Fel: Felaktig parameter när du vill använda skapa PDF från skannern, kommando i Acrobat

Felet "Dålig parameter" visas när du vill skapa en PDF-fil med kommandot PDF från skanner och ingen PDF skapas. 

Lösning

Välj den skanner som är ansluten till datorn på popup-menyn i dialogrutan Konfigurera förinställningar.

  1. Arkiv-menyn,väljSkapa > PDF från skanner > konfigurera förinställningar.

  2. I dialogrutan för konfigurering av förinställningar klickar du på popup-menyn till höger om fältet skanner och väljer den skanner som är ansluten till datorn.

  3. Klicka på OK och sedanväljSkapa > PDF från skanner.

Obs! Vissa äldre skannrar stöder inte förinställningar. Om du väljer en skanner som inte har detta stöd visas dialogrutan "Den här skannern stöder inte förinställningar".