Fel 1402 eller 1406 uppstår när Acrobat eller Reader installeras

När du installerar Adobe Acrobat eller Adobe Reader 7 (eller senare) i Windows får du ett av följande felmeddelanden och installationen avbryts:

 • Fel 1402: Kunde inte öppna nyckel [nyckelnamn].
 • Fel 1406: Kunde inte skriva värdet mappar till nyckel [nyckelnamn]


PROVA DET HÄR FÖRST

Ta bort alla tidigare versioner av Acrobat eller Reader och installera sedan om produkten

Adobe stöder inte flera versioner av Acrobat eller Reader på samma dator. Eftersom Acrobat och Reader fungerar tillsammans med många produkter kan flera samtidigt installerade versioner leda till programvarukonflikter och fel. Adobe rekommenderar dessutom att Acrobat och Reader inte installeras på samma dator. Du behöver administratörsbehörighet för att kunna utföra följande steg. Se Windows-dokumentationen eller kontakta Microsoft för mer information om administratörsbehörighet.

 1. Gör något av följande, beroende på vilken version av Windows du har:

  • (Windows 7) Klicka på Start > Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner.
  • (Windows Vista) Klicka på Start > Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner.
  • (Windows XP) Välj Start > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
 1. Välj Acrobat eller Reader och klicka sedan på alternativet för att ta bort eller avinstallera programmet.
 2. Upprepa proceduren för alla installerade versioner som finns på datorn.
 3. Starta om datorn och installera Acrobat eller Reader på nytt.

  Obs! Om du har Acrobat installerar du om programmet från Acrobat-skivan, eller hämtar programmet från adobe.com. Om du har Reader laddar du ned programmet från Reader Download Center. Om du har Windows Vista högerklickar du på installationsprogrammet för Acrobat eller Reader och väljer Kör som administratör.

Här följer en demonstration som visar hur du avinstallerar Acrobat eller Reader i Windows XP.

 

Fler lösningar  

 1. (Avancerat) Ställ in behörigheter i registret

Ansvarsfriskrivning: Registret innehåller systemrelaterad information som är viktig för datorn och programmen. Innan du gör ändringar i registret, ska du göra en säkerhetskopia. Adobe tillhandahåller inte support för problem som orsakas av felaktiga ändringar i registret. Adobe rekommenderar att du har erfarenhet av redigering av systemfiler innan du ändrar registret. Se dokumentationen för Windows eller kontakta Microsofts tekniska support för mer information om Windows Registerredigerare. 

Utför de här stegen under installationen av Acrobat eller Adobe Reader. Den lokala administratörsgruppen i Windows är som standard gruppen Administratörer.

Windows Vista och Windows 7

 1. Skriv ner sökvägen till nyckeln som nämns i felmeddelandet och låt installationen fortsätta. Exempelvis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Klicka på Start, skriv regedit i dialogrutan Påbörja sökning och tryck därefter på Retur. Registerredigeraren öppnas.
 3. Säkerhetskopiera din aktuella registerfil:
  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Skriv en ett namn på filen och välj placering för den.
  3. Välj Allt för Exportintervall.
  4. Klicka på Spara och stäng regedit.
 4. Navigera till den överordnade för den kod som refereras till i felmeddelandet. Exempelvis för koden HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler, öppna (dubbelklicka på) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Obs! Stegen kan variera något beroende på sökvägen i felmeddelandet. 

 5.  Högerklicka på den överordnade nyckeln och välj Behörigheter (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf).
 6. Välj gruppen Administratörer och kontrollera att Full kontroll är markerat under kolumnen Tillåt.
 7. Välj gruppen System och kontrollera att Full kontroll är markerat under kolumnen Tillåt.
 8. Klicka på Avancerat i dialogrutan Behörigheter.

 9. Klicka på fliken Ägare och välj gruppen Administratörer. Välj Ersätt ägare av undermappar och objekt och klicka på OK.

  Obs! Välj aktuellt administratörskonto om gruppen Administratörer inte är tillgänglig.

 10. Klicka på OK i fliken Behörigheter och välj alternativet Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt.

 11. Klicka på OK i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till dess överordnade objekt.
 12. Minimera Registerredigeraren och klicka på Försök igen.

  • Om felet inträffar med samma nyckel går du vidare till lösning 2.
  • Om felet inträffar med en annan registernyckel upprepar du steg 4-11 med den nya registernyckeln. Du behöver inte säkerhetskopiera registret igen.  
  • Om felet inte inträffar igen slutför du Acrobat- eller Reader-installationen genom att följa anvisningarna på skärmen. Avsluta Registerredigeraren.

Windows XP

 1. Skriv ner sökvägen till nyckeln som nämns i felmeddelandet och låt installationen fortsätta. Exempelvis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Välj Start > Kör, skriv regedit i textfältet Öppna i dialogrutan Kör och klicka på OK.
 3. Säkerhetskopiera din aktuella registerfil:
  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Skriv en ett namn på filen och välj placering för den.
  3. Välj Allt för Exportintervall.
  4. Klicka på Spara och stäng regedit.
 4. Navigera till den överordnade för den kod som refereras till i felmeddelandet. Exempelvis för koden HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler, öppna (dubbelklicka på) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Obs! Stegen kan variera något beroende på sökvägen i felmeddelandet.

 5. Högerklicka på den överordnade nyckeln och välj Behörigheter (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf).
 6. Välj gruppen Administratörer och kontrollera att Full kontroll är markerat under kolumnen Tillåt.
 7. Välj gruppen System och kontrollera att Full kontroll är markerat under kolumnen Tillåt.
 8. Klicka på Avancerat i dialogrutan Behörigheter.

 9. Klicka på fliken Ägare och välj gruppen Administratörer. Välj Ersätt ägare av undermappar och objekt och klicka sedan på OK.

  Obs! Välj aktuellt administratörskonto om administratörsgruppen inte är tillgänglig.

 10. Klicka på OK i fliken Behörigheter och välj alternativet Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt. 

 11. Klicka på OK i dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till dess överordnade objekt.
 12. Minimera Registerredigeraren och klicka på Försök igen.
  • Om felet inträffar med samma nyckel går du vidare till lösning 2.
  • Om felet inträffar med en annan registernyckel upprepar du steg 4-11 med den nya registernyckeln. Du behöver inte säkerhetskopiera registret igen.  
  • Om felet inte inträffar igen slutför du Acrobat- eller Reader-installationen genom att följa anvisningarna på skärmen. Avsluta Registerredigeraren.


 Windows 2000

 1. Skriv ner sökvägen till nyckeln som nämns i felmeddelandet. Exempelvis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler.
 2. Välj Start > Kör, skriv regedt32 i dialogrutan Kör och klicka på OK.
 3. Säkerhetskopiera din aktuella registerfil:
  1. I dialogrutan för registerredigering väljer du Arkiv > Exportera.
  2. Skriv en ett namn på filen och välj placering för den.
  3. Välj Allt för Exportintervall.
  4. Klicka på Spara och stäng regedit.
 4. Välj Start > Kör, skriv regedt32 i dialogrutan Kör och klicka på OK.
 5. Navigera till den överordnade för den kod som refereras till i felmeddelandet. Exempelvis för koden HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf\PersistentHandler, välj Window > HKEY_LOCAL_MACHINE, öppna sedan (dubbelklicka på) SOFTWARE > Classes > .pdf.

  Obs! Stegen kan variera något beroende på sökvägen i felmeddelandet.

 6. Markera på den överordnade nyckeln (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pdf) och välj sedan Säkerhetsmeny > Behörigheter.
 7. Välj gruppen Administratörer och kontrollera att Full kontroll är markerat under kolumnen Tillåt.
 8. Välj gruppen System och kontrollera att Full kontroll är markerat under kolumnen Tillåt.
 9. Klicka på Avancerat i dialogrutan Behörigheter.

 10. Klicka på fliken Ägare och välj gruppen Administratörer. Välj Ersätt ägare av undermappar och objekt.

Obs! Välj aktuellt administratörskonto om gruppen Administratörer inte är tillgänglig.

 1. Välj fliken Behörigheter och markera ”Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt.

 2. Klicka på OK i dialogrutan Behörigheter. Windows återställer behörigheterna för varje underordnat objekt till dess överordnade objekt. Klicka på Ja som svar på alla frågor.
 3. Minimera Registerredigeraren och klicka på Försök igen.
  • Om felet inträffar med samma nyckel går du vidare till lösning 2.
  • Om felet inträffar med en annan registernyckel upprepar du steg 4-11 med den nya registernyckeln. Du behöver inte säkerhetskopiera registret igen.
  • Om felet inte inträffar igen slutför du Acrobat- eller Reader-installationen genom att följa anvisningarna på skärmen. Avsluta Registerredigeraren.

Om Acrobat fortfarande visar ett felmeddelande kan du behöva undersöka behörigheterna för den specifika registernyckeln. Om du ger nyckeln ett nytt namn kan installationsprogrammet ibland skapa om den, och återställa behörigheterna om nyckeln är skadad. Om du inte kan ändra behörigheterna eller ändra namn på nyckeln kontaktar du Microsoft eller återförsäljaren för att få hjälp.  

2. Ta bort spionprogram

Obs! Adobe tillhandahåller denna information enbart som upplysning. Adobe teknisk support stöder inte tredjeparts program. Vi rekommenderar att du läser programmens versionsinformation innan de installeras.

Sök efter dessa program med något antispionprogram, exempelvis Ad-Aware som kan hämtas från www.lavasoftusa.com.

3. Sök igenom ditt system efter virus

Använd aktuell antivirusprogram, som McAfee VirusScan, för att kontrollera om det finns några virus i systemet. Kontrollera så att du har de senaste virusdefinitionerna för det antivirusprogram du använder. Mer information finns i dokumentationen som medföljde antivirusprogrammet.

4. Inaktivera Webroot Spy Sweeper

Mer information och hjälp att inaktivera Spy Sweeper får du om du kontaktar Webroot Corporation. Adobes tekniska support stöder inte tredjeparts program.

5.  Inaktivera McAfee VirusScan 8.5 Access Protection

Det har hänt att det här McAfee-programmet orsakar fel 1406 vid installation av Acrobat eller Reader. Mer information om hur du tillfälligt inaktiverar McAfee VirusScan 8.5 Access Protection finns i följande artikel från McAfee:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB52204

6. Besök forumen

Har andra användare upplevt samma problem? Besök forumen för Acrobat eller Reader eller Deployment & Installation forum på AcrobatUsers.com. Om du inte hittar en lösning kan du lägga in en fråga på något av forumen för interaktiv felsökning. När du gör ett inlägg på ett forum anger du vilket operativsystem du använder samt produktens versionsnummer. 

Ytterligare information

Fel 1402 inträffar när installationsprogrammet i Windows inte kan läsa en särskild registernyckel. Installationen kan misslyckas eftersom installationsprogrammet för Acrobat eller Reader försöker rensa registernycklarna från tidigare versioner av Acrobat eller Reader. Rensningen är nödvändig för att undvika konflikter med plugin-program i Acrobat eller Reader och programvara från tredje part.

Fel 1406 inträffar när installationsprogrammet inte lyckas skriva en registernyckel som är viktig för installationen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?