältet visas .
 • För att inaktivera EPM helt, se http://support.microsoft.com/kb/2864914

Fullständigt stöd finns i versionerna 10.1.9 och 11.0.06

 • Mer information om de senaste förbättringarna finns i Viktig information
 • Ändringar i 11.0.07: En 64-bitars plug-in skapades för Internet Explorer 11 med Utökat skyddat läge aktiverat i Win 7.

När du öppnar en PDF och Skyddat läge i Reader är inaktiverat och EPM är aktiverat i Internet Explorer 10 eller 11, aktiveras Skyddat läge automatiskt. Skyddat läge är aktiverat även om användarinställningarna och förinställda användargränssnitt indikerar att Skyddat läge är inaktiverat.

Den aktuella användningen

Om du har en prenumeration av Acrobat (kontinuerlig)

Från och med uppdateringen av Acrobat (kontinuerlig) som utgavs oktober 2016

Du kan alltid hämta en PDF-fil på din dator och sedan visa den i ett skrivbordsprogram.Du kan också öppna en PDF i IE.

Obs!: Med Acrobat (kontinuerlig, oktober 2016-uppdateringen eller senare) kan en PDF enkelt öppnas i IE oavsett om EPM har aktiverats eller inaktiverats.

Om du har Acrobat (klassisk, för skrivbord), Acrobat XI eller en tidigare version

Du kan alltid hämta en PDF-fil på din dator och sedan visa den i ett skrivbordsprogram. Men om en PDF-fil öppnas i en webbläsare visas en dialogruta eller ett meddelandefält med alternativ för åtgärder (meddelandet varierar beroende på sammanhang):

”Den här webbsidan vill köra (Adobe PDF Reader | PDF webbläsarkontroll | AcroPDF.dll). Om du litar på webbplatsen kan du inaktivera Utökat skyddat läge för den här webbplatsen om du vill köra kontrollen”.

Meddelandet innehåller alternativ som: 

 • Kör kontroll | Kör inte
 • Inaktivera | Ignorera alltid
 • OK | Avbryt

Då uppträder följande:

 • Väljer du Tillåta resulterar det i att PDF-filen hämtas. Meddelandet visas igen varje gång PDF-dokumentet läses in på nytt.
 • Väljer du Tillåter inte, avbryts PDF-filens inläsningsprocess och denna ruta visas inte igen för den här domänen om inte användaren tar bort deras webbhistorik.
 • Vidtar du inga åtgärder resulterar det i en tom webbsida.
 • Om du väljer att inte fortsätta, när det handlar om LiveCycle-formulär, resulterar detta i att PDF-filen inte läses in och du får följande varning:

Andra problem

3597910 Endast Windows 8: Objekt i Web Captures (spara HTML som PDF) användargränssnitt visas inte i Internet Explorers användargränssnitt.

Lösning för 32-bitarsdatorer: Det börjar fungera om du manuellt skapar en mapp med namnet ”Low” i cachekatalogen under %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?